Motiveringar 2017

Cilla Eriksson

Årets evangelist

Med smittsam entusiasm och frimodig kompromisslös tro har
”Cykel-Cilla” Eriksson använt sin idrottsbakgrund till att bygga upp ett arbete
där hon sprider evangeliet – i kyrkor, på företag och konferenser
samt via massmedia – och samlar in pengar till att
hjälpa offer för människohandel.

 

 

 

 

 

 

Mats Nyholm från Alpha Sverige

Årets organisation

Alpha Sverige har vunnit många lärjungar via konceptet
”mat, föredrag och goda samtal”. De når människor i alla åldrar,
i alla trossamfund och över hela nationen. Med målet att ”hjälpa människor
att utforska tron” har Alpha Sverige sett många
människors liv bli förvandlade.

 

 

 

 

 

Carl-Olov Hultby

Årets hedersevangelist

Carl-Olov Hultby har sedan många år verkat som en av landets
mest folkkära evangelister. Med målet att tydligt presentera Jesus
har han med ett ekumeniskt anslag förkunnat i otaliga mötesserier.
Han inspirerar ständigt sin omgivning att söka hjärtats
personliga samtal med Gud och uppmuntrar ofta
unga förkunnare att bejaka sin kallelse.