Den unga generationen kommer!

Vi måste återupprätta den unga generationens iver att vinna sin generation för Guds rike. Det råder ingen tvekan om att morgondagens väckelse kommer genom de unga. Alla generationer får vara med. Gamla män ska ha drömmar och unga män ska se syner, men det starkaste tecknet kommer från de unga.

Vi får inte ställa de unga åt sidan eller se på dem med tvivel. Visst ska de formas, tränas och mogna. Men jag säger med skärpa: ”Den unga generationen kommer! Släpp fram den!” Jag tror fullt och fastatt alla de brinnande evangelister som ska föra Guds rike till fullbordan i en framtida väckelse finns just bland dem. Gud har tro för att bruka och använda unga människor, och jag ser det som min uppgift att överföra kallelsens mantel till en ung generation. Det handlar om att överföra smörjelsen till nästa generation av evangelister.

David trädde fram när han var en tonåring. Josef och Samuel började höra från Gud när de var pojkar. Jesus tog fram barnen som förebilder för de vuxna, när det gällde att vara skickade för Guds rike. Paulus fostrade och tränade den unge Timoteus. Många av Frälsnings-arméns pionjärer var unga människor runt tjugo år som med hjärtan i brand reste från plats till plats och ”öppnade eld”. Samma sak var det med pingströrelsens banbrytare. Ungdomar gav upp sin karriär och blev evangelister och pingstvittnen över hela landet. Det behövs något nytt i Sverige, och det måste börja bland unga kristna. Vi vill se tonåringar som gör upp med ”jag känner inte för det” – syndromet och som lever efter Guds ord och vet vad som är rätt och fel – något som inte har med känslor att göra. Det behövs kristna ungdomar som säger: ”Jag ska gå till kyrkan på söndag, jag ska ge mitt tionde, jag ska vänta med sex till äktenskapet” Vi behöver ungdomar som inte bara talar om trohet och renhet, utan verkligen lever ut det i det dagliga livet.

Evangelistens tjänst är en gåva från Gud som bygger upp Kristi kropp. En evangelist är inte självutnämnd utan  ”handplockad” av Gud. Han är kallad, erkänd och får uppmuntran, förbön och stöd i en församlingsgemenskap. Timoteus var som evangelist en del i ett team, och arbetade utifrån en församling. Han fick en radikal förmaning av Paulus: ”Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst” (2 Tim 4:5).

Evangelistens uppdrag gäller inte bara stora väckelsepredikanter. Alla kristna är kallade att vara vittnen för Gud, i vardagsarbetet vittna om Jesus, i den lilla gruppen och i det enskilda samtalet. En evangelist har en speciell förmåga att enkelt förklara evangeliet så att människor förstår. Evangelisten öppnar stängda dörrar och Jesu underverk följer ofta med uppdraget. Evangelisten har en speciell förmåga att få människor att avgöra sig för Gud.

Under de trettio år jag har tjänat som evangelist och stått i en profetisk tjänst har jag träffat många hängivna  skolevangelister och många unga som precis har börjat sin första evangelisttjänst i en församling. Jag har lyssnat till deras djupa längtan att få goda råd om hur de på ett rätt sätt ska kunna möta medmänniskor med evangeliet. Det gäller att vara kreativ i sökandet efter att vinna människor för Guds rike. Det viktigaste är att klart och tydligt kunna presentera budskapet om Jesus Kristus. Det är bara Gud som kan förlåta synder, ingen annan kan skapa en levande tro.

Jag vill uppmuntra alla dessa unga och säga: ”Var naturliga, och ge klara besked om vad ett kristet liv innebär. Visa att det inte finns någon frälsning utan Jesus. Gå ut och berätta om det, undervisa om det!

Be för genombrott! Vägled människor som kommer! Sök upp dem som inte kommer! Ge människor en adekvat  vägledning i Guds ord. Folket väntar på ärliga och raka svar på sina frågor.”

Den unga generationen ska inta landet!

Roger Larsson