Med brinnande hjärta för mission

Anna-Maria Nilsson är utvald som Årets ungdomsevangelist av Evangelistfonden. Hon blev väld igt överraskad när hon fick telefonsamtal från Roger Larsson. Priset ska delfinansiera hennes missionsresa till Filippinerna.

Årets evangelist, Anna-Maria-Nilsson, Stockholm

Sin vardag tillbringar hon på församlingen Arkens bibelskola ”Jesus helar och upprättar”, där hon hjälper till i församlingens missionsarbete och arbetar med ett volontärprogram för ungdomar som ska resa ut på missionsfältet. Anna-Maria, som är 22 år, berättar att intresset för andra kulturer alltid legat henne varmt om hjärtat i kombination med en längtan efter att kunna betjäna och be för andra människor.
– Efter att jag mött Jesus började jag verkligen tycka om att prata med människor, och har nu lätt för att ta kontakt med nya vänner berättar hon.

 

Har gjort flera missionsresor
Filippinerna och Ryssland har hon tidigare besökt via missionsresor som kommit att betyda mycket för hennes andliga utveckling. Under den åtta veckor långa resan till Filippinerna i vår kommer hon att arbeta med Arkens samarbetskyrkor i landet. Anna-Maria ska hjälpa till under en ungdomskonferens, vara med och förbereda en helandekonferens som arrangeras av Arken samt även delta i rehabiliteringsarbete, själavård och förbön för unga före detta prostituerade kvinnor och deras barn. Hon ser fram emot att hjälpa till.

Evangelisation ett sätt att leva
Evangelisation har nu blivit en naturlig del av hennes liv. Hon önskar att skapa utrymme för ungdomarna att själva våga ta initiativ. För henne har verksamheten i församlingen varit ett bra sätt att få arbeta med ungdomar. I missionstjänst en har Arkens arbete ”Identity mission” öppnat upp för de första kontakterna med Filippinerna. Just nu planeras missionsresan och arbetsuppgifterna i Filippinerna.
– Jag längtar efter att få börja resan och sätta i gång med arbetet.

Text: Evangelistfonden och ID Media

Foto: Evangelistfonden