Årets evangelister

Staffetpinnen förs vidare under Högtidsgala

Carl-Gustaf Severin från Heart och Evangelism tillsammans med Hedersstipendiat Birger Skoglund, Evangelistfondens grundare Roger Larsson pch Simon Ådal från EV Fonden. Foto: Johan Alp

Tillsammans med Heart of Evangelism har Evangelistfonden anordnat en Evangelistgala på Livets Ord i Uppsala den 10-11 november 2021. Under dagarna samlades 20-30 evangelister för att inspirera och låta sig inspireras av varandra till fortsatt tjänst och väckelse i Sverige.

Galan började med lunch på onsdagen och följdes av ett par seminarier blandat med pauser för förtäring och tid för gemytliga samtal. Stefan Swärd, Kjell Karlsten och Anita Parsan höll uppskattade föredrag där de berörde ämnen som Evangelistens tjänst och hur vi når ut utanför kyrkans väggar med evangeliet.
Efter middagen hölls ett offentligt möte på Livets Ord kl. 19.00. Mötet öppnades av Pastor Jan Blom från Livets Ord och Andréas Andersson från Evangelistfonden. Therése Hörnqvist, från Livets Ord och Kenneth Lillqvist, från Heart of Evangelism ledde i hjärlig lovsång. Sebastian Staksen uppmuntrade alla Evangelister via videohälsning då han inte kunde närvara på grund av en långfilm han håller på spelar in.

Eldig Hedersstipendiat presenteras

En höjdpunkt under kvällen var när Andréas Andersson under fanfar presenterade 2020 års hederstipendiat, Birger Skoglund med motivationen: Få personer i vårt land har som Birger Skoglund förenat evangelistens glöd med profetens skärpa och herdens förkrossade omsorgshjärta, och under mer än 50 års trogen tjänst kommit att bli en andlig far för många kristna ledare och en general i Guds armé.
Birger Skoglund var oerhört tagen och uppmuntrad för det erkännande han fick i form av Hederstipendiet från Evangelistfonden och tackade särskilt sin fru som backat upp och uppmuntrat honom i alla år. Han höll en eldig apell om att predika Guds ord i tid och otid och utmanade alla samlade med den forkrosselse en Guds tjänare bör känna för var enskild som är så älskad av Gud men ändå håller på gå förlorad.

Evangelistkallelsen förs vidare

Efter Birger Skoglunds appel berättade Carl-Gustaf Severin om hur Gud grep tag i hans hjärta i hans ungdom, och kallade honom till tjänst som Evangelist under ett av Birger Skoglunds väckelsemöten. Efter det har Carl-Gustaf predikat i över 60 länder och glädjer sig över att han nu kan vara till hjälp för en yngre generation Evangelister som Sebastian Stakset. Vidare berättade Carl-Gustaf över hur Stakset i sin tur har kunnat vara till hjälp för en “fjärde generation” Evangelister, som Betz, som Gud befriat från ett liv i tung kriminalitet till ett radikalt liv tillsammans med Jesus.

Tung kriminell i över 25 år

Även Betz Huafan vittnade själv om hur han, efter att ha levt som tung kriminell i över 25 år, mötte Jesus – när han satt inlåst i en säkerhetsbunker på en av Sveriges säkraste anstalter – och befriades från all mörker som försökte kväva honom. Han poängterade dock att det inte var förränn han gav sig 100% till Gud som han blev helt och hållet fri. Han berättade om hur den frid som Gud gett honom var mycket mer värd än något annat och hur det har lett honom in i ett liv av att förlösa andra in i den frihet han själv har fått del av.

Delar ut stafettpinnar i form av ljus

I slutet av kvällsmötet offentligjordes det att Evangelistfonden kommer att avsluta sin verksamhet under 2021. Stafettpinnar i form av ljus delades ut till både Heart of Evangelism och EV fonden som även kommer att få dela lika på de kvarvarande tillgångarna som Evangelistfonden lämnar efter sig. Roger Larsson som grundade Evangelistfonden tillsammans med sin hustru Karin hyllades från scenen när har tog emot en blomesterbukett. Kvällen avslutades i med förbön för EV Fonden och Heart of Evangelism samt för väckelse i Sverige.


Årets hedersstipendiat utsedd

Ett andligt kraftverk som under ett halvt sekel omvandlat rörelseenergi till väckelsevågor, i Sverige och utöver världen. Så skulle man kunna beskriva mottagaren av Evangelistfondens heders­stipendium 2020.

– Denne ödmjuke och energiske Herrens tjänare kan med rätta säga som Paulus: ”[Guds] nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig”, säger Andréas Andersson, ordförande i Evangelistfonden.

Stipendieutdelningen äger rum på en evangelistgala som anordnas av Heart of Evangelism i samarbete med Livets Ord och Evangelistfonden den 11-12 november i Uppsala.

Birger Skoglund, foto: privat

Birger Skoglund, Årets Hedersevangelist
Många är de evangelister och pastorer som har upplevt en kallelse till tjänst på ett av Birger Skoglunds möten. Med okuvlig optimism och ett grundmurat förtroende för Herren har han tjänat som pastor och bibellärare i flera pingstförsamlingar och farit land och rike runt som evangelist.

Sedan 1987 har han rest på heltid; först i 17 år för IBRA:s räkning och därefter genom Trosgnistans nätverk. Tillsammans med Göran Duveskog håller han stora möteskampanjer och pastorskonferenser i Afrika. Han har även skrivit flera uppskattade böcker. Birger och hustrun Maryann bor i Örebro.

Juryns motivering lyder:

Få personer i vårt land har som Birger Skoglund förenat evangelistens glöd med profetens skärpa och herdens förkrossade omsorgshjärta, och under mer än 50 års trogen tjänst kommit att bli en andlig far för många kristna ledare och en general i Guds armé.

