”Det handlar om att överlåta sig helt till Jesus"

Roger Larsson möter Algot Niklasson

Algot Niklasson och Roger Larsson

Under sin resa till Göteborg 2007 fick Roger Larsson möta den före detta pingstevangelisten Algot Niklasson som länge varit en viktig förebild för många förkunnare och äger något av en legendstatus.
– Det är en man som har bevarat väckelsetonen och ödmjukheten inför tjänsten och jag upplever att Algot bär något av ett fadershjärta för evangelisterna i vårt land, säger Roger Larsson.

De båda evangelisterna som har fått vara redskap för väckelsens genombrott vid olika tidsepoker, träffades för bön och samtal i Algot och Gunvor Niklassons hem i Västra Frölunda.
Roger Larsson passade samtidigt på att överlämna sin nya bok ”Tid att lyssna” med de personligt skrivna hälsningsorden.
– Broder Algot, allt vad du gjort av kärlek till Jesus äger sitt värde för evigheten.

Mitt i väckelsens kulmen

När Roger Larsson var 15 år och hade flyttat till Jönköping för att studera så predikade Algot Niklasson vid väckelsemöten i Idrottshuset. Algot stod då mitt i väckelsens kulmen och hade bland annat tillsammans med sin evangelistkollega Georg Johansson stora genombrott i flera svenska städer och även i Finland. Väckelseskedet började cirka 1949 och varade med kraft under några år och har fått namnet Förnyelseväckelsen. Viktiga kännetecken i väckelsen var helande, profetia, förkrosselse, omvändelse, tårar och syndabekännelser.
När Algot minns väckelsen så blixtrar han till med blicken.
– Guds Ande verkade på ett märkligt sätt under de här åren. Vi hade minst två möten varje dag och predikade Guds ord frimodigt och Gud bekände sig till vår förkunnelse så att Han lät mäktiga under ske och det strömmade in mycket folk på mötena, berättar Algot Niklasson.

Ungdomar i tjänst för Gud

Algot är uppvuxen på Rörö i Göteborgs skärgård och i väckelsens startskede berördes flera av skärgårdsöarna bland annat Tjörn och sedan drabbade väckelsens eld med start i Karlskoga år 1950 flera andra städer i Sverige.
Det höga tempot i väckelsen var delvis mycket påfrestande.
– Vi var bara unga grabbar. Själv gick jag ut som evangelist redan när jag var 17 år så vi hade ju en stor energi och längtan efter att få se Gud röra vid människorna och vi hade något att förmedla för vi var brinnande.
– Men det var kanske inte så klokt att predika i så många möten det inser jag nu i efterhand. Jag brände ut mig helt enkelt. Och det var inte bara själva mötena utan det var ju också eftermöten och på dagarna så gick vi i städerna och bad för människor och vi besökte sjukhus, vårdhem och var ute på företag och nere i hamnarna. Överallt fick vi be för människor och det var underbart att se den stora andliga hunger som fanns.

Fortfarande har Algot kontakt med människor som blev frälsta på 50-talet.
Hans bok ”Väckelsen är här” blev ett tidsdokument tillsammans med boken ”När eld kommer lös” av pastor Ragnar Ljungquist som också var en av väckelsens centralgestalter.

Viktigt med förebilder

Roger Larsson beskriver Algot Niklassons tjänst på följande sätt.
– Algot var den evangelist som vi unga grabbar såg upp till mer än någon annan. Han var en oerhört duktig förkunnare med stor bibelkunskap och han hade en tydlig profetisk smörjelse. Dessutom var han stilig att se på och värdig i sitt uppträdande; vilket tillsammans med hans rena karismatiska utstrålning gjorde dessa möten väldigt spännande för ungdomar.
Vid Pingströrelsen predikantvecka i Stockholm 1950 var Algot Niklasson huvudtalare inbjuden av Lewi Pethrus som vid den här tiden beskrev Algot som en man utvald av Gud att bära väckelsens budskap till nationen.
Så småningom ebbade den intensiva väckelsen ut delvis kvävd av kyrkopolitik och olyckliga omständigheter skapade genom okunskap och religiös förvirring. En fiende till väckelsen var maktsträvan bland kristna ledare. Skeendet kring Algot Niklasson och de andra bröderna hade dock stor genomslagskraft bland folket och blev en viktig förelöpare för senare väckelseskeden på 50- och 60 talen.
– Det som ligger bakom kan man inte göra någonting åt säger Algot Niklasson. Vi är tacksamma för det som Gud har gjort och nu gäller det att se framåt. Det hjälper inte med religiös verksamhet, Gud väljer ut vem Han vill till sitt redskap. Det värsta jag vet är när någon menar sig ha blivit en expert på väckelse.
– Jag hoppas att väckelsen kan bryta igenom i mindre städer och på landsbygden före storstäderna. Där kan man få en fokusering kring evangeliet som kan beröra en hel bygd, säger Algot och läser ett bibelord från Jeremia 33:13.

Lyckönskningar till Evangelistfonden

Algot berättar också att han besökte Roger Larsson kampanjmöten på Frälsningsarmén i Örebro på 1980-talet.
– Det var en mäktig atmosfär och det är alltid uppmuntrande att få se evangelistens tjänst i funktion. Något som jag minns att jag tyckte mycket om var när Roger lyfte upp de små barnen inför Gud och bad för deras helande, det hade jag aldrig sett tidigare, säger Algot.
Mötet avslutades med en bönestund där de två evangelistkamraterna tackade Gud tillsammans och ropade till Gud om en ny väckelse. Med tanke på Evangelistfondens uppdrag att stödja unga evangelister gav Algot Niklasson sina lyckönskningar och skickade med det viktigaste rådet till den som hoppas på att bli använd av Gud i evangeliets tjänst.
– Det enda som fungerar är att överlämna sig helt åt Jesus.

 

Text och Foto:

Samuel Wångehag, Evangelistfonden

Rekommenderad litteratur om förnyelseväckelsen:

Väckelsen är här, Algot Niklasson, Förlaget Filadelfia, 1951.

När eld kommer lös, Ragnar Ljungquist, EvangeliiPress, 1951.

Guds eld över Sverige, Torbjörn Aronson, Trons Värld Ordbild, 1990.

Förnyelseväckelsens uppgång och fall, Joel Halldorf,

Uppsats: Uppsala universitet, 2005.