Motiveringar 2009

Årets evangelister, Ewa-Marie och Markus Kihlagård“Ewa-Marie och Markus Kihlagård har i sitt arbete som församlingsbyggare haft en klar målsättning och visat ett visionärt ledarskap. De har de tagit steg i tro och fått se hur en döende församling fått liv igen. De har med kärlek och omsorg lyckas skapa en gemenskap med människor utanför kyrkans väggar som resulterat i att många kommit till tro och blivit lärjungar till Jesus Kristus.”

Årets evangelist, Joel Sjöberg

“Joel Sjöberg är som mediaevangelist och kristen bokförläggare i en frisk fläkt i den svenska kristenheten. Med stor kreativitet och genom det tryckta ordet sprider han evangeliet till ett stort antal människor. Vi ber att hans tjänst ska bli till stor välsignelse för vårt folk i den tid som ligger framför.”

Årets organisation, Missionsbåten Shalom

“Missionsbåten Shalom har under många år seglat med evangeliet som last. Genom sin frimodighet att i alla väder förkunna evangeliet om Jesus har dess befälhavare och besättning vunnit många människors förtroende och visat vägen till frälsning. I det tysta har Shalom stillat stormar, byggt broar och plöjt vägar till Golgata kors.”

Årets hedersevangelist, Algot Niklasson

“Algot Niklasson frimodiga predikan skapade stora genombrott för väckelse i vårt land. Som tonåring kastade han sig in i den andliga striden med stort hjärta och nitälskan och fick se sin heliga dröm gå i fullbordan, när strömmarna av Guds kärlek nådde människors hjärtan till sann omvändelsen. Algot Niklasson är en levande förebild och bär ett fadershjärta för den unga generation av evangelister som vi ber på nytt ska få kraft bära väckelsens budskap till en döende värld.”

Fr.v. Markus och Ewa-Marie Kihlagård och Joel Sjöberg

Fr.v. Birger Borgemo och Algot Niklasson