Genombrott för evangeliet i Mombasa Kenya!

 

 

 

 

 

Roger Larsson predikar för interner på Mombasas fängelse, tolkad till swahili av Fred Nyman, tidigare IBRA chef

Roger Larsson har avslutat en missionresa till Mombasa Kenya. Resan 10-22 februari blev en framgång för Guds rike med en stor ekumenisk väckelsekampanj, förkunnelse på ett stort fängelse samt besök av Hoppets stjärnas anläggningar.

– Lyssna vad Gud vill göra i Mombasa, var Roger Larssons inledande ord i en väckelsekampanj i Lasco Hall i centrala Mombasa.

Att lyssna och handla var budskap som präglade kampanjen, där flera blev helade och enheten mellan kyrkor blev tydlig. Den allkristna kampanjen var ett initiativ från ETV-Tältmissionen i samarbete med Evangelistfonden och församlingen Living Word i Mombasa. Förkunnelsen tolkades direkt till swahili av missionär Fred Nyman f.d. IBRA chef och missionär i Afrika.

– Det är första gången på väldigt många år som så många pastorer från olika kyrkor har samlats och varit med i mötena, säger ETV-Tältmissionens missionär Ingeborg Setterby. Via Mombasas pastorsförbund har man fått ihop många av församlingarna i staden till kampanjen vilket skapat stort genomslag.

– Förutsättningen för frälsning är försoning. Förutsättningen för rättfärdighet och tro är Jesu död på Golgata, sade Roger Larsson på lördagskvällens möte. Budskapet var riktat såväl till inte troende, som församlingsmedlemmar och pastorer.

– Jag har förstått att det här i Kenya, precis som hemma, kan upplevas att pastorer är lite för stolta över sin titel. Därför är jag djupt rörd över alla pastorer som var samlade till mötena och jag förstår att de greps av  budskapet, säger Roger Larsson.

Förbön och helandeunder

Flera kunde vittna om helande och Guds ingripande. Mitt under en predikan tog Roger Larsson fram en ung kvinna och pekade på hennes smärta i ryggen. Efteråt vittnade hon om ett fullständigt och direkt helande. Efter ett möte kom en mamma med sin döva pojke i fyraårsåldern fram och bad om förbön. Efter att mamman fallit till golvet under Guds kraft och fyraåringen fått förbön, kunde mamman tala till sin son, som för första gången kunde höra sinmammas röst.

– Det var fantastiskt att Gud fick möjligheten att visa sig på det sättet. Att i all enkelhet få vara med och föra människor fram till helande och försoning. Det var många som sökte förbön för olika behov och Gud gav dem bönesvar.

Invigning av skolor och fängelsemission

Resan arrangerades av ETV-Tältmissionen tillsammans med Evangelistfonden och Hoppets stjärna. Under två dagar besökte teamet fängelset Shimo La Tewa med sammanlagt 2300 interner, för att predika evangeliet först för de manliga internerna och sedan för de kvinnliga. På fängelseområdet invigdes även ett biliotek som Tältmissionen byggt efter ett nära samarbete med fängelsets ledning. Många tungt kriminella har tagit emot Jesus på fangelset och nu får fångarna läsa och studera för att få kunskap och hopp om en ny start i livet.

Under resan besöktes även Hoppets stjärnas skolor där flera hundra barn får mat och undervisning bland annat tack vare ett faddersystem. Man invigde också en ny förskola i Jimba ute pa landsbygden med hjälp av en gåva från Masesgården i Dalarna. Skolan har plats för 150 barn. I Jimba har svenska sponsorer bekostat borrning av en brunn och på så vis hjälpt byinvånarna att få vatten. Det friska vattnet och skolundervisningen kommer att ge barnen och människorna i den lilla kenyanska byn större glädje och ökade livschanser.

Text: Evangelistfonden
Foto: Dennis Thern