Stipendiater utsedda för 2010

Evangelistfondens styrelse har 2 februari offentliggjort stipendiaterna för 2010.  Priserna kommer att delas ut av Roger Larsson vid Fondens Festhögtid i Frälsningsarmén Uppsala lördagen 13 mars kl 18.00.

 

Evangelist Stanley Sjöberg får årets hedersstipendium

 

Det blir sammanlagt fem utmärkelser där varje stipendium är SEK 15 000. Tre unga evangelister får utmärkelsen Årets Evangelist; Dessutom är en organisation med evangelisationsinriktning utsedd, samt en hedersevangelist. En nyhet för i år är att en ung Evangelist i Finland premieras.

Hedersstipendiat blev Stanley Sjöberg.

– Han har gjort ett livslångt verk för hela kristenheten och fastän han slutat som pastor för några år sedan, är han en evangelist i ordets rätta bemärkelse. Ivrigt fortsätter han att göra allt vad han kan för att nå ut i ett sekulariserat Sverige, inte minst genom senaste tidens satsningar på internet, säger Roger Larsson som för tredje året i rad delar ut stipendier.

Övriga mottagare av stipendierna är Jakob Ramlöw från Göteborg, Anna-Maria Nilsson, Kungsängen.”Sport for Life” tilldelas priset årets organisation och i år har stipendiaterna utökats med även en finländsk evangelist. Nämligen Tomas Forsbäck från Ekenäs.

– Evangelistfonden har utökats med verksamhet även i Finland och på gång är också evangelistfonder i Norge och Danmark. Nästa år får vi dela ut stipendier även i våra grannländer, säger Roger Larsson.

Evangelistfonden, som formellt heter Roger Larssons fond för evangelisk tro och mission, har sedan starten för tre år sedan arbertat med syftet att genom stipendier och evangelistträning och möteskampanjer uppmuntra evangelistens tjänst.

 

 

Här är årets evangelister och motiveringarna:

 

Årets Evangelist

Jakob Ramlöw, Göteborg

Jakob Ramlöw är en modern evangelist som vill ge kreativa svar till en ny generations frågor om Gud. Han leder illustrerade möten med vittnesbörd, drama, musik och litteraturspridning i centrala Göteborg med mål att få till samtal som öppnar för frälsningsbudskapet.
Han fungerar även som coach och har skrivit den praktiska boken Samvetsfrågan om hur man kan dela sin tro med andra.
Jakob Ramlöw är församlingsledare i Agape i Kviberg och har tidigare varit ledare inom Kristen Utmaning. Han är 30 år och gift med Rakel.

 

Årets Evangelist

Anna-Maria Nilsson, Kungsängen

Anna-Maria Nilsson går tredje året på församlingen Arkens bibelskola ”Jesus helar och upprättar”. Anna-Maria Nilsson har under många år haft ett brinnande intresse för mission och evangelisation och arbetat bland annat med församlingens ungdomsarbete och ungdomsgård. Under våren ska hon tillbringa flera veckor i Filippinerna för att delta i ungdomskonferens, lära ut dans och drama, anordna konferens och hjälpa till med verksamhet bland prostituerade unga kvinnor och genom ett rehabiliteringsprogram ge undervisning och själavård till dessa.

 

Årets organisation

Sport for Life är idrottsorganisationen som sedan bildandet 1995, med framgång sökt hjälpa idrottande personer i olika åldrar och nivåer att utvecklas karriärmässigt men även vid sidan om sitt idrottsliga engagemang. Genom arbetet, som sker genom lägerverksamhet, konsultation, kaplanskap och nätverkande mellan idrottsrörelsen och kyrkan, vill man utveckla idrottsliga talanger, öka deras passion för sporten och livet i stort och stärka individens karaktär, allt genom att basera verksamheten på evangeliets grund och de principer som återfinns i tidernas mest lästa och respekterade bok. Ledare för Sport for Life är Andreas Andersson, Örebro.

 

Årets Evangelist Finland

Tomas Forsbäck, Ekenäs

Tomas Forsbäck leder organisationen Team Action som arbetar med ungdomar främst inom Svenskfinland med bas i Pingströrelsen.
I Finland arbetar man med lokala församlingar för att nå ut till ungdomar, genom konserter, skolbesök med strävan att tala med ungdomar på deras språk och nivå.
Från Finland arrangeras Europateamen Summer Challenge med sommarresor för mission med outreach att förkunna via konserter och dans, drama och multimedia.
Tomas Forsbäck kommer från Ekenäs han är 26 år och bor just nu i Zürich, tillsammans med sin fru Anna-Sara för att bygga kontakter för Europatjänsten.

 

Årets Hedersevangelist

Stanley Sjöberg, född 1936 i USA och son till missionären Tage Sjöberg. Stanley Sjöberg har varit verksam hela sitt vuxna liv som pastor och evangelist, bland annat tillsammans med Lewi Pethrus i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Stanley Sjöberg har vågat gå mot strömmen. Han var pastor i Citykyrkan i Stockholm under ett väckelseskede och grundande även den ekumeniskt inriktade Centrumkyrkan i Sundbyberg. I media har han setts många gånger och skapat ett stort förtroende hos det svenska folket. Trots flera år som pensionär har han fortsatt verkat i evangelistens anda och använder alla till buds stående medel för att sprida evangeliet. Nu senaste genom starten av Webbkyrkan på internet.