 


Jubileumskväll för 2019 års evangelister i Uppsala

2019 års evangelister tillsammans med Andréas Andersson. Fotograf: Johan Alp

För tolfte året har Evangelistfonden delat ut stipendier till årets evangelister – till en prissumma av 20 000 kr per stipendiat. Lördagen 9 november, 2019 uppmärksammades evangelistens tjänst i Frälsningsarmén i Uppsala – detta på samma plats där det en gång startade!

– Jag är oerhört glad över att vi har kunnat dela ut stipendier under så många år menar Roger Larsson, som grundade Evangelistfonden tillsammans med sin fru, Karin Larsson. Roger påpekar att evangelistens tjänst är i fokus idag på ett helt annat sätt än när de tog initiativet till att starta Evangelistfonden.

Högtiden började när stipendiaterna tågade in till musik spelat av FA Brass från Västerås. Kårledare, Christer Svensson, hälsade alla välkomna och lämnade ordet över till Andréas Andersson, Evangelistfondens ordförande. Han öppnade kvällen och berättade om Evangelistfonden, vars målsättning är att uppmuntra och lyfta fram evangelistens tjänst.
Kvällen inramades med lovsång och musik under ledning av Frida Björk med team och med sång av Daniel Wiklund.

Förre-detta kriminell rappare

Sebastian Stakset, årets evangelist, är ett välbekant namn för många. Från att ha levt ett kriminellt liv lastad av droger överlät sig Sebbe Staxx (då känd från bandet Kartellen) till Jesus.
-Livet med Jesus är det verkliga livet, det var först när jag slutade kompromissa med min tro och samtidigt fick hjälp i bön som jag blev fri från drogerna och mitt gamla liv, menar Sebastian Stakset.
Sebastian har hunnit med mycket för Gud de tre åren han har verkat som evangelist. Han har varit ute i kyrkor och berättat vad Jesus har gjort i hans liv och skrivit låtar som handlar om kärlek och förlåtelse. Han har hållit tältmöten tillsammans med Carl-Gustav Severin och Hans Weichbrodt och även varit med i SVTs program Uppdrag granskning. Genom allt detta och på grund av sitt vittnesbörd har många gett sina liv till Jesus.
– Jag vill starta en ”Kärleksrevolution” i det här landet och dela med mig av den kärlek som jag själv har fått möta, för jag vet att den är oemotståndlig, säger Sebastian Stakset.

Missionerande Evangelistorganisation

Marcus Ringbäck fick som representant för “Life Mission” ta emot priset som Årets organisation. Marcus och hans kollegor Carlos Recinos och Marcus Palmblad håller kampanjer i Europa samt i Asien med fokus på onådda folkgrupper. De ser människor frälsta, helade och befriade under dessa kampanjer. Församlingar startas och växer där de går fram. De tar även med personer som önskar komma ut i evangelistens tjänst. De stödjer lokala evangelister som är bekanta med språket och kulturen de bor i.
Kvällen avslutades med ett panelsamtal där stipendiaterna pratade om hur vi presenterar evangeliet för dagens människor på bästa möjliga sätt. Det som förenade evangelisterna var att de ansåg att evangeliet är öppet för svensken. Tidigare års stipendiater medverkade i förbön för årets stipendiater och för alla som ville överlåta sig Jesus och evangeliets spridning.

Vänsterradikal omvänder sig till Jesus

Linda Bergling blev radikalt frälst 1973 under Jesusväckelsen. Hon började resa som evangelist under 80-talet. Hon startade församlingen arken och bibelskolan ”Jesus helar och upprättar” med sin man Gunnar Bergling 1985. Fylld av Jesu kärlek har pastor Linda Bergling förkunnat evangeliet, bedrivit omfattande missionsarbete, byggt församling, bibelskola, helandecenter samt författat böcker. Hon har under 40 års troget arbete i Guds rike, betjänat och sett människor bli helade och upprättade. 
Text: Daniel Frampton, Johan Winbo
Foto: Johan Alp
 

Årets stipendiater utsedda

En oförtröttlig Gudsrikes-entreprenör, en rappande Jesus-magnet och en missionsorganisation som når de onådda. Det är stipendiaterna som kommer att erhålla 20 000 kronor var, när Evangelistfonden för tolfte året bjuder in till stipendiehögtid.

Ett signum för årets stipendiater är deras smittsamma Kristus-kärlek och betoningen på att Jesus inte bara räddar oss från evig död, utan också förvandlar vårt liv här och nu. Jesus helar oss, upprättar oss och bryter varje mörkrets boja. Det är ett attraktivt och livsförvandlande evangelium som Sverige och världen behöver mer än någonsin, säger Andréas Andersson, ordförande i Evangelistfonden.

Stipendiehögtiden äger rum lördagen den 9 november kl 19 i Frälsningsarmén i Uppsala, och föregås av en bönegudstjänst kl 12 samma dag.

Linda Bergling, foto: privat

Linda Bergling, Årets Hedersevangelist

Få personer har som Linda Bergling förkroppsligat den bibliska helandetjänsten. Driven av kärleken till Jesus, och i lydnad mot Herrens tilltal att hela sjuka och brustna hjärtan, har hon under 40 års trogen tjänst förkunnat evangeliet och byggt församling. Som en god byggmästare har hon skapat såväl en bibelskola och ett helandecenter som ett omfattande missionsarbete. Därtill är hon en ofta anlitad talare och har skrivit flera böcker.

 

Sebastian Stakset, foto: privat

Sebastian Stakset

Sebastian Stakset, Årets Evangelist

Efter omvändelsen från ett liv i kriminalitet och droger till ett liv som Jesu lärjunge, har Gud rest upp Sebastian Stakset som ett unikt redskap för väckelse. Med orubblig tro, radikal kärlek och ett språk och en ton som går rakt in i svenskens vilsna och sargade hjärta, förlöser han stora skaror av människor in i Guds rike. Om detta vittnar bland annat sommarens tältmötessatsning i regi av Heart of Evangelism, som Stakset har grundat.

