Motiveringar 2011

 

Årets organisation, Pannkakskyrkan:

Pannkakskyrkan är en ekumenisk ungdomsrörelse som på ett
okonventionellt sätt lyckats att föra ut evangeliet i ungdomsvärlden.
Genom ett målmedvetet arbete på gator och torg under kvällar och nätter har tusentals ungdomar betjänats med förbön, samtal och pannkakor och därigenom fått möta Guds kärlek.

Årets evangelist, Sverige Jenny Fredén:

Jenny Fredén är en utåtriktad och kreativ kristen ungdomsledare som
arbetar målinriktat för att fler människor ska få möta Jesus. Med evangelisation som en naturlig del av livet ger hon sitt vittnesbörd i kristna och sekulära miljöer.

Årets evangelist Norge, Elisabeth Hønsvall Holm :

Elisabeth Hønsvall Holm har utmärkt sig som en ung brinnande evangelist i Norge. Hon vill se Guds rike växa och är ett föredöme för ungdomar att följa Jesus helhjärtat. I sin tjänst uppmuntrar hon även troende i olika församlingar att följa missionsbefallningen.

Årets hedersevangelist, Fred Nyman:

Fred Nyman började förkunna i tonåren och har varit evangelist och
pastor. Från 1963 har han arbetat som missionär i Tanzania med litteratur, utbildning och radiomission som verktyg. Hans frimodighet och förmåga att skapa goda relationer har lagt grund till flera missionsarbeten som fortsätter att ge stora skördar för Guds rike.

Årets hedersevangelist, Eva Spångberg:

Eva Spångberg har på gården Björkelund i Gamla Hjälmseryd byggt den
uppmärksammade trämodellen av Jerusalems tempel. Hon har levandegjort Bibelns berättelser i skulpturer och sniderier. Hennes konstnärliga förkunnelse i trä väcker ständigt intresset för evangeliet hos nya generationer.

 

I bilden nedan från vänster: Samuel Lundström och Josefin Söderstjerna från Pannkakskyrkan; Eva Spångberg Gamla Hjälmseryd, Elisabeth Hønsvall Holm från Norge, Fred Nyman Afrikamissionär; Jenny Fredén, Missionskyrkan Östra Götaland och Roger Larsson.

Från vänster: Samuel Lundström och Josefin Söderstjerna från Pannkakskyrkan; Eva Spångberg Gamla Hjälmseryd, Elisabeth Hønsvall Holm från Norge, Fred Nyman Afrikamissionär; Jenny Fredén, Missionskyrkan Östra Götaland och Roger Larsson. Foto: Per Danielsson, Hemmets Vän

Evangelistfonden, Roger Larssons stiftelses Stipendieutdelning hölls den 19:e mars,  2011 i Frälsningsarmén i Uppsala. Detta var det fjärde året i rad Evangelistfonden delade ut stipendier till Evangelister. I år var det fem stipendiat à 15 000 kronor som delades ut. Jenny Fredén, som till vardags är ungdomskonsulent inom Missionskyrkan, blev utnämnd som årets evangelist för sitt engagemang som evangelist bland ungdomar. Nytt för i år var en stipendiat från Norge: Elisabeth Hønsvall Holm, som verkar i Finnmark i den nordligaste delen av landet. Pannkakskyrkan fick ett stipendium som årets organisation för sin vision att nå ut ungsomsvärlden med början i Uppsala men nu även i flera orter i Sverige. I år delades det ut två hedersstipendiat, ett till Fred Nyman för det mångåriga missionsarbetet han har utfört i Afrika och med IBRA radio. Eva Spångberg var årets äldsta stipendiat. Hon fick stipendium för det sättet hon når ut med förkunnelse i trä, vilket drar tusentals besökare varje år till hennes gård Björkelund i Småland.