Motiveringar 2012

 

Årets hedersevangelist, Emanuel Minos:

Emanuel Minos har under decennier genom sin förkunnelse utövat ett starkt inflytande i hela Norden. Hans budskap har varit präglat av andlig klarhet, profetisk skärpa och evangelisk glöd. Samtidigt har han lyft fram det eskatologiska perspektivet. Sedan barndomen har han varit trogen sin kallelse och är en tydlig förelöpare för den väckelse vi väntar att Gud ska sända genom en brinnande ungdomsgeneration.

Årets evangelist, Simon Manfredsson:

Simon Manfredsson har som en av ledarna inom Street Church startat sin bana som en brinnande evangelist och ledare för utåtriktat arbete. Genom bibelspridning och målinriktad evangelisation arbetar han intensivt för nå sin egen generation med budskapet om Guds kärlek.

Årets evangelist, Marcus och Hanna Bloom:

Marcus och Hanna Bloom är frimodiga missionspionjärer som har följt sin kallelse och vision att genomföra kristna stadskampanjer på flera håll i världen. I samband med satsningarna tränar de kristna ledare.  Deras radikala förkunnelse bottnar i en djup längtan att få se en stor världsvid skörd före Jesu återkomst.

Årets organisation, Open Doors Sverige:

Missionsorganisationen Open Doors startades 1955 av holländaren broder Andreas med en vision att hjälpa kristna i världen som är isolerade och förföljda på grund av sin tro. I Sverige arbetar Open Doors för att sprida information om de stora insatser som behövs både i form av aktivt stöd för världens utsatta kristna, fortsatt bibelspridning, utbildning och strategisk mission.

För bildreportage från Stipendiehögtiden klicka här

Klicka här för att läsa mer om Evangelistfondens stipendium