Brinnande profet manar till stillhet

Litteratur: I “Tid att lyssna” ger Roger Larsson flera glimtar av de livsförvandlande Gudsmöten han fått vara redskap för i sin tjänst som riksevangelist.

Recension: litteratur
”Tid att lyssna”
Roger Larsson
Förlag: XP Medi
a

Roger Larsson är känd som riksevangelist med profetisk inriktning, som de senaste 20 åren fått förmedla helande, frälsning och profetiska tilltal till många människor. Klädd i Frälsningsarméns uniform har han samlat stora skaror i olika kristna sammanhang i hela landet. I sin nyutkomna bok ”Tid att lyssna” ger han flera glimtar av de livsförvandlande Gudsmöten som han fått vara ett redskap för. Boken är hans andliga testamente men vill också inspirera och uppmuntra en ny generation evangelister att föra verket vidare.

Bokens första del består av redigerat material från boken ”Lova Herren, vår befriare”, utgiven på 1980-talet och sedan länge slutsåld. Nästa del återger de krönikor som författaren skrivit för tidningen Världen Idag, och sista delen är en utförlig intervju, gjord av Larssons medarbetare Samuel Wångehag.

Vi får ta del av glimtar ur Roger Larssons liv, alltifrån uppväxten i den lilla byn Bygdeå i Västerbotten, där han som tolvåring tog emot Jesus. Ett personligt gudsmöte ger hans evangelisttjänst en helt ny intriktning en höstkväll 1984. Det börjar ske märkliga under på hans möten, ryktet sprids och allt större skaror samlas. En nyväckt profetisk nådegåva ger honom förmåga att med stor precision tala rakt in i människors situation.

Författaren ger många gripande vittnesbörd om helande, frälsning och förvandlade liv. Den anspråkslösa tonen i vittnesbörden flyttar fokuset från Larsson själv till den Gud han fick ett så avgörande möte med däruppe på Kittelfjället. Den maning till ödmjukhet han då fick har han bevarat mitt under den stora uppmärksamhet hans möten fört med sig. Gud verkar inte bara i väckelsemötets förtätade atmosfär, utan även i den personliga kommunikationen direkt med individen. En förutsättning för detta är, som författaren framhåller, att bli stilla och lyssna in den helige Andes tilltal. Stress och oro hämmar förmågan att lyssna in vad Gud vill, medan en personlig relation märks och skapar förtroende. Det ger en jämvikt och en stabilitet som inte påverkas av yttre faktorer och tillfälliga kickar.

Evangelistens tjänst ligger varmt på Roger Larssons hjärta, och överskottet från ”Tid att lyssna” går till en nyinrättad fond som ska dela ut stipendier till unga evangelister.

BÖRJE NORLÉN

Källa: Trons värld

våren 2007