Att dela budskapet på vår tids språk

En till synes helt vanlig fredagskväll. Jakob Ramlöw har tillsammans med vänner från olika kyrkor samlats i Nordstan. Sedan flera år tillbaka arbetar han med kreativ evangelisation och delar sin tro i centrala Göteborg.

Årets evangelist Jakob Ramlöw, Göteborg

Jakob Ramlöw, 30 år, leder evangelisationssatsningar som präglas av olika moderna inslag, såsom dans, draman och vittnesbörd.
– Vi utgår från att människor inte förstått evangeliet och försöker förklara budskapet så människor ska förstå sitt behov av Jesus, berättar Jakob Ramlöw.

Väcka människor samvete
– Det är betydelsefullt att fokusera på det Bibeln säger och lägga egenformulerade åsikter åt sidan. Den helt nya boken ”Samvetsfrågan” som Jakob har skrivit behandlar just detta. Boken har två syften menar han: Dels att lyfta fram evangeliets centrala innebörd, dels att hjälpa den som vill dela med sig av sin tro att förmedla på ett enkelt och lättförståeligt sätt.
– Jag tror att evangelisation är på framåtmarsch, konstaterar Jakob och nämner några organiserade team runtom i Sverige han känner till, som arbetar med gatuevangelisation på olika kreativa sätt.

Ut på gatorna
Jakob Ramlöw menar att evangelistens fulla potential inte utnyttjas i dag eftersom många med denna kallelse inte i någon större utsträckning möter vanligt folk utan ofta begränsar sin tjänst till församlingens gudstjänster.
– Evangelisation har framför allt förekommit inom kyrkans väggar vilket håller på att ändras. Vi behöver komma ut på gatorna med vårt budskap menar Jakob. Hans vision är att den nådegåvan ska få fylla sin ursprungliga funktion.

Text: Evangelistfonden och ID Media

Foto: Evangelistfonden