2016 » 2016-11-12194152381

Merzek Botros från Global gemenskap gratuleras av Helena Appelros. Foto: Evangelistfonden, Anders Gårdestig