Nyheter

Staffetpinnen förs vidare under Högtidsgala

Carl-Gustaf Severin från Heart och Evangelism tillsammans med Hedersstipendiat Birger Skoglund, Evangelistfondens grundare Roger Larsson pch Simon Ådal från EV Fonden. Foto: Johan Alp

Tillsammans med Heart of Evangelism har Evangelistfonden anordnat en Evangelistgala på Livets Ord i Uppsala den 10-11 november 2021. Under dagarna samlades 20-30 evangelister för att inspirera och låta sig inspireras av varandra till fortsatt tjänst och väckelse i Sverige.

Galan började med lunch på onsdagen och följdes av ett par seminarier blandat med pauser för förtäring och tid för gemytliga samtal. Stefan Swärd, Kjell Karlsten och Anita Parsan höll uppskattade föredrag där de berörde ämnen som Evangelistens tjänst och hur vi når ut utanför kyrkans väggar med evangeliet.
Efter middagen hölls ett offentligt möte på Livets Ord kl. 19.00. Mötet öppnades av Pastor Jan Blom från Livets Ord och Andréas Andersson från Evangelistfonden. Therése Hörnqvist, från Livets Ord och Kenneth Lillqvist, från Heart of Evangelism ledde i hjärlig lovsång. Sebastian Staksen uppmuntrade alla Evangelister via videohälsning då han inte kunde närvara på grund av en långfilm han håller på spelar in.

Eldig Hedersstipendiat presenteras

En höjdpunkt under kvällen var när Andréas Andersson under fanfar presenterade 2020 års hederstipendiat, Birger Skoglund med motivationen: Få personer i vårt land har som Birger Skoglund förenat evangelistens glöd med profetens skärpa och herdens förkrossade omsorgshjärta, och under mer än 50 års trogen tjänst kommit att bli en andlig far för många kristna ledare och en general i Guds armé.
Birger Skoglund var oerhört tagen och uppmuntrad för det erkännande han fick i form av Hederstipendiet från Evangelistfonden och tackade särskilt sin fru som backat upp och uppmuntrat honom i alla år. Han höll en eldig apell om att predika Guds ord i tid och otid och utmanade alla samlade med den forkrosselse en Guds tjänare bör känna för var enskild som är så älskad av Gud men ändå håller på gå förlorad.

Evangelistkallelsen förs vidare

Efter Birger Skoglunds appel berättade Carl-Gustaf Severin om hur Gud grep tag i hans hjärta i hans ungdom, och kallade honom till tjänst som Evangelist under ett av Birger Skoglunds väckelsemöten. Efter det har Carl-Gustaf predikat i över 60 länder och glädjer sig över att han nu kan vara till hjälp för en yngre generation Evangelister som Sebastian Stakset. Vidare berättade Carl-Gustaf över hur Stakset i sin tur har kunnat vara till hjälp för en “fjärde generation” Evangelister, som Betz, som Gud befriat från ett liv i tung kriminalitet till ett radikalt liv tillsammans med Jesus.

Tung kriminell i över 25 år

Även Betz Huafan vittnade själv om hur han, efter att ha levt som tung kriminell i över 25 år, mötte Jesus – när han satt inlåst i en säkerhetsbunker på en av Sveriges säkraste anstalter – och befriades från all mörker som försökte kväva honom. Han poängterade dock att det inte var förränn han gav sig 100% till Gud som han blev helt och hållet fri. Han berättade om hur den frid som Gud gett honom var mycket mer värd än något annat och hur det har lett honom in i ett liv av att förlösa andra in i den frihet han själv har fått del av.

Delar ut stafettpinnar i form av ljus

I slutet av kvällsmötet offentligjordes det att Evangelistfonden kommer att avsluta sin verksamhet under 2021. Stafettpinnar i form av ljus delades ut till både Heart of Evangelism och EV fonden som även kommer att få dela lika på de kvarvarande tillgångarna som Evangelistfonden lämnar efter sig. Roger Larsson som grundade Evangelistfonden tillsammans med sin hustru Karin hyllades från scenen när har tog emot en blomesterbukett. Kvällen avslutades i med förbön för EV Fonden och Heart of Evangelism samt för väckelse i Sverige.