 

Marcus Ringbäck, foto: Life Mission

Life Mission, Årets Organisation

Trots att Life Misson är en relativt ung missionsorganisation har de redan gjort stort avtryck i många människors liv. De predikar evangeliet och tränar lärjungar främst i östeuropa bland turkiska/romska folkslag och i 10/40 fönstret. Bland annat genomför de evangelisationskampanjer i samarbete med lokala församlingar och tränar kristna ledare. De anordnar också teamresor samt understöder och sänder ut nationella evangelister.


Festkväll för 2018 års evangelister i Klara kyrka

2018 års evangelister tillsammans med Roger Larsson. Foto: Evangelistfonden, Fotograf: Johan Alp

För elfte gången har Evangelistfonden under högtidliga former delat ut stipendier till Årets evangelister.
Lördagen 17 november, 2018 i S.ta Clara kyrka i Stockholm blev en segerkväll för den utåtriktade tjänsten då årets pristagare hedrades för sina insatser.
– Ingen kan ensam förändra hela världen. Men om vi alla vinner en människa för Kristus, så kommer den människans hela värld att förändras, sa Carl-Gustaf Severin, årets hedersevangelist.

Med psalmen “Helig, helig, helig Herre Gud allsmäktig” inleddes Stipendiehögtiden.
Kvällen inramades med lovsång och instrumental musik under ledning av Stina Brockman, Lars Gustafsson och Seth Olofsson.
Andréas Andersson som är Evangelistfondens ordförande öppnade kvällen med information om Evangelistfonden vars målsättning är att uppmuntra och lyfta fram evangelistens tjänst som ett föredöme i den kristna församlingens missionsuppdrag.

Från Iran till Sverige

Årets evangelist Annahita Parsan flydde 1984 från Iran. Idag är hon ledare för den persisktalande församlingen i Hammarbykyrkan och en av Sveriges mest välkända präster. Efter en lång och smärtsam resa genom livet där hon varit flykting, fått utstå misshandel och förtryck har hon med Guds hjälp blivit upprättad till den fruktbärande tjänst för kyrkan som hon står i idag.
– Jag är så tacksam till Gud för allt som han har gjort. När vi som kristna talar om Jesus, om korset och om blodet då vinner vi seger. Vi behöver inte ens tala om andra religioner för de har ingen kraft, det är Jesus som har all makt. Ett problem idag är att en del kyrkor sover och följer inte längre evangeliet. I Sverige kan det bli väckelse först när de kristna vaknar upp, sa Annahita Parsan.

Turnerande väckelserörelse

Cornelia Forsberg och Sanna Välipakka fick som representanter för “Hope for this Nation” ta emot priset till Årets organisation. Organisationen åker runt i landet i samarbete med olika kyrkor för att evangelisera, predika och hålla lovsångsgudstjänster.
– När vi lovsjunger Gud så kommer han och tronar på den sången, Gud bebor vår lovsång. Idag är tiden inne för tecken och under, helanden och att Gud ska manifestera sin kraft. När vi går ut för att tala om Jesus, står enade som kristna då kan ingenting hindra oss för då kommer Gud med sin mäktiga kraft, sa Cornelia Forsberg.
Före stipendiehögtiden hölls en bönegudstjänst i Citykyrkan där Sanna Välipakka sjöng en sång som hon har skrivit “Vårt land ska bli helig mark” som är ett profetiskt tilltal om Guds planer för Sverige.
– Jesus vi lyfter upp vårt land. Du är solen som går upp och lyser över oss, Ande du är vattenströmmarna som renar oss och förnyar oss. Vårt land ska bli helig mark, Jesus du är kung här.
Hope for this Nation är baserad i Göteborg men åker runt till olika platser som ett teamarbete i samverkan med lokala församlingar i god ekumenisk anda.

Missionspionjär hedrades

Som ledare för Livets Ords missionsarbete Ryska inlandsmissionen har Carl-Gustaf Severin sedan 1980-talet gjort en historisk insats för att bryta igenom med evangeliet i gamla Sovjetunionen. Han blev brinnande för Gud som tonåring och började med att predika på sin skola i Småland.
Idag brinner han för att resa upp en ny generation av unga evangelister.
– När jag var på en missionsresa och såg hur kyrkorna blev fyllda av längtande människor, då hörde jag Andens tilltal som gav mig tro för Sverige:
“Det som händer här, det kommer också att hända i Sverige”.
– Evangelistens tjänst är nyckeltjänsten, nu kommer Gud att upprätta den tjänsten och då kommer vi att få se väckelse också i vårt land, sa årets hedersevangelist Carl-Gustaf Severin.
Evangelistfonden startades 2007 av Roger och Karin Larsson med syfte att stärka evangelisttjänsten i Sverige. I år delades det ut tre stipendier på vardera 20000 SEK.

Text: Samuel Wångehag, Evangelistfonden
Foto: Johan Alp

 


Årets Stipendiater Utsedda

En omåttligt populär missionspionjär, en själavinnande, iranskfödd präst samt en turnerande, lovsjungande väckelserörelse. Det är årets evangeliststipendiater, som kommer att föräras var sitt stipendium à 20 000 kr när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.

– Dessa eldsjälar är tydligt sända av Gud till Sverige för en tid som denna, för att förnya Kristuskärleken och missionsivern i hela Kristi kropp, säger Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson.

Stipendiehögtiden äger rum i S:ta Clara kyrka i Stockholm lördagen den 17 november kl 18. Nytt för i år är att högtiden föregås av en offentlig bönegudstjänst för Sverige, som hålls i Citykyrkan samma dag kl 12.

 

Carl-Gustaf Severin, foto: privat

Carl-Gustaf Severin, Årets Hedersevangelist


Ända sedan han som 20-åring sändes ut som evangelist av sin hemförsamling i Kungälv har Carl-Gustaf Severin stått i evangeliets tjänst. Med sin humor och värme har han blivit en våra mest älskade missionärer, pastorer och bibellärare. I Ryssland, Asien och Europa har han fått se tusentals nya församlingar starta. Och som ”pensionär” har han startat en evangelistskola med Sebastian Stakset för att rusta en ny generation svenska evangelister.

