Jag ser den religiösa scenen

Det är svårt att inte bli modfälld, när man ser vad som händer i kyrkor och samfund i vårt land. Vi genomlider en förtroendekris på många områden. Kyrkopolitiken är tydligen på modet igen. Se upp! Det finns en risk att vi förlorar fokus på vårt uppdrag. Vi har ett tomrum som behöver fyllas när bönelivet tynar, bibelläsningen upphör och vittnesbördet tystnar. Detta är den kristna församlingens livsproblem i dag.

Nutidsmänniskan har inget intresse för religiöst svammel, inte heller av djupa teologiska diskussioner. Vi skall ha en gedigen bibelkunskap som leder till omvändelse och ett helgat folk. Om vi följer Bibelns profeter, ser vi att det står klart att tiden före Jesu tillkommelse kommer att bli ett avfall från den kristna grundläran. Jesus Kristus uppträdde med kraft emot de religiösa ledare och falska profeter, som klädde sig i sin mångfärgade dräkt av rättfärdighet och ledde folket vilse. Vi skall vara vakna när vi hör kyrkoledare, lärare och förkunnare ifrågasätta Jesus Kristus som enda vägen till Gud. Enda chansen att stoppa detta hotande förfall är ett vittomfattande andligt uppvaknande bland kristna kyrkoledare. Uppfattar vi situationen och går till handling?

När gränsen mellan rätt och fel flyter ihop, då finns det behov av människor som inte bara följer den sista andliga trenden, utan söker svaret i Guds ord. Det skall leda till helgat liv i renhet, kärlek och glädje. Profeten Samuel växte upp i en tid av andligt sönderfall, det hade gått så långt att synden var accepterad ända upp på ledarnivå bland folket. När ledarskapet tappar respekt för Gud, utbreder sig en nonchalant attityd i landet. Dubbla budskap ger delade hjärtan. Paulus skriver: ”Men det finns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar plötsligt fördärv över sig” (2 Pet.2:1) Vi måste vara på vår vakt så vi känner igen avfallet. Falska lärare som smyger in falska läror.

Den helige Andens enhet är något som Jesus dog för, och han vill förena oss. För en del år sedan började vi höra ordet om den ekumeniska rörelsen, Underbart. Vi tyckte att det lät som en bra idé. Det verkade förtroendeingivande att alla andliga ledare i kyrkan skulle slå sig samman för att bekämpa all ondska. Det finns många vanföreställningar i ett sådant tänkande. Guds ord skall inte urvattnas, förändras eller överges för andra filosofier. Andens enhet är en viktig sak men aldrig på bekostnad av kristendomens grundsanningar. Jesus Kristus kallar sina efterföljare för jordens salt. Om saltet avlägsnas, kommer inte längre detta skyddsmedel att kunna stoppa upp förfallet.

Stå upp du unga generation. Ni kommer att stå i fronten för att liksom den första kristna församlingen betona, att människor skall finna tro hos Jesus Kristus.

Av Roger Larsson, Evangelist