Jubileumskväll för 2019 års evangelister i Uppsala

2019 års evangelister tillsammans med Andréas Andersson. Fotograf: Johan Alp

För tolfte året har Evangelistfonden delat ut stipendier till årets evangelister – till en prissumma av 20 000 kr per stipendiat. Lördagen 9 november, 2019 uppmärksammades evangelistens tjänst i Frälsningsarmén i Uppsala – detta på samma plats där det en gång startade!

– Jag är oerhört glad över att vi har kunnat dela ut stipendier under så många år menar Roger Larsson, som grundade Evangelistfonden tillsammans med sin fru, Karin Larsson. Roger påpekar att evangelistens tjänst är i fokus idag på ett helt annat sätt än när de tog initiativet till att starta Evangelistfonden.

Högtiden började när stipendiaterna tågade in till musik spelat av FA Brass från Västerås. Kårledare, Christer Svensson, hälsade alla välkomna och lämnade ordet över till Andréas Andersson, Evangelistfondens ordförande. Han öppnade kvällen och berättade om Evangelistfonden, vars målsättning är att uppmuntra och lyfta fram evangelistens tjänst.
Kvällen inramades med lovsång och musik under ledning av Frida Björk med team och med sång av Daniel Wiklund.

Förre-detta kriminell rappare

Sebastian Stakset, årets evangelist, är ett välbekant namn för många. Från att ha levt ett kriminellt liv lastad av droger överlät sig Sebbe Staxx (då känd från bandet Kartellen) till Jesus.
-Livet med Jesus är det verkliga livet, det var först när jag slutade kompromissa med min tro och samtidigt fick hjälp i bön som jag blev fri från drogerna och mitt gamla liv, menar Sebastian Stakset.
Sebastian har hunnit med mycket för Gud de tre åren han har verkat som evangelist. Han har varit ute i kyrkor och berättat vad Jesus har gjort i hans liv och skrivit låtar som handlar om kärlek och förlåtelse. Han har hållit tältmöten tillsammans med Carl-Gustav Severin och Hans Weichbrodt och även varit med i SVTs program Uppdrag granskning. Genom allt detta och på grund av sitt vittnesbörd har många gett sina liv till Jesus.
– Jag vill starta en ”Kärleksrevolution” i det här landet och dela med mig av den kärlek som jag själv har fått möta, för jag vet att den är oemotståndlig, säger Sebastian Stakset.

Missionerande Evangelistorganisation

Marcus Ringbäck fick som representant för “Life Mission” ta emot priset som Årets organisation. Marcus och hans kollegor Carlos Recinos och Marcus Palmblad håller kampanjer i Europa samt i Asien med fokus på onådda folkgrupper. De ser människor frälsta, helade och befriade under dessa kampanjer. Församlingar startas och växer där de går fram. De tar även med personer som önskar komma ut i evangelistens tjänst. De stödjer lokala evangelister som är bekanta med språket och kulturen de bor i.
Kvällen avslutades med ett panelsamtal där stipendiaterna pratade om hur vi presenterar evangeliet för dagens människor på bästa möjliga sätt. Det som förenade evangelisterna var att de ansåg att evangeliet är öppet för svensken. Tidigare års stipendiater medverkade i förbön för årets stipendiater och för alla som ville överlåta sig Jesus och evangeliets spridning.

Vänsterradikal omvänder sig till Jesus

Linda Bergling blev radikalt frälst 1973 under Jesusväckelsen. Hon började resa som evangelist under 80-talet. Hon startade församlingen arken och bibelskolan ”Jesus helar och upprättar” med sin man Gunnar Bergling 1985. Fylld av Jesu kärlek har pastor Linda Bergling förkunnat evangeliet, bedrivit omfattande missionsarbete, byggt församling, bibelskola, helandecenter samt författat böcker. Hon har under 40 års troget arbete i Guds rike, betjänat och sett människor bli helade och upprättade. 
Text: Daniel Frampton, Johan Winbo
Foto: Johan Alp
 

Årets stipendiater utsedda

En oförtröttlig Gudsrikes-entreprenör, en rappande Jesus-magnet och en missionsorganisation som når de onådda. Det är stipendiaterna som kommer att erhålla 20 000 kronor var, när Evangelistfonden för tolfte året bjuder in till stipendiehögtid.

Ett signum för årets stipendiater är deras smittsamma Kristus-kärlek och betoningen på att Jesus inte bara räddar oss från evig död, utan också förvandlar vårt liv här och nu. Jesus helar oss, upprättar oss och bryter varje mörkrets boja. Det är ett attraktivt och livsförvandlande evangelium som Sverige och världen behöver mer än någonsin, säger Andréas Andersson, ordförande i Evangelistfonden.