 

 

Annahita Parsan, foto: privat

Annahita Parsan, Årets Evangelist


Iranskfödda Annahita Parsans dramatiska livsberättelse, skildrad i boken ”Flykten till livet”, har rönt stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Hennes liv vittnar lika starkt som hennes ord om Jesu livsförvandlande kärlek och förlåtelse. Som präst i den farsitalande gemenskapen i Hammarbykyrkan förkunnar hon frimodigt evangeliet, och har fått se hundratals muslimer omvända sig till Jesus Kristus.

 

 

Sanna Välipakka & Cornelia Forsberg, foto: Hope for this Nation

Hope for this Nation, Årets Organisation


Hope for this nation är en ekumenisk rörelse som bär väckelsens vind från ort till ort. Tillsammans med lokala församlingar håller det kringresande teamet lovsångssatsningar, som kombineras med seminarier och evangelisation. Många vittnar om den påtagliga Gudsnärvaron där Anden har frihet att verka, med under och tecken som följd. På plats efter plats blir frukten förvandlade liv och förnyade församlingar.

 

Download (PDF, 228KB)


2017 års stipendiater hyllades i Falun

Hedersstipendiat Carl-Olov Hultby, Årets Evangelist Cilla Eriksson och Mats Nyholm från Årets Organisation, Alpha Sverige

2017 års stipendiater. Foto: Evangelistfonden. Fotograf: Anders Gårdestig

Vid en högtidlig festhögtid i Lugnetkyrkan i Falun lördagen den 18 november delade Evangelistfonden för tionde året ut sina priser till olika kategorier av evangelister.
I år delades tre stipendier ut på 20 000 SEK vardera. Hederspriset tilldelades Carl-Olov Hultby som varit resande evangelist i över 40 år och som fortsätter i sin tjänst med oförminskad energi.

Med trumpetfanfarer, lovsånger och läsarsånger inramades Årets Stipendiehögtid.
Lugnetkyrkans pastor Magnus Davidsson hälsade välkommen till EFK-församlingens rymliga och toppmoderna nya lokaler alldeles intill Faluns skidstadion.
Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson var konferencier för festkvällen som förutom stipendiehögtiden även innehöll ett panelsamtal om evangelisternas utmaningar i det moderna samhället.
Kvällens musiker var Ecke Bergman med band som spelade väckelsesånger samt bröderna Granath från Falun som ledde församlingen i lovsånger.

Ung entreprenör för evangeliet

Kvällens första pris: Årets evangelist, togs emot av Cilla Eriksson i Falun. Hon har under sina fyra år som troende kristen redan hunnit att starta flera modiga initiativ för Guds rike. Cilla blev kristen genom en Alphakurs i Falun dit hon i början gick med många förutfattade meningar om kyrkan.
Efter sin omvändelse har hon blivit mest känd som ”Cykel-Cilla” för sitt projekt att cykla i USA för att samla in pengar för människor som blivit offer för trafficking.
– Några dagar efter att jag blivit döpt fick jag en vision från Gud att jag skulle använda de gåvor som jag har fått av honom. Jesu närvaro blev så verklig för mig och jag förstod att Gud ville visa att vi alla kristna har en uppgift på de områden där vi får en brinnande passion. För mig har det bland annat varit att som entreprenör arbeta med olika välgörenhetsprojekt och att finna vägar för Guds rike i idrottsvärlden, sa Cilla Eriksson.

Alphakurser – viktigt redskap för Gud

Varje år delar Evangelistfonden ut ett stipendium till årets organisation. 2017 uppmärksammas Alpha Sverige som representerades av Mats Nyholm, samarbetskyrkopräst från Västerås som varit mycket engagerad med Alphaarbetet. Mats Nyholm kommer inom kort att tillträda tjänsten som ny direktor i St:a Klara kyrka i Stockholm.
Allt fler växande kyrkor i Sverige i olika samfund, både svenskkyrkliga och frikyrkliga arbetar strategiskt med Alpha och registrerar sina kurser via Alpha Sverige.
Till en Alphakurs får man komma och dela en måltidsgemenskap. Lyssna till föredrag om den kristna tron och sedan samtala i smågrupper om det som man har fått lära sig.
– Alphakurserna är inte det enda sättet som vi kan evangelisera, men idag kanske det är det bästa av de redskapen som finns för att sprida det glada budskapet. Nu finns det mycket bra och moderna filmer som de församlingar som registrerar sina kurser kan använda gratis. Nu ökar antalet Alphakurser i Sverige och över hela världen, berättade Mats Nyholm.

Folkkär evangelist och folktalare

Carl-Olov Hultby är årets hedersevangelist. Som tonåring upplevde han kallelse till evangelisttjänsten när han lyssnade till riksevangelisten Åke Joelsson och såg honom i aktion.
– För mig var det så betydelsefullt att få se de erfarna evangelisterna i sin tjänst, det som tände mig var deras djupt evangeliska förkunnelse. Jag har aldrig blivit uttråkad av att förkunna om Jesus, det är det mest spännande som finns i hela livet. Nu vill jag även få vara med och hjälpa yngre troende att lära sig uttrycka sin inre glöd genom att upptäcka, bekräfta, träna och uppmuntra, sa Carl-Olov Hultby.
Redan 1972 började han som ungdomspastor i Sala, från 1975 har han varit resande förkunnare först på distriktsnivå och mellan 1986-2011 som riksevangelist i Svenska Missionskyrkan.
Evangelistfondens motivering lyfte fram att Hultby förkroppsligar den dynamiska tradition av evangelister som verkat i Sverige med Jesuscentrerad förkunnelse och en förmåga att få kontakt med medmänniskor och åhörare för att väcka törsten efter den klara källan med friskt vatten som finns att få hos Jesus.
– När man talar med unga människor om vad de vill göra i livet så önskar de ofta få ett arbete som är kreativt, få resa runt och se olika städer, kanske få stå på en plattform och uttrycka något som man brinner för. Där ser vi ju att evangelistens tjänst kan vara aktuell då den uppfyller alla dessa kriterier. Idag är jag tacksam att jag valde att bli evangelist och att Gud valde mig till den här tjänsten, sa Carl-Olov Hultby.

