Målmedvetet församlingsbygge!

Det känns jätteroligt och uppmuntrande. Det var en stor överraskning och inget som vi visste om. Självklart blev vi glada, säger Markus och Ewa-Marie Kihlagård, som är ledare för Frälsningsarmén i Halmstad.

Ewa-Marie och Markus Kihlagård fick stipendium som Årets Evangelist för sitt utåtriktade arbete vid Frälsningsarmén i Halmstad

– Det känns jätteroligt och uppmuntrande. Det var en stor överraskning och inget som vi visste om. Självklart blev vi glada, säger Markus och Ewa-Marie Kihlagård, som är ledare för Frälsningsarmén i Halmstad.
Medlemstalet sedan de kom dit år 2000 har stigit från ett 30-tal medlemmar till drygt 100, vilket gör den till den snabbast växande Frälsningsarmén i Sverige. Ett fyrtiotal personer har kommit till tro. Församlingen har även gjort studieresor till FA:s högkvarter i London och de kvarter där grundaren William Booth verkade.
– Vi vill hämta inspiration från det som är själva hjärtat av vår rörelse, inte det som är yttre former. Det som hjälpte William Booth att vinna människor behöll han, resten kastade han överbord, säger de.
De tre första åren i Halmstad kom ingen människa till tro och Kihlagårds började misströsta. Men en natt hade båda makarna en dröm.
– De var identiskt lika. Vi hade drömt hur kyrkan var fylld av människor som lovsjöng Gud. Strax efter att vi haft drömmen fick vi se hur den första personen blev frälst, säger de.
En nyckel har varit församlingens öppenhet för nya vilda idéer. Dit hör en modernisering av de yttre formerna. Stipendiet från Evangelistfonden planerar de att använda till en studieresa till Israel.
– Vi har en dröm om att resa dit. Vi har sagt att en studieresa till landet skulle vara något som vore värdefullt. Det har vi pratat om i många år.
Markus Kihlagård berättar att han har känt Roger Larsson sedan han var 12-13 år.
– Han profeterade över mig när jag var liten om att jag skulle tillbringa tid utomlands. Senare blev det två år i Bolivia, jag tänkte på profetian först i efterskott.
– Roger Larsson besökte oss också på kåren i Halmstad precis när vi kom dit.

Text: Evangelistfonden och Världen Idag