Stipendiehögtiden äger rum lördagen den 9 november kl 19 i Frälsningsarmén i Uppsala, och föregås av en bönegudstjänst kl 12 samma dag.

Linda Bergling, foto: privat

Linda Bergling, Årets Hedersevangelist

Få personer har som Linda Bergling förkroppsligat den bibliska helandetjänsten. Driven av kärleken till Jesus, och i lydnad mot Herrens tilltal att hela sjuka och brustna hjärtan, har hon under 40 års trogen tjänst förkunnat evangeliet och byggt församling. Som en god byggmästare har hon skapat såväl en bibelskola och ett helandecenter som ett omfattande missionsarbete. Därtill är hon en ofta anlitad talare och har skrivit flera böcker.

 

Sebastian Stakset, foto: privat

Sebastian Stakset

Sebastian Stakset, Årets Evangelist

Efter omvändelsen från ett liv i kriminalitet och droger till ett liv som Jesu lärjunge, har Gud rest upp Sebastian Stakset som ett unikt redskap för väckelse. Med orubblig tro, radikal kärlek och ett språk och en ton som går rakt in i svenskens vilsna och sargade hjärta, förlöser han stora skaror av människor in i Guds rike. Om detta vittnar bland annat sommarens tältmötessatsning i regi av Heart of Evangelism, som Stakset har grundat.

 

Marcus Ringbäck, foto: Life Mission

Life Mission, Årets Organisation

Trots att Life Misson är en relativt ung missionsorganisation har de redan gjort stort avtryck i många människors liv. De predikar evangeliet och tränar lärjungar främst i östeuropa bland turkiska/romska folkslag och i 10/40 fönstret. Bland annat genomför de evangelisationskampanjer i samarbete med lokala församlingar och tränar kristna ledare. De anordnar också teamresor samt understöder och sänder ut nationella evangelister.


Festkväll för 2018 års evangelister i Klara kyrka

2018 års evangelister tillsammans med Roger Larsson. Foto: Evangelistfonden, Fotograf: Johan Alp

För elfte gången har Evangelistfonden under högtidliga former delat ut stipendier till Årets evangelister.
Lördagen 17 november, 2018 i S.ta Clara kyrka i Stockholm blev en segerkväll för den utåtriktade tjänsten då årets pristagare hedrades för sina insatser.
– Ingen kan ensam förändra hela världen. Men om vi alla vinner en människa för Kristus, så kommer den människans hela värld att förändras, sa Carl-Gustaf Severin, årets hedersevangelist.

Med psalmen “Helig, helig, helig Herre Gud allsmäktig” inleddes Stipendiehögtiden.
Kvällen inramades med lovsång och instrumental musik under ledning av Stina Brockman, Lars Gustafsson och Seth Olofsson.
Andréas Andersson som är Evangelistfondens ordförande öppnade kvällen med information om Evangelistfonden vars målsättning är att uppmuntra och lyfta fram evangelistens tjänst som ett föredöme i den kristna församlingens missionsuppdrag.

Från Iran till Sverige

Årets evangelist Annahita Parsan flydde 1984 från Iran. Idag är hon ledare för den persisktalande församlingen i Hammarbykyrkan och en av Sveriges mest välkända präster. Efter en lång och smärtsam resa genom livet där hon varit flykting, fått utstå misshandel och förtryck har hon med Guds hjälp blivit upprättad till den fruktbärande tjänst för kyrkan som hon står i idag.
– Jag är så tacksam till Gud för allt som han har gjort. När vi som kristna talar om Jesus, om korset och om blodet då vinner vi seger. Vi behöver inte ens tala om andra religioner för de har ingen kraft, det är Jesus som har all makt. Ett problem idag är att en del kyrkor sover och följer inte längre evangeliet. I Sverige kan det bli väckelse först när de kristna vaknar upp, sa Annahita Parsan.