Under förbönsstunden deltog lokala ledare från olika kyrkor i Falun. Stipendiaterna inneslöts i förbön för deras fortsatta tjänst för Guds rike. Roger Larsson bad om inre samling för de kristnas bönetjänst så att församlingarna kan få en yttre slagkraft.
Evangelistfonden grundades av evangelisten och frälsningssoldaten Roger Larsson tillsammans med sin fru Karin år 2007. Fondens målsättning är att aktualisera, stödja och uppmuntra evangelisttjänsten i Sverige.

Fler bilder från stipendiehögtiden i Lugnetkyrkan i Falun finns här.


Årets Stipendiater Utsedda

En företagsam, cyklande finlandssvenska, en folkkär sångarevangelist med bra glid samt en organisation som lärt oss måltidsgemenskapens betydelse i evangelisation. Det är årets evangeliststipendiater, som kommer att motta var sitt stipendium à 20 000 kr när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.
– En sak som förenar årets stipendiater är att de har hittat kreativa och engagerande uttryckssätt för evangeliet som går hem både innanför och utanför kyrkans väggar, konstaterar Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson.
Stipendiehögtiden äger rum i Lugnetkyrkan i Falun lördagen den 18 november kl 18.00.

 

Carl-Olov Hultby, foto: privat

Carl-Olov Hultby, Årets Hedersevangelist

Få personer har fler strängar på sin lyra än evangelisten, sångaren och låtskrivaren Carl-Olov Hultby. Som mångårig riksevangeliet inom Missionskyrkan och senare Equmenia­kyrkan, har han rest land och rike runt och förmedlat evangeliet i ord och ton till svenska folket. Han är också kaplan på resor till Israel och har gjort missionsresor till Afrika och Asien. Carl-Olov ingår i Evangelistkvartetten och har även gett ut två soloskivor.

 

 

 

 

 

 

Cilla Eriksson, foto: privat

Cilla Eriksson, Årets Evangelist

Falutjejen Cilla Eriksson, bördig från Österbotten i Finland, är en sprudlande evangelist och föreläsare, som använder sin idrottsbakgrund i Herrens tjänst. Efter att ha mött Jesus och låtit döpa sig 2013, startade hon projektet ”Ride of Faith, Hope and Love” ihop med Lugnetkyrkan. Under tre månader cyklade hon genom USA och samlade in pengar till offer för sextrafficking.

 

 

 

 

 

 

Carl-Henric Jaktlund. foto: Alpha Sverige

Alpha Sverige, Årets Organisation

Omkring 24 miljoner människor i 170 länder har genomgått en Alphakurs. Kursen har blivit ett av de viktigaste redskapen för församlingar världen över när det gäller att presentera evangeliet för människorna utanför kyrkväggarna. Alpha Sverige arbetar strategiskt, kreativt och outtröttligt med att utveckla konceptet – bland annat genom videofilmer – och sprida det till församlingar inom alla typer av samfund.

 

 

 

 

Download (PDF, 456KB)

 


Årets stipendiater utsedda

En ständigt brinnande missionspionjär, en karismatisk och outtröttlig ungdomspastor samt en organisation med ett banbrytande arbete bland muslimska flyktingar. Den trion som kommer att föräras var sitt stipendium à 20 000 kr när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.

– Det finns någonting gränslöst över årets stipendiater, säger Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson. De rör sig obehindrat mellan olika kulturer och generationer, och förmedlar evangeliet med tydlighet, mod och skärpa.

Stipendiehögtiden äger rum i Immanuelskyrkan i Borlänge lördagen den 12 november kl 18.00.

 

curtjohansson-44454

Foto: Privat

Curt Johansson, Årets Hedersevangelist

Årets hedersstipendium går till Curt Johansson, grundare av Trosgnistans Mission och pastor i Betelförsamlingen i Runemo. Genom ett helhjärtat liv i missionens tjänst – bland annat nio år i Kenya tillsammans med familjen – har han gjort sig känd som en brinnande och orädd evangelieförkunnare med stor profetisk skärpa. Under Curts ledarskap har Trosgnistans arbete blomstrat till att omfatta ca 2 000 församlingar över hela Öst-Afrika.

 

ann-sofi_rosqvist_portrait_2

Foto: Privat

Ann-Sofi Rosqvist, Årets Evangelist

Ann-Sofi Rosqvist är ungdomspastor i församlingen Arken i Kungsängen, där hon tjänar tillsammans med sin man Mats. Drivkraften i hennes liv och tjänst är att sprida evangeliet till människor som ännu inte känner Jesus. Efter att ha gått evangelistlinjen på Arkens bibelskola, verkade Ann-Sofi under några år som missionär i Minsk i Vitryssland. Där var hon med och planterade en församling, som än idag är Arkens dotterförsamling.

 
 
 
 
 
 
 

merzek_portrait_2

Foto: Privat

Global gemenskap, Årets Organisation

Global gemenskap är ett center som leds av Merzek Botros, pastor i den arabisktalande gruppen i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Centret anordnar bland annat språkundervisning, familjerådgivning, bibelstudier, läger och konferenser för nysvenskar. Man bedriver också ett stort mediearbete som når miljontals arabisktalande med evangeliet. Global gemenskap har på kort tid blivit ett nav i och en resurs för svenska församlingars flyktingarbete.

Download (PDF, 327KB)


Årets fyra evangelister fick pris i Uppsala

Årets Stipendiater 2015, foto: Samuel Lyredal

Årets Stipendiater 2015, foto: Samuel Lyredal

Evangelistfondens festhögtid 2015 hölls lördagen 24 oktober i Uppsala. Det var nu åttonde gången som Fonden delade ut stipendier till evangelister verksamma i Sverige.

Efter en inledningshälsning av Korskyrkans pastor Sune Nordin hämtat från Jesu ord ”ni är världens ljus” startade Evangelistfondens festkväll inramad med mycket sång och musik.

