Vad hände sen?

Ewa-Marie och Markus Kihlagård, ledare för Frälsningsarméns kår i Halmstad, var bland dem som mottog Evangelistfondens stipendium år 2009.

Ewa-Marie och Markus Kihlagård

Hur har ni använt ert pris?

Vi reste till Israel. Det kändes självklart att göra det. Det var något vi hade drömt om men som inte hade blivit av. Tolv dagar var vi där, och vi fick se landet från norr till söder. Detvar något speciellt att få sätta sina fötter på israelisk mark. Och tänk,att sedan få stå på Oljeberget och lova och prisa Gud och veta att just på den här platsen ska Jesus komma tillbaka och stå en dag.

Något som vi aldrig kommer att glömma var det bönemöte vi fick vara med om i den Övre salen tillsammans med kristna från många länder. Framför allt var det många latinamerikaner som lovade och prisade Gud som bara de kan göra. Eftersomvi båda har arbetat i Bolivia så kände vi en särskild gemenskap med dem vid detta tillfälle.

Vilken betydelse tror ni att resan kommer att ha?

Vi planerar nu för att göra en resa till Israel hösten 2010. Den kommer vi att göra tillsammans med Daniel Viklund. Det var så inspirerande att komma till Israel. Vår syn på Israel behöver fördjupas och förändras. Det är det land där Jesus levde och verkade när han var på jorden, och det är där som den bibliska historien har utspelat sig. Vi behöver få upp ögonen för landet Israel och dess betydelse. Vår syn på Israel kom att påverkas starkt, och det kommer att förändra vårt sätt att predika i fortsättningen.

Vad är era planer när det gäller arbetet i Halmstad?

Den stora utmaning som vi just nu står inför är om-och tillbyggnad av vår möteslokal. Det kommer mer och mer folk på våra gudstjänster, och på senare tid har vi haft glädjen att se många nya mötesbesökare av annan nationalitet. Många av dem är utbytesstudenter. Det har gjort att vi nu får hålla alphakurser på både engelska och svenska. Vi har blivit en multinationell församling och det har vi inget emot. Tvärtom!

Så har vi nyligen startat en cellgrupp i Laholm. Där har Frälsningsarmén aldrig haft någon verksamhet tidigare. Cellgruppen där kommer att ta ansvar för detta arbete. Så kommer vi naturligtvis att fortsätta våra utåtriktade missionssatsningar i Halmstad.

Text: Evangelistfonden och ID Media

Foto: Evangelistfonden