Turnerande väckelserörelse

Cornelia Forsberg och Sanna Välipakka fick som representanter för “Hope for this Nation” ta emot priset till Årets organisation. Organisationen åker runt i landet i samarbete med olika kyrkor för att evangelisera, predika och hålla lovsångsgudstjänster.
– När vi lovsjunger Gud så kommer han och tronar på den sången, Gud bebor vår lovsång. Idag är tiden inne för tecken och under, helanden och att Gud ska manifestera sin kraft. När vi går ut för att tala om Jesus, står enade som kristna då kan ingenting hindra oss för då kommer Gud med sin mäktiga kraft, sa Cornelia Forsberg.
Före stipendiehögtiden hölls en bönegudstjänst i Citykyrkan där Sanna Välipakka sjöng en sång som hon har skrivit “Vårt land ska bli helig mark” som är ett profetiskt tilltal om Guds planer för Sverige.
– Jesus vi lyfter upp vårt land. Du är solen som går upp och lyser över oss, Ande du är vattenströmmarna som renar oss och förnyar oss. Vårt land ska bli helig mark, Jesus du är kung här.
Hope for this Nation är baserad i Göteborg men åker runt till olika platser som ett teamarbete i samverkan med lokala församlingar i god ekumenisk anda.

Missionspionjär hedrades

Som ledare för Livets Ords missionsarbete Ryska inlandsmissionen har Carl-Gustaf Severin sedan 1980-talet gjort en historisk insats för att bryta igenom med evangeliet i gamla Sovjetunionen. Han blev brinnande för Gud som tonåring och började med att predika på sin skola i Småland.
Idag brinner han för att resa upp en ny generation av unga evangelister.
– När jag var på en missionsresa och såg hur kyrkorna blev fyllda av längtande människor, då hörde jag Andens tilltal som gav mig tro för Sverige:
“Det som händer här, det kommer också att hända i Sverige”.
– Evangelistens tjänst är nyckeltjänsten, nu kommer Gud att upprätta den tjänsten och då kommer vi att få se väckelse också i vårt land, sa årets hedersevangelist Carl-Gustaf Severin.
Evangelistfonden startades 2007 av Roger och Karin Larsson med syfte att stärka evangelisttjänsten i Sverige. I år delades det ut tre stipendier på vardera 20000 SEK.

Text: Samuel Wångehag, Evangelistfonden
Foto: Johan Alp

 


Årets Stipendiater Utsedda

En omåttligt populär missionspionjär, en själavinnande, iranskfödd präst samt en turnerande, lovsjungande väckelserörelse. Det är årets evangeliststipendiater, som kommer att föräras var sitt stipendium à 20 000 kr när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.

– Dessa eldsjälar är tydligt sända av Gud till Sverige för en tid som denna, för att förnya Kristuskärleken och missionsivern i hela Kristi kropp, säger Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson.

Stipendiehögtiden äger rum i S:ta Clara kyrka i Stockholm lördagen den 17 november kl 18. Nytt för i år är att högtiden föregås av en offentlig bönegudstjänst för Sverige, som hålls i Citykyrkan samma dag kl 12.

 

Carl-Gustaf Severin, foto: privat

Carl-Gustaf Severin, Årets Hedersevangelist


Ända sedan han som 20-åring sändes ut som evangelist av sin hemförsamling i Kungälv har Carl-Gustaf Severin stått i evangeliets tjänst. Med sin humor och värme har han blivit en våra mest älskade missionärer, pastorer och bibellärare. I Ryssland, Asien och Europa har han fått se tusentals nya församlingar starta. Och som ”pensionär” har han startat en evangelistskola med Sebastian Stakset för att rusta en ny generation svenska evangelister.

 

 

Annahita Parsan, foto: privat

Annahita Parsan, Årets Evangelist


Iranskfödda Annahita Parsans dramatiska livsberättelse, skildrad i boken ”Flykten till livet”, har rönt stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Hennes liv vittnar lika starkt som hennes ord om Jesu livsförvandlande kärlek och förlåtelse. Som präst i den farsitalande gemenskapen i Hammarbykyrkan förkunnar hon frimodigt evangeliet, och har fått se hundratals muslimer omvända sig till Jesus Kristus.

 

 

Sanna Välipakka & Cornelia Forsberg, foto: Hope for this Nation

Hope for this Nation, Årets Organisation


Hope for this nation är en ekumenisk rörelse som bär väckelsens vind från ort till ort. Tillsammans med lokala församlingar håller det kringresande teamet lovsångssatsningar, som kombineras med seminarier och evangelisation. Många vittnar om den påtagliga Gudsnärvaron där Anden har frihet att verka, med under och tecken som följd. På plats efter plats blir frukten förvandlade liv och förnyade församlingar.

