Latest

Utdrag från Teologi och Ledarskap

Två av årets Stipendiater har med Roger Larsson skrivit i senaste numret i Teologi och Ledarskap. Här kan ni läsa dessa artiklar!

Download (PDF, 2MB)

Årets fyra evangelister fick pris i Uppsala

Årets Stipendiater 2015, foto: Samuel Lyredal

Årets Stipendiater 2015, foto: Samuel Lyredal

Evangelistfondens festhögtid 2015 hölls lördagen 24 oktober i Uppsala. Det var nu åttonde gången som Fonden delade ut stipendier till evangelister verksamma i Sverige.

Efter en inledningshälsning av Korskyrkans pastor Sune Nordin hämtat från Jesu ord ”ni är världens ljus” startade Evangelistfondens festkväll inramad med mycket sång och musik.

Kvällens musikinslag varierade mellan Gospelkören Renewed från Korskyrkan, den klassiske gitarristen Robert Karlsson samt Helena Appelros med solosång.

Under kvällen delade Evangelistfonden ut sina fyra stipendium som var för sig består av 15000 kronor samt ett diplom. Kategorierna var Årets evangelist med två separata utmärkelser, Årets organisation samt Årets hedersevangelist.

Årets Organisation: Teen Challenge, Christian och Charlotta Alderblad. foto: Samuel Lyredal

Årets Organisation: Teen Challenge, Christian och Charlotta Alderblad. foto: Samuel Lyredal

Teen Challenge Sverige fick priset i kategorin som Årets organisation och det var verksamhetsledaren Christian Alderblad som tillsammans med sin hustru Charlotta tog emot priset i årets ceremoni. Organisationens fyra ledord lyftes fram som kännetecknande för organisationen: lärjungaträning, socialt arbete, mission samt evangelisation.

– Fortsätt att drömma om framgång för Guds rike, en dag så kan drömmen komma att slå in sa Christian Alderblad som anknöt till de drömmar han hade som ung att tjäna Gud i sin kallelse och att det nu har förverkligats när han får verka som ledare i Teen Challenge.

Folkkär hedersevangelist

Årets Hedersevangelist: Carl-Erik Sahlberg. foto: Samuel Lyredal

Årets Hedersevangelist: Carl-Erik Sahlberg. foto: Samuel Lyredal

Carl-Erik Sahlberg blev 2015 års hedersevangelist för Evangelistfonden. I presentationen av honom lyftes särskilt fram det mångåriga arbetet i S:ta Clara kyrka i Stockholm dit Carl-Erik Sahlberg kom som präst 1989. Carl-Erik Sahlberg har verkat somt en herde med evangelistiskt stråk och han har under åren fått resa upp en mängd olika diakonala, evangeliserande och sociala projekt som har gjort S.ta Clara kyrka känd i hela landet.

I sin appell gav Carl -Erik Sahlberg tre råd till den som är ung och står i starten för sin tjänst som evangelist. Han vittnade om hur Gud var den som vi kan tro på och att han var den som gjorde många under i hans arbetsmiljö. Så småningom förändrades situationen i S.ta Clara kyrka som han beskrev från att ha varit ett Nasaret där det inte fanns så mycket tro på Guds ingripanden till att bli som ett Kapernaum, en miljö och gemenskap däör kyrkan kommit i en positionen av tro så att många mirakel kunde ske.

– Var enkel, var äkta och ge inte upp, detta är de tre råden! Använd inte bara lärda och förberedda fraser utan tala hjärtats språk, det som kommer från dig själv och uttrycker vem du är. Då kommer du att nå människor höga och låga, detta språket som är kärlekens dolda språk det kan alla förstå.

Två unga evangelister

Årets Evangelist: Emilia Tellebo. foto: Samuel Lyredal

Årets Evangelist: Emilia Tellebo. foto: Samuel Lyredal

I år så var det två evangelister som fick pris i kategorin Årets unga evangelist, en kategori som delas ut till yngre evangelister som står i starten för sin tjänst för Guds rike.

Emilia Tellebo studerar till pastor på Akademi för ledarskap och teologi. Hon fick utmärkelsen för sitt naturliga sätt att i vardagen dela med sig av medmänsklighet, kärlek och då även förmedla evangeliet.

– Sluta aldrig fascineras över Jesus. Se upp till honom då ser du honom som den som han är att han är fylld av kärlek och att han alltid är närvarande, sa Emilia Tellebo.

Den andra pristagaren som fick pris som årets evangelist var Anton Karlsson, en ung smålänning som redan hunnit med både att starta församlingar, arbeta som ungdomspastor och leda utlandskampanjer i organisationen ”Gå ut mission”.

Årets Evangelist: Anton Karlsson. foto: Samuel Lyredal

Årets Evangelist: Anton Karlsson. foto: Samuel Lyredal

– Jag är en helt vanlig kille som aldrig trodde att jag skulle bli missionär. Genom att jag fick andliga mentorer och tränades av etablerade missionärer som jag kunde se upp till så föddes min längtan att själv bli förkunnare och missionär.

