Sök stipendium

Om du är evangelist och är intresserad att söka stipendiet från Roger Larssons Evangelistfond så kan du göra en skriftlig ansökan.
Berätta om dig själv och den tjänst som du står i.
Ansökan ska sändas in före 15 mars.
Styrelsen fattar beslutet under juni månad varje år.
Sänd din ansökan med post till:

Evangelistfonden
Arvaby 186
71995 VINTROSA