Gud reser upp en ny generation av profeter – profetia av Amanda Göransson

Gud reser upp en ny generation av profeter i Sverige idag. En ny grupp som har ett hjärta som David. Precis som han kommer de ur öknen. Få människor har hört talas om dem. Deras församling kommer knappt känna igen dem och Saul kommer att förfölja dem. En ansiktslös, namnlös generation av profeter som Gud har bevarat för en tid som denna. De har blivit tränade i det fördolda och många kommer ifrån en plats av djupa sår och brustenhet. Deras hjärta har blivit renat i smältdegeln och är som rent guld. De är inte intresserade av människors bekräftelse. Det finns ingen självisk ambition i dem men deras längtan är att se Faderns vilja ske här på jorden. De känner Faderns hjärta, när Han gråter, gråter de, när Han är bedrövad, är de bedrövade, de gläds när Han glädje sig. De klarar inte av falskhet, främmande eld finns långt ifrån dem.

Sverige behöver dem men få kommer att acceptera dem. De kommer att vara fyllda med eld och kraft blandat med en ömhet när de talar ut Herrens ord i dessa tider. Några ska tala ut det, andra sjunga, andra skriva, måla eller dansa ut Herrens ord och andra kommer även bli ledda att utföra profetiska handlingar.

Till Roger:

Jag upplevde att Gud ville dela detta med dig och att denna ny grupp kommer att behöva beskydd och vägledning ifrån dig. Många kommer att börja söka upp dig och jag ser dig som en Fader som håller om dem på ett kärleksfullt, beskyddande sätt. Många kommer inte att förstå vad Gud gör i och igenom dem. Du kommer att komma med visdom och vägledning. Detta kommer inte vara någon börda för dig men istället en ära. Jag upplevda att Gud kommer lägga (eller redan har gjort) en börda på dig att be för denna nya generation/släkte av profeter. Jag tror du kommer att spela en viktig roll, speciellt när de börjar träda fram. Du kommer att vara en trygg hamn för dem och leda dem som en herde sina får.