2016 » 2016-11-12201610415

Panelsamtal med kvällen stidpendiater om hur vi evangeliserar Sverige idag. Foto: Evangelistfonden, Anders Gårdestig