Motiveringar 2013

 

Årets hedersevangelist, Arne Höglund:

Arne Höglund är en i raden av framträdande evangelister som med djup ekumenisk förankring har påverkat vårt land. Med en livslång kallelse som grund har han genom sång och musik och ordets förkunnelse målmedvetet presenterat den Jesus, som är svaret på nutidsmänniskors djupaste längtan.

 

Årets evangelist, Marina Bratterud:

Som en frimodig pionjärarbetare i Frälsningsarmén bryter Marina Bratterud ny mark för Guds rike. Hennes brinnande passion för Jesus har fört henne till många olika mötesplatser i vårt samhälle där hon använder sången och musiken som ett viktigt verktyg för att skapa en miljö där evangeliet kan påverka människors liv.

 

Årets evangelist, Jonas Andersson:

Med stark tro att evangeliet aldrig sviker har Jonas Andersson i snart tio år förkunnat om Jesus i många av världens länder. I skiftande kulturer och kontexter följer han kallelsen att vinna människor och ser resultat av ett strategiskt missionsarbete där en tydlig evangelistgåva gör att individer öppnar sina hjärtan och skaror omvänder sig och tar emot frälsning och helande.

 

Årets evangelist, Lennart Henricsson:

Lennart Henricsson har genom ett mångårigt barn- och ungdomsarbete inom OAS-rörelsen fungerat som en brinnande och kreativ evangelist. Med hjälp av rockkonserter och evenemang är han en inspiratör som gör Jesus känd i det moderna samhället både utanför och innanför kyrkans väggar.

 

Årets organisation, LP-ung och SPIK:

LP-ung och nätverket SPIK arbetar för att visa den positiva kraften som kommer när unga människor gör aktiva, ansvarsfulla val och lever helnyktert. Organisationen är gränsöverskridande och verkar för en kristen livsstil i skolor, idrottsföreningar och kyrkor och är en röst till samhället att den goda förebilden alltid är den rätta investeringen till nästa generation.

 

Klicka här för att läsa mer om Evangelistfondens stipendium