Shalom med evangelium i lasten

I mer än femton år har Birger Borgemo arbetat med evangelisation och mission. Verktyget har bland annat varit en båt och en team– och lärjungaskola.
– Vi erbjuder ett liv tillsammans med Jesus, säger Birger Borgemo.

Birger Borgemo

– Det är en ära och naturligtvis ett erkännande för det vi har gjort de senaste femton åren, säger Birger Borgemo, skeppare på Missionsbåten Shalom. Den 28 februari är han i Uppsala för att ta emot stipendium ur Evangelistfonden, där syftet är att uppmuntra evangelistarbete. Enligt Birger Borgemo är uppmärksamheten ett tecken på att deras arbete är högaktuellt och en bekräftelse att de är på rätt väg. I början av 80- talet sjösattes Shalom, en båt med evangelium i lasten. Under somrarna besöker båten ett trettiotal hamnar där besättningen berättar om sin tro.
– Människor kommer fram och berättar att de har varit på bryggmöten de senaste tio åren. Det är nu som vi får skörda det vi under alla år har sått ut, säger Birger Borgemo och understryker att samtalen ombord har varit de viktigaste.

Den mesta verksamheten bedrivs fortfarande från båten men arbetet har breddats betydligt. 1995 startades Team- och lärjungaskolan Blå kust och Birger Borgemo berättar att eleverna delas in i olika team. För närvarande fungerar sex olika team som ungdomsledare på sex mindre orter. Det finns även fältare, som tillsammans med Oskarshamns kommun ansvarar för ungdomar på glid.
– Vi har dessutom ett fotbollslag i Korpen. Snart sätter vi i gång med en bilverkstad för killar som gillar att meka. För tjejernas del blir det en modeinriktning med vintagekläder.

Förutom båten och skolan har Shalom en second handbutik med socialt arbete. Det finns en systerbåt, Jenny Kruse, i Finland, en bibelskola som fungerar ungefär som Blå kust i den estniska kuststaden Pärnu. Där finns även ett barnhus.
– Barnens hus är en plats där utsatta barn får vara några timmar varje dag. De får ett mål mat, hjälp med läxorna och någon som bryr sig om dem, säger Birger Borgemo.

I framtiden förväntar sig Birger Borgemo att fler människor ska bli involverade i arbetet med evangelisationen. Han märker att det finns en större öppenhet än för tio år sedan. Han tror det beror på att människor upptäcker att materialismen inte har allt. Tomheten och rotlösheten finns kvar och då presenterar Shalom ett annorlunda alternativ.
– Jesus erbjuder ett annat liv att leva. En tillvaro där livet får en mening och man fyller ett syfte.

Text: Evangelistfonden och Världen Idag