2008

Bildreportage stipendiehögtiden 2008

Festhögtid lördagen 1 mars, Frälsningsarmén Uppsala

Fotograf: Truls Busch-Christensen

Årets stipendiater får förbön av Roger Larsson. Fr.v. Viktor Paulsson, Hans Bratt Hernberg och Barbro Wallin

Kvällens gästartist var Robert Karlsson internationellt erkänd klassisk gitarrist

Viktor Paulsson som är verksam vid Frälsningsarmén i Visby mottager priset som årets Evangelist

Hans Bratt Hernberg diakon i St:a Clara kyrka fick också utmärkelsen som årets Evangelist

Årets hedersevangelist Barbro Wallin gav ett vittnesbörd om Guds trofasthet i hennes liv

Roger predikade budskapet om att Jesus ger kärlekens Evangelium till folket