 

Download (PDF, 228KB)


2017 års stipendiater hyllades i Falun

Hedersstipendiat Carl-Olov Hultby, Årets Evangelist Cilla Eriksson och Mats Nyholm från Årets Organisation, Alpha Sverige

2017 års stipendiater. Foto: Evangelistfonden. Fotograf: Anders Gårdestig

Vid en högtidlig festhögtid i Lugnetkyrkan i Falun lördagen den 18 november delade Evangelistfonden för tionde året ut sina priser till olika kategorier av evangelister.
I år delades tre stipendier ut på 20 000 SEK vardera. Hederspriset tilldelades Carl-Olov Hultby som varit resande evangelist i över 40 år och som fortsätter i sin tjänst med oförminskad energi.

Med trumpetfanfarer, lovsånger och läsarsånger inramades Årets Stipendiehögtid.
Lugnetkyrkans pastor Magnus Davidsson hälsade välkommen till EFK-församlingens rymliga och toppmoderna nya lokaler alldeles intill Faluns skidstadion.
Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson var konferencier för festkvällen som förutom stipendiehögtiden även innehöll ett panelsamtal om evangelisternas utmaningar i det moderna samhället.
Kvällens musiker var Ecke Bergman med band som spelade väckelsesånger samt bröderna Granath från Falun som ledde församlingen i lovsånger.

Ung entreprenör för evangeliet

Kvällens första pris: Årets evangelist, togs emot av Cilla Eriksson i Falun. Hon har under sina fyra år som troende kristen redan hunnit att starta flera modiga initiativ för Guds rike. Cilla blev kristen genom en Alphakurs i Falun dit hon i början gick med många förutfattade meningar om kyrkan.
Efter sin omvändelse har hon blivit mest känd som ”Cykel-Cilla” för sitt projekt att cykla i USA för att samla in pengar för människor som blivit offer för trafficking.
– Några dagar efter att jag blivit döpt fick jag en vision från Gud att jag skulle använda de gåvor som jag har fått av honom. Jesu närvaro blev så verklig för mig och jag förstod att Gud ville visa att vi alla kristna har en uppgift på de områden där vi får en brinnande passion. För mig har det bland annat varit att som entreprenör arbeta med olika välgörenhetsprojekt och att finna vägar för Guds rike i idrottsvärlden, sa Cilla Eriksson.

Alphakurser – viktigt redskap för Gud

Varje år delar Evangelistfonden ut ett stipendium till årets organisation. 2017 uppmärksammas Alpha Sverige som representerades av Mats Nyholm, samarbetskyrkopräst från Västerås som varit mycket engagerad med Alphaarbetet. Mats Nyholm kommer inom kort att tillträda tjänsten som ny direktor i St:a Klara kyrka i Stockholm.
Allt fler växande kyrkor i Sverige i olika samfund, både svenskkyrkliga och frikyrkliga arbetar strategiskt med Alpha och registrerar sina kurser via Alpha Sverige.
Till en Alphakurs får man komma och dela en måltidsgemenskap. Lyssna till föredrag om den kristna tron och sedan samtala i smågrupper om det som man har fått lära sig.
– Alphakurserna är inte det enda sättet som vi kan evangelisera, men idag kanske det är det bästa av de redskapen som finns för att sprida det glada budskapet. Nu finns det mycket bra och moderna filmer som de församlingar som registrerar sina kurser kan använda gratis. Nu ökar antalet Alphakurser i Sverige och över hela världen, berättade Mats Nyholm.

Folkkär evangelist och folktalare

Carl-Olov Hultby är årets hedersevangelist. Som tonåring upplevde han kallelse till evangelisttjänsten när han lyssnade till riksevangelisten Åke Joelsson och såg honom i aktion.
– För mig var det så betydelsefullt att få se de erfarna evangelisterna i sin tjänst, det som tände mig var deras djupt evangeliska förkunnelse. Jag har aldrig blivit uttråkad av att förkunna om Jesus, det är det mest spännande som finns i hela livet. Nu vill jag även få vara med och hjälpa yngre troende att lära sig uttrycka sin inre glöd genom att upptäcka, bekräfta, träna och uppmuntra, sa Carl-Olov Hultby.
Redan 1972 började han som ungdomspastor i Sala, från 1975 har han varit resande förkunnare först på distriktsnivå och mellan 1986-2011 som riksevangelist i Svenska Missionskyrkan.
Evangelistfondens motivering lyfte fram att Hultby förkroppsligar den dynamiska tradition av evangelister som verkat i Sverige med Jesuscentrerad förkunnelse och en förmåga att få kontakt med medmänniskor och åhörare för att väcka törsten efter den klara källan med friskt vatten som finns att få hos Jesus.
– När man talar med unga människor om vad de vill göra i livet så önskar de ofta få ett arbete som är kreativt, få resa runt och se olika städer, kanske få stå på en plattform och uttrycka något som man brinner för. Där ser vi ju att evangelistens tjänst kan vara aktuell då den uppfyller alla dessa kriterier. Idag är jag tacksam att jag valde att bli evangelist och att Gud valde mig till den här tjänsten, sa Carl-Olov Hultby.

