Varför gör kyrkan så?

Det kommer en tid då Gud avslöjar skillnaden mellan religion och levande dynamisk kristendom. Mycket av det som är uppbyggt av mänskliga strukturer, utan den helige Andens kraft vittnar snart sönder. I dag växer det fram ett gudsfolk vars mål är att bedja fram ursprungskristendomens kraftkällor. Inte ens samgång mellan samfunden kommer att hjälpa i krisens tid, om det inte är grundad på Jesu försoning Alla religiösa former som saknar Guds kärlek och kraft till att vara tydlig i vittnesbördet om vad kristet liv innebär och som inte betonar vikten av omvändelse, en sådan församlingen är inte så attraktiv. Vi kan ser hur religion konserverar, skapar livlösa system och former. Religion vädjar till sentimentala känslor, men äger lite av nyskapande kraft. Den kristna församlingen har enbart ett  existensberättigande om den är en kanal för Guds närvaro. Det hjälper föga om det yttre skalet finns kvar. Levande kristendom förutsätter alltid, omvändelse, frälsning och barmhärtighetstjänst till folket.

Var möter människor Gud i dag? Var får de sina liv förvandlade? Frågan utmanar oss. Vad är en levande församling? Svaret blir en levande församling skapas av levande kristna. Den tar sig uttryck i en ny kärlek och ett nytt ansvar för medmänniskor. Har församlingen blivit något annat än vad Kristus menat? Har vi hamnat på sidan av Guds helande? Hur skall församlingen kunna vara ett alternativ i dag när vi till stora delar är en återspegling av världen? Vi får inte vara rädda för att möta Guds diagnos över dagen församlingsarbete.

Jesus konfronterades med den officiella religionens representanter och avslöjar både trångsynt egoism, billig  ögontjänst och färglös likriktning. Alltsammans är drag som vittnar om små förkrympta outvecklade kristna. Det finns glädjande undantag i kontrast till de mörka bilderna. Hur har vi det i dag? Vi har inte allt för mycket att berömma oss av. Vi har gott om ord och fina fraser. Vi frossar i digra handlingsprogram och välfriserade formuleringar.

Det är på tiden att lämna alla religiösa modeord och i stället övergå till en mer jordnära terminologi. Allt grundas på sanning och rättfärdighet med sikte på att kunna leva ett kristet liv, harmoniskt med våra medmänniskor. Vår fiende är ständigt ute efter att göra Guds tjänare självsäkra och högmodiga. Gud utväljer alltjämnt redskap som ingenting är i sig själv. Hans kraft fullkomnas i mänsklig svaghet.

Roger Larsson

Evangelist

Publicerad 2007-10-15 av Världen idag
Hämtat från sammanhang på Internet: http://www.varldenidag.se/