Kvällens musikinslag varierade mellan Gospelkören Renewed från Korskyrkan, den klassiske gitarristen Robert Karlsson samt Helena Appelros med solosång.

Under kvällen delade Evangelistfonden ut sina fyra stipendium som var för sig består av 15000 kronor samt ett diplom. Kategorierna var Årets evangelist med två separata utmärkelser, Årets organisation samt Årets hedersevangelist.

Årets Organisation: Teen Challenge, Christian och Charlotta Alderblad. foto: Samuel Lyredal

Årets Organisation: Teen Challenge, Christian och Charlotta Alderblad. foto: Samuel Lyredal

Teen Challenge Sverige fick priset i kategorin som Årets organisation och det var verksamhetsledaren Christian Alderblad som tillsammans med sin hustru Charlotta tog emot priset i årets ceremoni. Organisationens fyra ledord lyftes fram som kännetecknande för organisationen: lärjungaträning, socialt arbete, mission samt evangelisation.

– Fortsätt att drömma om framgång för Guds rike, en dag så kan drömmen komma att slå in sa Christian Alderblad som anknöt till de drömmar han hade som ung att tjäna Gud i sin kallelse och att det nu har förverkligats när han får verka som ledare i Teen Challenge.

Folkkär hedersevangelist

Årets Hedersevangelist: Carl-Erik Sahlberg. foto: Samuel Lyredal

Årets Hedersevangelist: Carl-Erik Sahlberg. foto: Samuel Lyredal

Carl-Erik Sahlberg blev 2015 års hedersevangelist för Evangelistfonden. I presentationen av honom lyftes särskilt fram det mångåriga arbetet i S:ta Clara kyrka i Stockholm dit Carl-Erik Sahlberg kom som präst 1989. Carl-Erik Sahlberg har verkat somt en herde med evangelistiskt stråk och han har under åren fått resa upp en mängd olika diakonala, evangeliserande och sociala projekt som har gjort S.ta Clara kyrka känd i hela landet.

I sin appell gav Carl -Erik Sahlberg tre råd till den som är ung och står i starten för sin tjänst som evangelist. Han vittnade om hur Gud var den som vi kan tro på och att han var den som gjorde många under i hans arbetsmiljö. Så småningom förändrades situationen i S.ta Clara kyrka som han beskrev från att ha varit ett Nasaret där det inte fanns så mycket tro på Guds ingripanden till att bli som ett Kapernaum, en miljö och gemenskap däör kyrkan kommit i en positionen av tro så att många mirakel kunde ske.

– Var enkel, var äkta och ge inte upp, detta är de tre råden! Använd inte bara lärda och förberedda fraser utan tala hjärtats språk, det som kommer från dig själv och uttrycker vem du är. Då kommer du att nå människor höga och låga, detta språket som är kärlekens dolda språk det kan alla förstå.

Två unga evangelister

Årets Evangelist: Emilia Tellebo. foto: Samuel Lyredal

Årets Evangelist: Emilia Tellebo. foto: Samuel Lyredal

I år så var det två evangelister som fick pris i kategorin Årets unga evangelist, en kategori som delas ut till yngre evangelister som står i starten för sin tjänst för Guds rike.

Emilia Tellebo studerar till pastor på Akademi för ledarskap och teologi. Hon fick utmärkelsen för sitt naturliga sätt att i vardagen dela med sig av medmänsklighet, kärlek och då även förmedla evangeliet.

– Sluta aldrig fascineras över Jesus. Se upp till honom då ser du honom som den som han är att han är fylld av kärlek och att han alltid är närvarande, sa Emilia Tellebo.

Den andra pristagaren som fick pris som årets evangelist var Anton Karlsson, en ung smålänning som redan hunnit med både att starta församlingar, arbeta som ungdomspastor och leda utlandskampanjer i organisationen ”Gå ut mission”.

Årets Evangelist: Anton Karlsson. foto: Samuel Lyredal

Årets Evangelist: Anton Karlsson. foto: Samuel Lyredal

– Jag är en helt vanlig kille som aldrig trodde att jag skulle bli missionär. Genom att jag fick andliga mentorer och tränades av etablerade missionärer som jag kunde se upp till så föddes min längtan att själv bli förkunnare och missionär.

Roger Larsson höll mot slutet en avslutningshälsning samt en sedvanlig kraftfull förbönsstund för stipendiaterna.

– Ni är segervinnare! Svenska folket väntar på er och det budskapet som ni har fått. Det finns en stor andlig hunger ute bland folket. Ni går ut med väckelsearvet och kommer att vara trovärdiga vittnen för evangeliet.


Årets stipendiater utsedda

En folkkär jämte med prästkrage, en sportig Långsele-dotter med bibelskoleansvar och en musikintresserad smålänning som brinner för världsmission. Och så en livsförvandlande ungdomsorganisation med rötterna i amerikansk drogrehabilitering.
Så kan man beskriva årets evangeliststipendiater. De kommer att få motta var sitt stipendium på 15 000 kronor i samband med Evangelistfondens sedvanliga stipendiehögtid, som anordnas i Korskyrkan i Uppsala lördagen den 24 oktober.

 

Foto: Privat

Carl-Erik Sahlberg
Årets hedersstipendium går till en jämtländsk, pensionerad präst från Svenska kyrkan, tillika docent i kyrkohistoria. Carl-Erik Sahlberg har vunnit stor respekt och beundran för sitt sätt att leva ut missionsbefallningen i praktisk handling. Det gäller både det sociala och evangeliska arbete bland Stockholms hemlösa som han har byggt upp i S:ta Clara kyrka och den barnhemsverksamhet som han och frun Overa numera driver i Tanzania.

 

 

Foto: Privat

Foto: Privat

Emilia Tellebo
Emilia Tellebo är en 24-årig tävlingsmänniska, bördig från Långsele, som vikarierar som pastor och ansvarar för Bibelskola Sthlm. Med en naturlig och vardags­nära tro berör hon folk i sin omgivning med evangeliets kraft. Hennes stora passion är att se människor befrias av Jesu kärlek och få en upprättad självbild. Emilia vill se evangeliet lysa starkare i mörkret och vara ett exempel för andra när det gäller att vara kulturbrytande i samhället.

