Motiveringar 2018

Annahita Parsan, årets Evangelist. Foto: Evangelistfonden, Fotograf: Johan Alp

Årets Evangelist – Annahita Parsan

Annahita Parsans dramatiska liv berättar om Guds beskydd och om enlång resa från Iran till Sverige. Hon kom som flykting, men är genom Guds underverk idag en av landets mest välkända präster som förkunnar med stor kärlek och kreativitet.

 

 

 

 

Cornelia Forsberg och Sanna Välipakka från Hope for this Nation, årets organisation. Foto: Evangelistfonden, Fotograf: Johan Alp

 

Årets Organisation – Hope for this Nation

Hope for this nation är en ekumenisk rörelse, som ihop med församlingar håller lovsångssatsningar kombinerade med seminarier och evangelisation. De platser de besöker kännetecknas av ett tydligt ”före” och ”efter”, liv förvandlas i Guds närvaro med under och tecken som följd.

 

 

 

Carl-Gustaf Severin, årets Hedersevangelist. Foto: Evangelistfonden, Fotograf: Johan Alp

 

Årets Hedersevangelist – Carl-Gustaf Severin

Carl- Gustaf Severins livsgärning som evangelist är unik och föredömlig. Med barnslig iver delar han Guds Ord med under och tecken som följd. Han har varit en pionjär för väckelse i Ryssland och andra länder och rustar nu en ny generation evangelister i Sverige.