Motiveringar 2015

Årets Organisation: Teen Challenge, Christian och Charlotta Alderblad. foto: Samuel Lyredal

Årets Organisation: Teen Challenge, Christian och Charlotta Alderblad. foto: Samuel Lyredal

Årets organisation, Teen Challenge

Med målet att ”i ord och handling älska utsatta människor in i himlen” bedriver Teen Challenge ett livsförvandlande arbete. Genom bibelskolan och evangelisationsteamen formas Jesuscentrerade, modiga och handlingskraftiga lärjungar som lever ut evangeliet i Sverige och i världen.

 

 

 

 

Årets Hedersevangelist: Carl-Erik Sahlberg. foto: Samuel Lyredal

Årets Hedersevangelist: Carl-Erik Sahlberg. foto: Samuel Lyredal

Årets hedersevangelist, Carl-Erik Sahlberg

Carl-Erik Sahlberg är en karismatisk präst, tillika teolog och docent i kyrkohistoria som på ett föredömligt sätt visat hur man lever ut missionsbefallningen genom det sociala och evangeliska arbete han byggt upp i S:ta Clara kyrka. Efter sin pensionering driver han tillsammans med sin hustru flera familjehem i Tanzania.

 

 

 

Årets Evangelist: Emilia Tellebo. foto: Samuel Lyredal

Årets Evangelist: Emilia Tellebo. foto: Samuel Lyredal

Årets evangelist, Emilia Tellebo

Emilia Tellebo är en evangelist som tycker om mötet med människor. Genom att vara naturlig och bjuda på sig själv i vardagen får hon många samtal med människor om Gud. Hennes passion är att se människor bli upprättade samt att se Jesus befria unga människor från mörker

 

 

Årets Evangelist: Anton Karlsson. foto: Samuel Lyredal

Årets Evangelist: Anton Karlsson. foto: Samuel Lyredal

Årets evangelist, Anton Karlsson

Med ett hjärta att sprida evangeliet i världen och som klappar för att tonåringar skall få upp ögonen för mission, att tro på sig själva och växa i Jesus fungerar Anton som en mentor för kommande missionärer, samtidigt som han själv är en brinnande missionär.