Ett helt liv som evangelist

Årets hedersstipendium ges till Stanley Sjöberg, 74 år. Han föddes i New York och har under sitt innehållsrika liv stått i en unik tjänst där han tidvis varit vårt lands mest välkända pastor.

Evangelist Stanley Sjöberg får årets hedersstipendium

Han har arbetat som församlingsherde och evangelist under sextio års tid men tänker inte lägga av än på många år.
-Min starkaste evangelistperiod var i Citykyrkan under 1970-talet med cirka ett tusen tydliga omvändelser som också bekräftades med dop, säger Stanley Sjöberg.

Men det började långt tidigare.
– Det var 1952 som jag själv fick ta emot Jesus. En tid där tusentals blev frälsta, kyrkorna fylldes och vi tillbringade timmar i bön. Min far Tage Sjöberg sa till mig: ”Predikant kan du aldrig bli, men arbetare det kan du bli.” Det var då jag beslutade mig att kavla upp ärmarna och börja arbeta, berättar Stanley Sjöberg om sin ungdomstid.

Att nå fram i sin omgivning
Kallelsen vårdades även i hemmet där pappan var en av pingströrelsens mest välkända predikanter. Barnen fick stöd att utvecklas till sina andliga tjänster.
För en ung Stanley Sjöberg innebar detta att gå från dörr till dörr för att prata med människorna i hushållen. Han anser att evangelistens roll förändrats till att arbeta med förnyelse och uppbyggelse inom kyrkan, något som han tror behöver förändras och återgå till att än en gång befinna sig utanför kyrkans väggar. Stanley Sjöberg menar att evangelistens uppgift är att förklara och berätta om sin tro bland ickekristna där de befinner sig.

Nya satsningar att nå ut
Stipendiet kommer att användas till tryck av en bok som Stanley Sjöberg arbetar med i dagarna. Han är även i full färd med att starta en webbkyrka, en hemsida med drygt 250 besökare varje dag. Ett verktyg för att nå människor med en sårad tro som önskar förklaringar och samtal.
– Det är viktigt att fokus ligger på att få personliga samtal på arbetsplatser och i vardagen.
Stanley Sjöberg har under åren arbetat mycket med traktater och småskrifter för att dela ut i brevlådor och till folk på stan. En småskrift på 60-talet gick ut i 250 000 exemplar.

Framgångsrika satsningar under åren
Som evangelist har han arbetat mycket i Pakistan, Indonesien och Sydkorea. Han var telefonevangelist och ringde varje abonnent i Sundbyberg i samband med sin tjänst i Centrumkyrkan. En tioårsperiod ledde han tv-program över Storstockholm med ”Öppna kanalen”.
Ett starkt minne var en lyckad kampanj där 3 000 människor blev frälsta vid ett tillfälle i Seoul i den församling som leds av pastor Yonggi Cho. När han sedan återkom till Sydkorea efter något år berättade pastorn att alla hade engagerat sig i församlingen, tack vare ett ihärdigt arbete med att bygga upp vänskapsrelationer genom samtalsgrupper och cellgrupper. Där hade relationer etablerats och byggts upp långt innan Stanley Sjöberg kom, vid det mötet fick många dock en möjlighet att ta ett eget trosbeslut. En bekräftelse på vikten av att bygga nära relationer med människor.

Text: Evangelistfonden och ID Media

Foto: Evangelistfonden