Om Fonden

Evangelisten har alltid haft en central roll i den kristna församlingens historia och kommer även i framtiden ha en avgörande roll i Guds plan för omvändelse och väckelse. Vi ser tyvärr att evangelistens tjänst, delvis av ekonomiska skäl, inte har det utrymme i Guds rike som Gud har tänkt. Detta hoppas vi kan förändras på sikt. Evangelistens roll behöver både bevaras, förstärkas och utvecklas.För att uppmuntra unga evangelister via stipendier och träning startade Roger Larsson under 2007 Evangelistfonden Stiftelsen Roger Larssons fond för evangelisk tro och mission. Ersättningen för Roger Larssons bok från 2007 “Tid att lyssna” går in till fonden och bildar den ekonomiska grundplåten. Till detta är vår önskan att fonden ska berikas med många gåvor av olika slag från människor runt om i Norden som delar visionen om att få hjälpa fler unga människor ut i tjänst.Evangelistfondens första stipendieutdelning gick av stapeln i mars 2008 i Frälsningsarmén i Uppsala och är ett årligt ekumeniskt evenemang.Evangelistfonden arbetar inom fyra huvudområden

  1. Stipendieutdelningar. Uppmuntran och utmärkelser till evangelister
  2. Träning av unga evangelister.  Bland annat arrangeras årligen en Evangelistweekend
  3. Gudstjänster, väckelsemöten och bibelstudier med Roger Larsson
  4. Mediaarbete. Webbsida och Information