Roger Larsson höll mot slutet en avslutningshälsning samt en sedvanlig kraftfull förbönsstund för stipendiaterna.

– Ni är segervinnare! Svenska folket väntar på er och det budskapet som ni har fått. Det finns en stor andlig hunger ute bland folket. Ni går ut med väckelsearvet och kommer att vara trovärdiga vittnen för evangeliet.

Evangelsitfonden 2015 annons

Download (PDF, 1.51MB)

Årets stipendiater utsedda

En folkkär jämte med prästkrage, en sportig Långsele-dotter med bibelskoleansvar och en musikintresserad smålänning som brinner för världsmission. Och så en livsförvandlande ungdomsorganisation med rötterna i amerikansk drogrehabilitering.
Så kan man beskriva årets evangeliststipendiater. De kommer att få motta var sitt stipendium på 15 000 kronor i samband med Evangelistfondens sedvanliga stipendiehögtid, som anordnas i Korskyrkan i Uppsala lördagen den 24 oktober.

 

Foto: Privat

Carl-Erik Sahlberg
Årets hedersstipendium går till en jämtländsk, pensionerad präst från Svenska kyrkan, tillika docent i kyrkohistoria. Carl-Erik Sahlberg har vunnit stor respekt och beundran för sitt sätt att leva ut missionsbefallningen i praktisk handling. Det gäller både det sociala och evangeliska arbete bland Stockholms hemlösa som han har byggt upp i S:ta Clara kyrka och den barnhemsverksamhet som han och frun Overa numera driver i Tanzania.

 

 

Foto: Privat

Foto: Privat

Emilia Tellebo
Emilia Tellebo är en 24-årig tävlingsmänniska, bördig från Långsele, som vikarierar som pastor och ansvarar för Bibelskola Sthlm. Med en naturlig och vardags­nära tro berör hon folk i sin omgivning med evangeliets kraft. Hennes stora passion är att se människor befrias av Jesu kärlek och få en upprättad självbild. Emilia vill se evangeliet lysa starkare i mörkret och vara ett exempel för andra när det gäller att vara kulturbrytande i samhället.

 

 

Foto: Privat

Foto: Privat

Anton Karlsson
Med rötterna i Betelförsamlingen (SAM/EFK) i Vaggeryd och ett hjärta som klappar för ungdomar och nysvenskar, är 26-årige Anton Karlsson något av en mångsysslare. Han har arbetat som ungdomsledare och använder gärna musik och lovsång som uttryckssätt. Han reser som evangelist och predikar på utlandskampanjer och i församlingar i Sverige. Anton har också dragit igång organisationen Gå ut missions projekt ”Ung Missionär”.

 

 

Foto: Teen Challenge

Foto: Teen Challenge

Teen Challenge
Årets organisationsstipendium tilldelas den svenska grenen av Teen Challenge, en organi­sation grundad av David Wilkerson med verksamhet i över 100 länder. Utifrån en all­kris­ten profil bedriver svenska Teen Challenge ett omfattande och livsförvandlande arbete be­stående av lärjungaträning, socialt arbete, mission och evangelisation. Genom bibelskolan och evangelisationsteamen formas Jesuscentrerade lärjungar som formar lärjungar.

 

 

Download (PDF, 5.47MB)

Nyhetbrev hösten 2015

Download (PDF, 200KB)

Evangelister på väckelsemark

Helgen den 13-15 mars hölls för åttonde gången en evangelistweekend där ett 40-tal evangelister deltog. Evangelisterna samlades på Götabro kursgård som har varit en inspirationsplats för evangelister i över 100 år.

foto: Evangelistfonden

foto: Evangelistfonden

Roger Larsson höll i öppningsmötet på fredag kväll där han talade om att det nu är tid för försoning och andligt genombrott. I samband med det mötet kom en profetisk hälsning som ni kan läsa om här.
Mikael Hallenius, pastor i församlingen Mötesplatsen Örebro och lärare på Örebro Missionsskola, höll ett seminarium på lördag förmiddag om Evangelium i ett pluralistiskt samhälle. Han predikade även på lördag kväll där utmanade alla evangelister att vårda sin egen själ.
Tina Fosselie från Teamträningsskolan höll också ett seminarium på lördagen där hon berättade om hur Gud har lett henne genom livet och inspirerade alla deltagare med hur man kan evangelisera genom kreativa projekt.
Andréas Andersson, ordförande i Evangelistfonden knöt ihop helgen på söndag förmiddag när har predikade om att stå upp och vara ljus.

Lyssna på mötena från helgen här.

Offentlig gudstjänst fredag 13:e mars kl 19.30

affisch Eweekend 2015_2

Evangelistweekenden 2015

Götabro kursgård, foto: gotabro.nu

Götabro kursgård, foto: gotabro.nu

 

 

 

 

 

 

Årets evangelistweekend kommer att hållas den 13-15 mars på Götabro, vilket har varit ett nav och inspirationplats för många evangelister i vårat land. Helgen är till för både blivande och etablerade evangelister i Sverige och övriga norden.

Dessa helger har varit till stor uppmuntran för alla deltagande med stark Gudsnärvaro och god gemenskap. Vi tror att även denna helg kommer att bli en stor uppmuntran för dig, oavsett om du längtar efter eller står i aktiv tjänst. Vi tror även att denna helg är viktigt mötesplats för unga och äldre evangelister.

 

Mikael HalleniusMikael Hallenius

Mikael har talat och predikat till ungdomar i 25 år. Han och hans fru Agneta är båda pastorer i församlingen Mötesplatsen Örebro. Mikael undervisar i flera ämnen på Örebro Missionsskola, på bla. pastor- och ledarutbildning (Församlingsledarakademin). Mikael återkommer ofta till och talar om lärjungaskap och mission.

 

 

 

 

 

 

 

Tina Fosselie

Tina Fosselie

Tina är född i Norge, hon har bott länge i Sverige men har även missionerat i Ryssland. Flest år har hon arbetat som barnpastor och i sin nuvarande kyrka, tjugofyrakyrkan (en församlingsplantering inom pingst) där hon har varit med och startat upp barnverksamheten. Hon är en av kursledarna för Teamträningsskolan som skickar ut team till olika kyrkor i Sverige under ett år.

Tina är van att jobba med barn, ungdomar och unga tjejer. Hennes övertygelse är att olikheterna behövs i kristenheten och att Gud har utrustat varje troende med en specifik gåva som han vill att vi ska använda oss av i mötet med andra människor.

Kostnaden för evangelistweekenden är 1120 SEK, men subventioneras av Evangelistfonden.
Deltagaravgiften blir då 700 SEK. I avgiften ingår mat logi för hela helgen. Kom ihåg att ta med egna lakan då dessa inte ingår i avgiften för helgen.

 

 Anmälningstiden har gått ut,  men program för evangelistweekenden finns här.

 

Varmt välkomna!

Andréas Andersson

Ordförande

andreas andersson 227

Jul & Nyårshälsning

evangelistfonden önskar god jul

Här i Sverige infaller julen under vår mörkaste årstid. När dagarna är som kortast och mörkret som mest kompakt, bryter budskapet om frälsning, helande och försoning in i vår vardag och får våra hem att explodera i en symfoni av ljus, glädje och innerlig gemenskap.
Tänk om detta är en bild av den tid vår nation och vårt folk just nu befinner sig i? Mörkret tycks tätna allt mer. Toleransen för oliktänkande (i synnerhet för bibliskt förankrade åsikter och livsval) minskar. Människovärdet devalveras. Dogmen om ”sexuell frigörelse” präntas in i våra barn på obligatorisk skoltid. Svenska medborgare värvas av terroristarméer och beger sig ut i ”heligt krig”.
Kan det vara så att mitt i detta mörker vill Gud bryta in i det svenska folkhemmet med budskapet om frälsning, helande och försoning och få våra liv, våra familjer och hela vårt samhälle att explodera i en symfoni av ljus, glädje och innerlig gemenskap?
Det står överst på vår önskelista den här julen. Det är också det vi ber om och arbetar för i Evangelistfonden. Vi vill se en folkväckelse som berör och genomsyrar samhället i grunden. Därför är vi med och banar väg för evangeliets framfart genom att uppmuntra, utrusta och förena evangelister över alla generations- och samfundsgränser.
Lördagen den 11 oktober höll vi årets sedvanliga stipendiehögtid i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Vi delade ut fem stipendier à 15 000 kr till fyra personer och en organisation som arbetar med att sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus. Det blev en oförglömlig kväll med mycket pompa och ståt – den framlidne norske predikanten Emanuel Minos har kallat högtiden för ”kristenhetens Nobelfest” – men också stark Gudsnärvaro, profetisk skärpa och spontan glädje. Mer om högtiden och stipendiaterna kan du läsa på vår hemsida, www.evangelistfonden.se.
Till våren inträffar nästa stora händelse, där du har möjlighet att vara med. Den 13-15 mars bjuder vi in till evangelistweekend på Götabro konferensgård. Helgen är en mötesplats för evangelister i alla åldrar och från olika kristna sammanhang, och brukar präglas av härlig gemenskap, inspirerande undervisning och starka Gudsmöten. Läs mer om helgen i det bifogade brevet och passa på att anmäla dig på evangelistfondens hemsida redan nu!
Vi i Evangelistfondens styrelse vill tillönska dig en riktigt God Jul och ett välsignat Gott Nytt År!
vill du ge en julgåva till evangelistfonden

 


 

Klicka här för att läsa brevet i pdf format