Motiveringar 2010

181818

Årets evangelist, Jakob Ramlöw

Jakob Ramlöw har en hög kallelse och kompromissar inte med det fulla budskapet. Ute på gator och torg är han orädd och talar klara ord om vägen till evigt liv. Hans exempel kommer inspirera många unga kristna i vårt land till proklamation av evangeliet.

Årets evangelist, Anna-Maria Nilsson

Anna-Maria Nilsson har stark passion för evangelisation och mission och arbetar troget i sin församlings ungdomsarbete och utåtriktade verksamhet. Hon har redan erfarenheter från missionsfältet och brinner för att återvända dit.

Årets evangelist, Tomas Forsbäck

Tomas Forsbäck vill ständigt bryta ny mark för Jesus. Hans kallelse har gett resultatet att över hundra ungdomar gensvarat till frälsningsinbjudan och flera nya ungdomarbeten och utlandsprojekt har startats.

Årets organisation, Sport for Life

Sport for Life är en organisation som sedan 1995 med framgång coachar idrottande personer i olika åldrar och nivåer att utvecklas karriärmässigt. Arbetet baseras på principer från Bibeln och värderingar från evangeliet.

Årets hedersevangelist, Stanley Sjöberg

Stanley Sjöberg har under flera decennier varit en av de mest inflytelserika kristna ledarna i landet. Genom ett initiativrikt och visionärt ledarskap har han ofta legat steget före sin samtid. Med oräddhet har han försvarat den kristna tron samtidigt som han alltifrån tonåren varit en brinnande evangelist som genom predikan, böcker, småskrifter och moderna medier framgångsrikt nått människor med evangelium.

Fr.v. Stanley Sjöberg, Roger Larsson, Karin Larsson, Anna-Maria Nilsson, Jakob Ramlöw,
Andréas Andersson och Tomas Forsbäck