2010

Bildreportage stipendiehögtiden 2010

Evangelistfondens stipendier för 2010 delades ut lördagen 13 mars, vid Frälsningsarmén i Uppsala.

2010 års pristagare tilldelades ett diplom och SEK 15000 vardera

Årets evangelist Jakob Ramlöw, Göteborg

Årets evangelist, Anna-Maria-Nilsson, Stockholm

Årets evangelist Finland, Tomas Forsbäck, Helsingfors

Årets organisation, Sport for Life och direktor Andréas Andersson

Årets hedersevangelist, Stanley Sjöberg, Stockholm

Solist vid festhögtiden var Mikael Järlestrand

Kören Nardus under ledning av Margit och Rolf Borgström

Kraftfull predikan av Roger Larsson. “Evangelist var är du?”

Förbönsstund för de unga evangelisterna

Två evangelister som vill överföra väckelsetro till en ung generation