Under förbönsstunden deltog lokala ledare från olika kyrkor i Falun. Stipendiaterna inneslöts i förbön för deras fortsatta tjänst för Guds rike. Roger Larsson bad om inre samling för de kristnas bönetjänst så att församlingarna kan få en yttre slagkraft.
Evangelistfonden grundades av evangelisten och frälsningssoldaten Roger Larsson tillsammans med sin fru Karin år 2007. Fondens målsättning är att aktualisera, stödja och uppmuntra evangelisttjänsten i Sverige.

Fler bilder från stipendiehögtiden i Lugnetkyrkan i Falun finns här.


Årets Stipendiater Utsedda

En företagsam, cyklande finlandssvenska, en folkkär sångarevangelist med bra glid samt en organisation som lärt oss måltidsgemenskapens betydelse i evangelisation. Det är årets evangeliststipendiater, som kommer att motta var sitt stipendium à 20 000 kr när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.
– En sak som förenar årets stipendiater är att de har hittat kreativa och engagerande uttryckssätt för evangeliet som går hem både innanför och utanför kyrkans väggar, konstaterar Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson.
Stipendiehögtiden äger rum i Lugnetkyrkan i Falun lördagen den 18 november kl 18.00.

 

Carl-Olov Hultby, foto: privat

Carl-Olov Hultby, Årets Hedersevangelist

Få personer har fler strängar på sin lyra än evangelisten, sångaren och låtskrivaren Carl-Olov Hultby. Som mångårig riksevangeliet inom Missionskyrkan och senare Equmenia­kyrkan, har han rest land och rike runt och förmedlat evangeliet i ord och ton till svenska folket. Han är också kaplan på resor till Israel och har gjort missionsresor till Afrika och Asien. Carl-Olov ingår i Evangelistkvartetten och har även gett ut två soloskivor.

 

 

 

 

 

 

Cilla Eriksson, foto: privat

Cilla Eriksson, Årets Evangelist

Falutjejen Cilla Eriksson, bördig från Österbotten i Finland, är en sprudlande evangelist och föreläsare, som använder sin idrottsbakgrund i Herrens tjänst. Efter att ha mött Jesus och låtit döpa sig 2013, startade hon projektet ”Ride of Faith, Hope and Love” ihop med Lugnetkyrkan. Under tre månader cyklade hon genom USA och samlade in pengar till offer för sextrafficking.

 

 

 

 

 

 

Carl-Henric Jaktlund. foto: Alpha Sverige

Alpha Sverige, Årets Organisation

Omkring 24 miljoner människor i 170 länder har genomgått en Alphakurs. Kursen har blivit ett av de viktigaste redskapen för församlingar världen över när det gäller att presentera evangeliet för människorna utanför kyrkväggarna. Alpha Sverige arbetar strategiskt, kreativt och outtröttligt med att utveckla konceptet – bland annat genom videofilmer – och sprida det till församlingar inom alla typer av samfund.

 

 

 

 

Download (PDF, 456KB)

 


Nyhetsbrev Vintern 2015

Download (PDF, 761KB)


Årets stipendiater utsedda

En folkkär jämte med prästkrage, en sportig Långsele-dotter med bibelskoleansvar och en musikintresserad smålänning som brinner för världsmission. Och så en livsförvandlande ungdomsorganisation med rötterna i amerikansk drogrehabilitering.
Så kan man beskriva årets evangeliststipendiater. De kommer att få motta var sitt stipendium på 15 000 kronor i samband med Evangelistfondens sedvanliga stipendiehögtid, som anordnas i Korskyrkan i Uppsala lördagen den 24 oktober.

