Roger Larsson 75 år


Roger Larsson

Roger Larsson fyller 75 år den 24 februari.  Han föddes i Bygdeå i Västerbotten.

Roger Larsson började som evangelist i Pingströrelsen 1955 men slöt sig sedan till Frälsningsarmén där han fortfarande är aktiv. År 1983 fick han en kallelse från Gud att förkunna med ny kraft och förvänta under och tecken att åtfölja hans predikan. En tjänst som har fortsatt sedan dess. Han har skrivit tre böcker och varit talare vid otaliga konferenser och möten.

– Efter flera årtionden som resande evangelist i de nordiska länderna startade jag 2007 Evangelistfonden för att hjälpa unga evangelister. Nu finns ett stort utrymme för unga evangelister att ta över tjänsten när vi äldre inte längre har samma kraft. Och mitt hjärta brinner att Evangelistfonden ska vara en av kanalerna som förmedlar kraften vidare, säger Roger Larsson.

Lördagen  13 mars 2010 hålls  Evangelistfondens årliga stipendiehögtid i Frälsnings armén i Uppsala.

Roger Larsson är gift med Karin och de bor i Uppsala. Födelsedagen kommer att firas med en familjeresa med barn och barnbarn till Prag.