Guds rike går framåt i idrottsvärlden

Sport for Life har sedan dess grundande år 1995 fått leda över tusen idrottande ungdomar till en personlig relation med Jesus. Organisationen arrangerar läger och sportveckor med tre ledord: talang, passion och karaktär.

Årets organisation, Sport for Life och direktor Andréas Andersson

Sport for Life är evangelisationsorganisationen, som med framgång sökt hjälpa idrottande personer i olika åldrar och nivåer att utvecklas karriärmässigt men även vid sidan om sitt idrottsliga engagemang. De senaste åren har stor tonvikt lagts vid att utbilda och erbjuda idrottskaplaner som stöttar idrottspersoner i deras andliga utveckling.
– Sport for Life satsar på helhetsutveckling, där stöd ges till unga idrottare både för livet på och utanför idrottsplanen, förklarar Andréas Andersson, direktor.

Hedersamt och uppmuntrande
Glädjen var stor när beskedet om stipendiet kom. En ansökan till fonden sändes in föregående år så det blev en överraskning.
– Evangelistfonden är ett fantastiskt initiativ, det behövs tydliga evangeliströster och Roger Larsson personifierar den kallelsen, vilket gör det ännu mer hedrande.
Och det finns många arbetsområden där pengarna kommer till nytta. Arbetet startades i Sverige av idrottsevangelisten Paul Kobylarz. Man arbetar genom lägerverksamhet, konsultation och nätverkande mellan idrottsrörelsen och kyrkan. Målet är att utveckla idrottsliga talanger, öka deras passion för sporten och livet i stort och stärka individens karaktär, allt genom att basera verksamheten på evangeliets grund.

Sport ett stort missionsfält
Idrott är en plattform för Guds rike, Sveriges största missionsfält enligt Sport for Life. Varje år arrangeras läger och sportveckor dit ungdomar från hela Sverige reser för att idrotta. De som arbetar med ungdomar ser positiva resultat.
– Vi har fått höra föräldrar berätta omungdomar som på idrottsplanen fått en bättre attityd till sin omgivning och som sedan hittat tillbaka till motivationen i skolan efter att besökt något av våra läger, förklarar Andréas Andersson.
Kaplanverksamheten har nu vuxit till en betydande roll inom Sport for Life. Ungdomar, elitidrottare, ledare och lag inom diverse sporter får bygga relationer till erfarna kristna mentorer för coachning av hela livet. Sport for Life växer och är att räkna med genom tydlig fokusering på sitt missionsområde.

Text: Evangelistfonden och ID Media

Foto: Evangelistfonden

Läs mer om Sport for Lifes arbete här.