Motiveringar 2019

Sebastian Stakset, Årets Evangelist. Foto: Evangelistfonden, Fotograf: Johan Alp

Årets Evangelist – Sebastian Stakset

Från ett mörkt liv till ett liv i total överlåtelse åt Jesus, får Sebastian Stakset vara ett redskap för att vinna de förlorade. Med kärlekens budskap till dem som inte längre har något hopp, får han se stora skaror vända om till Jesus.
 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Recinos, Marcus Ringbäck och Marcus Palmblad från Årets Organisation, Life Mission, Foto: Evangelistfonden, Fotograf: Johan Alp

Årets Organisation – Life Mission

Sin ungdom till trots är Life Mission redan en etablerad och fruktbärande organisation som predikar evangeliet och tränar lärjungar i Europa och i 10/40-fönstret. Med fokus på onådda folkslag ser de skaror bli frälsta, befriade, helade och fyllda med den helige Ande.

 

 

 

 

Linda Bergling, Årets Hedersevangelist. Foto: Evangelistfonden, Fotograf: Johan Alp

Årets Hedersevangelist – Linda Bergling

Fylld av Jesu kärlek har pastor Linda Bergling förkunnat evangeliet, bedrivit omfattande missionsarbete, byggt församling, bibelskola, helandecenter samt författat böcker. Hon har under 40 års troget arbete i Guds rike, betjänat och sett människor bli helade och upprättade.