Fakta om fonden

Stiftelsens ändamål

Evangelistfondens ändamål är att årligen dela ut stipendium till evangelist eller organisation som arbetar med fokus på klassisk evangelisk tro och mission i överensstämmelse med stiftelsens ändamål i övrigt, och därmed hjälpa unga människor med en kallelse att finna vägar till tjänst för Guds rike och hjälpa nordiska evangelister i sin tjänst.

Styrelse

Stiftelsen förvaltas av en ekumeniskt sammansatt styrelse bestående av lägst fem ordinarie ledamöter. Styrelsens ordförande är Andréas Andersson. Övriga ledamöter är  Daniel Frampton, Helena Appelros, Annika Bjurhager och Lena E Andersson. Roger Larsson är hedersordförande i Evangelistfonden. Stiftelsen har sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun.