En tyst bön från hjärtat

Publicerat med tillstånd från tidningen Stridsropet nr 11, nov 2010, s 6-8.

Roger Larsson fick en särskild kallelse när han bad till Gud på berget Kittelfjäll 1983. – Gud gav mig profetians och helandes gåva den gången, säger Roger och tillägger att det övernaturliga skall vara naturligt i Guds församling.

Han har fyllt sjuttiofem år men har inga planer på att trappa ned och leva ett lugnt pensionärsliv. Roger Larsson är soldat i Frälsningsarmén och evangelist med ett fulltecknat reseschema året runt. – Har man en kallelse från Gud får den inte slockna, säger Roger när jag träffar honom i Uppsala, där han bor med sin hustru Karin i en stor ljus lägenhet fylld av vackra tavlor och med utsikt mot slottet och domkyrkan. Innan jag åker till Uppsala söker jag på ”Roger Larsson, evangelist” på Internet. Det blir över fem tusen träffar och man behöver inte förvånas över att Roger är ett namn som drar. Han har inga planer på att sluta arbeta utan har en fulltecknad almanacka. En lista över de orter där han skall predika finns på evangelistfondens hemsida. Naturligtvis undrar jag hur han orkar och Roger svarar lugnt att om man har en brinnande kallelse blir den som en eld som inte får slockna.
– Det viktigaste är att ha ständig kontakt med Gud som ger kraft genom den helige ande och att noga välja vilka kampanjer och kyrkor man skall besöka säger Roger.
Han berättar vidare hur han som ung fångades av frälsningssoldaterna som delgav sina vittnesbörd på Östra torget i Jönköping. – Enkelhet och innerlighet präglade dem och jag kände hur de hade hjärta för människors frälsning, fortsätter Roger vars kallelse nu är att vara profet och evangelist och som oroar sig över vart kristendomen är på väg idag. – Ofta upplever jag att det blir mer ”mingel” än andligt budskap i våra kyrkor, tillägger Roger och citerar den store reformatorn Martin Luther som sa att Guds ord finns där Guds ord förkunnas till rättfärdighet och tro. -Människor idag känner vad som är äkta och om en församling är öppen eller sluten, menar Roger och vill även betona att det övernaturliga inom kristendomen behöver vara naturligt bland annat för att inte rörelser som New Age skall få inflytande. Det var under bön Roger fick budskapet om att han skulle profetera och även förmedla Guds helande kraft till sjuka människor. Roger beskriver det som att Gud har skapat en leveransväg mellan honom och andra just genom bönen. – Vi ska också tänka på, säger Roger, att när vi har vårt dagliga samtal med Gud kan det med fördel vara en tyst bön från hjärtat som blir vägen mellan oss och Gud. Jag funderar över hur man kan vara säker på att det inte är egna tankar utan verkligen ett svar från Gud man får när man ber.
– Det är en träningssak, svarar Roger och menar att vi säkert gör misstag ibland men påpekar att om en tanke återkommer flera gånger kan det vara ett tecken på att Gud vill oss något.
– Det kan vara lätt att säga att man fått ett budskap från Gud som man vill offentliggöra i församlingen, men ibland kan bönen bara bli fraser och ett behov av att stressa fram ett bönesvar.
– Ta tid att lyssna, fortsätter han. De som genom tiderna bäst förvaltat det kristna arvet och betytt mest för Guds rikes framgång är de som har lyssnat. Hemligheten var att de gav Gud tillfälle att både tala med dem och ge dem uppdrag. Profeten Jesaja pekar på detta när han säger “Genom stillhet och förtröstan blir ni starka” (Jesaja bok kapitel 30, vers 15 i 1917 års bibelöversättning). Det är ont om profeter idag, och profetiska budskap förekommer inte ofta i våra kyrkor. Roger ser bekymrad ut när han talar om behovet av en upprättelse av det profetiska budskapet, som är en av de gåvor Gud kan ge medlemmar i församlingen. Detta är en hjärtefråga för Roger som fått just denna gåva, och han menar att ledarna för våra församlingar har ett ansvar att ge utrymme för det profetiska budskapet.
– Församlingen får inte bli ett gömställe där vi bara bevarar traditioner, utan måste öppna sig för andlig förnyelse, säger Roger som glädjande nog sett en öppning i Frälsningsarmén där man under senare år allt mer söker sig tillbaka till ursprungskällan för att bättre kunna förmedla ett genuint och tydligt budskap om Jesus Kristus.
– Vi måste vara som spjutspetsar för Guds ord så att vi också genom det erbjuder en atmosfär där människor kan känna sig hemma, tycker han. Avslutningsvis betonar Roger att det uttryck Frälsningsarméns grundare William Booth myntade om ”Soppa, tvål och frälsning”, vid starten av arbetet i 1800-talets England, är lika aktuellt idag. – Vi kan inte enbart förkunna evangeliet och berätta om Jesus, utan att samtidigt ta ett socialt ansvar för våra medmänniskor, säger Roger och betonar därmed vikten av en sådan balans i arbetet i en kår eller församling.
Text: Gunnar Nygren, Foto: Rolf Nyström