 

Foto: Privat

Carl-Erik Sahlberg
Årets hedersstipendium går till en jämtländsk, pensionerad präst från Svenska kyrkan, tillika docent i kyrkohistoria. Carl-Erik Sahlberg har vunnit stor respekt och beundran för sitt sätt att leva ut missionsbefallningen i praktisk handling. Det gäller både det sociala och evangeliska arbete bland Stockholms hemlösa som han har byggt upp i S:ta Clara kyrka och den barnhemsverksamhet som han och frun Overa numera driver i Tanzania.

 

 

Foto: Privat

Foto: Privat

Emilia Tellebo
Emilia Tellebo är en 24-årig tävlingsmänniska, bördig från Långsele, som vikarierar som pastor och ansvarar för Bibelskola Sthlm. Med en naturlig och vardags­nära tro berör hon folk i sin omgivning med evangeliets kraft. Hennes stora passion är att se människor befrias av Jesu kärlek och få en upprättad självbild. Emilia vill se evangeliet lysa starkare i mörkret och vara ett exempel för andra när det gäller att vara kulturbrytande i samhället.

 

 

Foto: Privat

Foto: Privat

Anton Karlsson
Med rötterna i Betelförsamlingen (SAM/EFK) i Vaggeryd och ett hjärta som klappar för ungdomar och nysvenskar, är 26-årige Anton Karlsson något av en mångsysslare. Han har arbetat som ungdomsledare och använder gärna musik och lovsång som uttryckssätt. Han reser som evangelist och predikar på utlandskampanjer och i församlingar i Sverige. Anton har också dragit igång organisationen Gå ut missions projekt ”Ung Missionär”.

 

 

Foto: Teen Challenge

Foto: Teen Challenge

Teen Challenge
Årets organisationsstipendium tilldelas den svenska grenen av Teen Challenge, en organi­sation grundad av David Wilkerson med verksamhet i över 100 länder. Utifrån en all­kris­ten profil bedriver svenska Teen Challenge ett omfattande och livsförvandlande arbete be­stående av lärjungaträning, socialt arbete, mission och evangelisation. Genom bibelskolan och evangelisationsteamen formas Jesuscentrerade lärjungar som formar lärjungar.

 

 

Download (PDF, 5.47MB)


Evangelister på väckelsemark

Helgen den 13-15 mars hölls för åttonde gången en evangelistweekend där ett 40-tal evangelister deltog. Evangelisterna samlades på Götabro kursgård som har varit en inspirationsplats för evangelister i över 100 år.

foto: Evangelistfonden

foto: Evangelistfonden

Roger Larsson höll i öppningsmötet på fredag kväll där han talade om att det nu är tid för försoning och andligt genombrott. I samband med det mötet kom en profetisk hälsning som ni kan läsa om här.
Mikael Hallenius, pastor i församlingen Mötesplatsen Örebro och lärare på Örebro Missionsskola, höll ett seminarium på lördag förmiddag om Evangelium i ett pluralistiskt samhälle. Han predikade även på lördag kväll där utmanade alla evangelister att vårda sin egen själ.
Tina Fosselie från Teamträningsskolan höll också ett seminarium på lördagen där hon berättade om hur Gud har lett henne genom livet och inspirerade alla deltagare med hur man kan evangelisera genom kreativa projekt.
Andréas Andersson, ordförande i Evangelistfonden knöt ihop helgen på söndag förmiddag när har predikade om att stå upp och vara ljus.

Lyssna på mötena från helgen här.


Evangelistweekenden 2015

Götabro kursgård, foto: gotabro.nu

Götabro kursgård, foto: gotabro.nu

 

 

 

 

 

 

Årets evangelistweekend kommer att hållas den 13-15 mars på Götabro, vilket har varit ett nav och inspirationplats för många evangelister i vårat land. Helgen är till för både blivande och etablerade evangelister i Sverige och övriga norden.

Dessa helger har varit till stor uppmuntran för alla deltagande med stark Gudsnärvaro och god gemenskap. Vi tror att även denna helg kommer att bli en stor uppmuntran för dig, oavsett om du längtar efter eller står i aktiv tjänst. Vi tror även att denna helg är viktigt mötesplats för unga och äldre evangelister.

 

Mikael HalleniusMikael Hallenius

Mikael har talat och predikat till ungdomar i 25 år. Han och hans fru Agneta är båda pastorer i församlingen Mötesplatsen Örebro. Mikael undervisar i flera ämnen på Örebro Missionsskola, på bla. pastor- och ledarutbildning (Församlingsledarakademin). Mikael återkommer ofta till och talar om lärjungaskap och mission.