 

 

Foto: Privat

Foto: Privat

Anton Karlsson
Med rötterna i Betelförsamlingen (SAM/EFK) i Vaggeryd och ett hjärta som klappar för ungdomar och nysvenskar, är 26-årige Anton Karlsson något av en mångsysslare. Han har arbetat som ungdomsledare och använder gärna musik och lovsång som uttryckssätt. Han reser som evangelist och predikar på utlandskampanjer och i församlingar i Sverige. Anton har också dragit igång organisationen Gå ut missions projekt ”Ung Missionär”.

 

 

Foto: Teen Challenge

Foto: Teen Challenge

Teen Challenge
Årets organisationsstipendium tilldelas den svenska grenen av Teen Challenge, en organi­sation grundad av David Wilkerson med verksamhet i över 100 länder. Utifrån en all­kris­ten profil bedriver svenska Teen Challenge ett omfattande och livsförvandlande arbete be­stående av lärjungaträning, socialt arbete, mission och evangelisation. Genom bibelskolan och evangelisationsteamen formas Jesuscentrerade lärjungar som formar lärjungar.

 

 

Download (PDF, 5.47MB)


Fem stipendiater delade på 75000 kronor

ÖRNSKÖLDSVIK 11 oktober 2014 På lördagskvällen fick årets evangelister sina utmärkelser vid en högtidlig stipendieutdelning i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Sammanlagt utdelades fem priser med prissumman 15 000 per pris. Kvällen blev en manifestation med en tydlig signal att evangelisternas tjänst behöver uppvärderas i Sverige.

 

Evangelistfondens stipendiater 2014. Från vänster: Marina Andersson, Mikael Grenstedt, Roger Larsson, Jonatan Risberg, Andréas Andersson, Rosie & Lennart Åsberg och Carolyn Arthur. Foto; Niclas Malmborg

Evangelistfondens stipendiater 2014. Från vänster: Marina Andersson, Mikael Grenstedt, Roger Larsson, Jonatan Risberg, Andréas Andersson, Rosie & Lennart Åsberg och Carolyn Arthur.
Foto: Niclas Malmborg

 

 REFERAT Det är sjunde gången Evangelistfonden, som startades 2007, delar ut stipendier till personer och organisationer som verkar inom ”evangelisk tro och mission”. Evangelistfonden är en helt samfundsoberoende stiftelse vilket sedan starten resulterat i en bredd av pristagare från många sammanhang..

(mer…)


Årets stipendiater korade

Fem stipendier om vartdera 15 000 kronor kommer att delas ut vid Evangelistfondens traditionsenliga stipendiehögtid, som äger rum i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik den 11 oktober. Stipendiaterna representerar en stor bredd, både när det gäller ålder, samfundstillhörighet och verksamhetsområde.
   – Vi är mer än uppmuntrade av det här beskedet – vi är förvånade, glada och hedrade, säger Lennart Åsberg, som tillsammans med sin fru Rosie har utsetts till ”Årets hedersevangelister”.

 
Rosie och Lennart ÅsbergRosie och Lennart Åsberg

Årets hedersevangelister bor i Viskafors och driver förlaget Ge det vidare. Genom sin långa och nydanande livsgärning inom kristet mediearbete och kristen bok- och musik-distribution har Rosie och Lennart Åsberg kommit att bli två av vårt lands mest folkkära kristna profiler. Med glimten i ögat och sinnet öppet för nya sätt att nå ut med evangeliet har detta par, som få andra, lyckats nå och beröra svensken utanför kyrkväggarna.  

Marina AnderssonMarina Andersson
Marina Andersson är en gudabenådad inspiratör, brobyggare och pedagog, som bl a tagit initiativ till söndagsskolmaterialet Leva Livet. Hennes passion är att uppmuntra och stödja barn, ungdomar, föräldrar och ledare oavsett bakgrund eller kyrklig tradition. Efter tretton år som barnpastor i Pingst-Jönköping, flyttade Marina, maken Andreas och deras två söner till Gränna, där Marina arbetar som skolpastor och som barnkonsulent för Pingst Ung.

Mikael GrenstedtMikael Grenstedt
Som präst i Bäckbykyrkan i Västerås under tio år har Mikael Grenstedt främst ansvarat för konfirmation och bönesatsningar. Människonärhet, kreativitet och initiativrikedom kännetecknar hans person och hans arbetssätt. Mikael är en av initiativtagarna till den ekumeniska bön som arrangeras i olika kyrkor i Västerås, liksom till den uppskattade “korsvandringen”, där man går runt i staden och ber för strategiska platser och byggnader.

 
Jonatan Risberg högupplöstJonatan Risberg
Jonatan Risberg är en 22-årig, helhjärtad vardagsevangelist med rötterna i Ånge Pingst-församling. Driven av en ständig längtan att göra Jesu kärlek och kraft tillgänglig för dem han möter, sprider han evangeliet i ord och handling såväl på gator och torg som genom sitt arbete som manusförfattare och filmregissör. Jonatan vill se kristenheten i Sverige omvänd och upprättad, och drömmer om att få breda ut Guds rike inom filmindustrin.  

carolyn arthur högupplöstMediaServe
Årets organisationsstipendium tilldelas missionsarbetet MediaServe, som arbetar aktivt i tolv länder. Genom att förse lokala evangelister och församlingar med biblar och annan kristen litteratur, bidrar man till att göra Jesus känd, trodd och efterföljd i länder och områden där tron kostar som mest. Organisationen bygger alla insatser på upparbetade relationer och tydligt definierade behov. Carolyn Arthur är Internationell direktor för MediaServe.

 

För mer information och bokning av intervjuer, vänligen kontakta:
Evangelistfondens sekreterare, Nils-Erik Karlsson, 070-886 21 19, nils-erik@evangelistfonden.se


2013 års stipendieutdelning 16 mars i Jönköping

Lördagen 16 mars hölls  Evangelistfondens årliga stipendieutdelning där fem stipendier på 15 000 SEK vardera, delades ut. Det var sjätte gången som Evangelistfonden delade ut stipendier.

