Motiveringar 2008

Årets evanglelist, Viktor Paulsson“Viktor Paulsson har genom sin ödmjuka framtoning och sitt idérika sätt att kommunicera de goda nyheterna om Jesus Kristus vunnit stor uppskattning bland många både i och utanför Frälsningsarmén. Med stor inlevelse förkunnar han evangeliet i både ord och bild för nutidens människor. Som en ung man med andlig resning och lyhördhet inför Gud är han också en förebild för andra inte minst i sin egen generation.”

Årets evangelist, Hans Bratt Hernberg

“Hans Bratt Hernberg har med stor frimodighet förmedlat hälsningen om Guds kärlek till många människor vid St:a Clara kyrka och Sergels torg. Som diakon och evangelist bär han tjänarens dräkt och är en god lyssnare; för att med en orädd omedelbarhet hjälpa människor fram till omvändelse och tro på Jesus Kristus. Vi ber om välsignelse för Hans fortsatta tjänst för sin Frälsare.”

Årets hedersevangelist, Barbro Wallin

“Barbro Wallin har under flera årtionden varit en av Pingströrelsens mest framträdande kvinnliga evangelister. Barbro och hennes framlidne make Åke blev något av en symbol för kallelsen och tjänsten evangelist. Med sin vilja att alltid, och på ett utgivande sätt ännu stå till Guds förfogande i tjänst och förbön, tillönskas Barbro Guds välsignelse för fortsatta utmaningar.”

 

Årets stipendiater får förbön av Roger Larsson. Fr.v. Viktor Paulsson, Hans Bratt Hernberg och Barbro Wallin

Årets stipendiater får förbön av Roger Larsson. Fr.v. Viktor Paulsson, Hans Bratt Hernberg och Barbro Wallin