2009

Bildreportage stipendiehögtiden 2009

Det blev en inspirationskväll för evangeliet när årets stipendier delades ut av Evangelistfonden i Uppsala 28 februari 2009. Stipendierna är på 15 000 SEK vardera.

Foto: Truls Busch-Christensen

Prisutdelning och förbön för Evangelistfondens stipendiater 2009

Frälsningsarmén i Uppsala var fullsatt på lördagskvällen

Evangelistfondens hederspris utdelas till evangelist Algot Niklasson

Ewa-Marie och Markus Kihlagård fick stipendium som Årets Evangelist för sitt utåtriktade arbete vid Frälsningsarmén i Halmstad

Joel Sjöberg, Örebro fick stipendium som Årets evangelist för sina kreativa initiativ inom media och litteraturspridning

Birger Borgemo vid Missionsbåten Shalom Oskarshamn fick utmärkelsen som årets organisation med evangelisationsinriktning

Högtidlig sång av Frida Björks kammarkör

Violinist Silvia Östersjö framförde flera klassiska musikstycken

Christina Nilsson sjöng den vackra sången “Din Tro ger liv”

Roger Larsson predikade över titeln “Där du går”

Budskapet var både uppmuntrande och utmanande

Roger Larsson har utvalt ett stöd- och förbönsteam av unga evangelister

Mot slutet av gudstjänsten ville Algot Niklasson be en bön och han profeterade att Jesu återkomst är nära!