 

2013 års stipendiater. Från vänster: Marina Bratterud, Lennart Henricsson, Arne Höglund, Håkan Axéll och Jonas Andersson. Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

2013 års stipendiater. Från vänster: Marina Bratterud, Lennart Henricsson, Arne Höglund, Håkan Axéll och Jonas Andersson. Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets Hedersevangelist: Arne Höglund, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Årets Hedersevangelist: Arne Höglund, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets hedersevangelist, Arne Höglund:

Arne Höglund är en i raden av framträdande evangelister som med djup ekumenisk förankring har påverkat vårt land. Med en livslång kallelse som grund har han genom sång och musik och ordets förkunnelse målmedvetet presenterat den Jesus, som är svaret på nutidsmänniskors djupaste längtan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Evangelist: Marina Bratterud, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Årets Evangelist: Marina Bratterud, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets evangelist, Marina Bratterud:

Som en frimodig pionjärarbetare i Frälsningsarmén bryter Marina Bratterud ny mark för Guds rike. Hennes brinnande passion för Jesus har fört henne till många olika mötesplatser i vårt samhälle där hon använder sången och musiken som ett viktigt verktyg för att skapa en miljö där evangeliet kan påverka människors liv.

 

 

 

 

 

Årets Evangelist: Jonas Andersson, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Årets Evangelist: Jonas Andersson, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets evangelist, Jonas Andersson:

Med stark tro att evangeliet aldrig sviker har Jonas Andersson i snart tio år förkunnat om Jesus i många av världens länder. I skiftande kulturer och kontexter följer han kallelsen att vinna människor och ser resultat av ett strategiskt missionsarbete där en tydlig evangelistgåva gör att individer öppnar sina hjärtan och skaror omvänder sig och tar emot frälsning och helande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Evangelist: Lennart Henricsson, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Årets Evangelist: Lennart Henricsson, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets evangelist, Lennart Henricsson:

Lennart Henricsson har genom ett mångårigt barn- och ungdomsarbete inom OAS-rörelsen fungerat som en brinnande och kreativ evangelist. Med hjälp av rockkonserter och evenemang är han en inspiratör som gör Jesus känd i det moderna samhället både utanför och innanför kyrkans väggar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Axéll från LP-Ung och SPIK: Årets Organisation, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Håkan Axéll från LP-Ung och SPIK: Årets Organisation, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets organisation, LP-ung och SPIK:

LP-ung och nätverket SPIK arbetar för att visa den positiva kraften som kommer när unga människor gör aktiva, ansvarsfulla val och lever helnyktert. Organisationen är gränsöverskridande och verkar för en kristen livsstil i skolor, idrottsföreningar och kyrkor och är en röst till samhället att den goda förebilden alltid är den rätta investeringen till nästa generation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera bilder från 2013 års stipendieutdelning finns här

 

Klicka här för motiveringar till 2013 års stipendier

Klicka här för att läsa om kvällen i Världen Idag

Klicka här för att läsa om kvällen i Dagen

Fri publicering av bilder vid angiven byline:

FOTO: Evangelistfonden, T.Hvitfeldt

2012 års stipendieutdelning 3 mars i Västerås

Lördagen 3 mars hölls  Evangelistfondens årliga stipendieutdelning där fyra stipendier på 15 000 SEK vardera, delades ut. Det var femte gången som Evangelistfonden delade ut stipendier.

Från vänster: Simon Manfredsson, Marcus och Hanna Bloom, Aase och Emanuel Minos, Peter Paulsson från Open Doors samt Karin och Roger Larsson. Foto: Copyright Thommy Jakobsson

Pastor Daniel Alm välkomnade alla närvarande och Nils Erik Karlsson från Evangelistfonden öppnade kvällens festhögtid med bön. Därefter tågade alla stipendiater in i kyrkosalen till “Crown him with many Crowns”. Roger Larsson talade bland annat om vikten av Evangelister i Sverige och Norden idag. Emanuel Minos höll mot slutet av högtiden en kort men gripande predikan om “Väckelsen i Samaria”, där han med personligt vittnesbörd levandegjorde bibeltexterna från Joh 5 och Apg 8. Sång och musik hölls av  Gospelkören Real Life,  Elenora Lahti,  Torbjörn Frisk, Sylvia Östersjö, Stefan Karlsson samt Daniel Viklund.

Klicka här för motiveringar till 2012 års stipendier

För bildreportage från festhögtiden klicka här

 


Emanuel Minos får hedersstipendium

Emanuel Minos, foto: Torbjørn Greipsland, KPK

Evangelistfondens styrelse har beslutat att tilldela 2012 års stipendier till följande personer och organisationer:

Till årets hedersstipendiat har utsetts Emanuel Minos, Norge. Stipendierna till unga evangelister går till Simon Manfredsson, Genarp, och Hanna och Marcus Bloom, Sävsjö. Till årets missionsorganisation har utsetts Open Doors Sverige. Evangelistfonden har sedan starten 2007 arbetat med evangelistträning och stipendier för att hjälpa unga människor att finna vägen till tjänst i Guds rike. I år delas stipendierna ut för femte gången.

Behovet av evangelister i vårt land är stort och inför årets stipendieutdelning säger Roger Larsson att hans dröm är att Evangelistfonden ska bidra till att ännu fler unga evangelister ska ta steget ut i tjänst för Guds rike.

– Jag är glad att vi kan fortsätta arbetet att stödja nästa generations förkunnare och visa dem på arvet från föredömen som Emanuel Minos. I år vill vi särskilt uppmana till förbön och solidaritet med troende som förföljs i vår värld genom att ge denna utmärkelse till Open Doors Sverige.

Stipendierna kommer att delas ut vid Evangelistfondens festhögtid, lördagen den 3 mars i Pingstkyrkan i Västerås. Varje stipendium är på 15 000 kronor.

läs mer här