 

 

 

 

 

 

 

Tina Fosselie

Tina Fosselie

Tina är född i Norge, hon har bott länge i Sverige men har även missionerat i Ryssland. Flest år har hon arbetat som barnpastor och i sin nuvarande kyrka, tjugofyrakyrkan (en församlingsplantering inom pingst) där hon har varit med och startat upp barnverksamheten. Hon är en av kursledarna för Teamträningsskolan som skickar ut team till olika kyrkor i Sverige under ett år.

Tina är van att jobba med barn, ungdomar och unga tjejer. Hennes övertygelse är att olikheterna behövs i kristenheten och att Gud har utrustat varje troende med en specifik gåva som han vill att vi ska använda oss av i mötet med andra människor.

Kostnaden för evangelistweekenden är 1120 SEK, men subventioneras av Evangelistfonden.
Deltagaravgiften blir då 700 SEK. I avgiften ingår mat logi för hela helgen. Kom ihåg att ta med egna lakan då dessa inte ingår i avgiften för helgen.

 

 Anmälningstiden har gått ut,  men program för evangelistweekenden finns här.

 

Varmt välkomna!

Andréas Andersson

Ordförande

andreas andersson 227


Fem stipendiater delade på 75000 kronor

ÖRNSKÖLDSVIK 11 oktober 2014 På lördagskvällen fick årets evangelister sina utmärkelser vid en högtidlig stipendieutdelning i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Sammanlagt utdelades fem priser med prissumman 15 000 per pris. Kvällen blev en manifestation med en tydlig signal att evangelisternas tjänst behöver uppvärderas i Sverige.

 

Evangelistfondens stipendiater 2014. Från vänster: Marina Andersson, Mikael Grenstedt, Roger Larsson, Jonatan Risberg, Andréas Andersson, Rosie & Lennart Åsberg och Carolyn Arthur. Foto; Niclas Malmborg

Evangelistfondens stipendiater 2014. Från vänster: Marina Andersson, Mikael Grenstedt, Roger Larsson, Jonatan Risberg, Andréas Andersson, Rosie & Lennart Åsberg och Carolyn Arthur.
Foto: Niclas Malmborg

 

 REFERAT Det är sjunde gången Evangelistfonden, som startades 2007, delar ut stipendier till personer och organisationer som verkar inom ”evangelisk tro och mission”. Evangelistfonden är en helt samfundsoberoende stiftelse vilket sedan starten resulterat i en bredd av pristagare från många sammanhang..

(mer…)


Årets stipendiater korade

Fem stipendier om vartdera 15 000 kronor kommer att delas ut vid Evangelistfondens traditionsenliga stipendiehögtid, som äger rum i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik den 11 oktober. Stipendiaterna representerar en stor bredd, både när det gäller ålder, samfundstillhörighet och verksamhetsområde.
   – Vi är mer än uppmuntrade av det här beskedet – vi är förvånade, glada och hedrade, säger Lennart Åsberg, som tillsammans med sin fru Rosie har utsetts till ”Årets hedersevangelister”.

 
Rosie och Lennart ÅsbergRosie och Lennart Åsberg

Årets hedersevangelister bor i Viskafors och driver förlaget Ge det vidare. Genom sin långa och nydanande livsgärning inom kristet mediearbete och kristen bok- och musik-distribution har Rosie och Lennart Åsberg kommit att bli två av vårt lands mest folkkära kristna profiler. Med glimten i ögat och sinnet öppet för nya sätt att nå ut med evangeliet har detta par, som få andra, lyckats nå och beröra svensken utanför kyrkväggarna.  

Marina AnderssonMarina Andersson
Marina Andersson är en gudabenådad inspiratör, brobyggare och pedagog, som bl a tagit initiativ till söndagsskolmaterialet Leva Livet. Hennes passion är att uppmuntra och stödja barn, ungdomar, föräldrar och ledare oavsett bakgrund eller kyrklig tradition. Efter tretton år som barnpastor i Pingst-Jönköping, flyttade Marina, maken Andreas och deras två söner till Gränna, där Marina arbetar som skolpastor och som barnkonsulent för Pingst Ung.

Mikael GrenstedtMikael Grenstedt
Som präst i Bäckbykyrkan i Västerås under tio år har Mikael Grenstedt främst ansvarat för konfirmation och bönesatsningar. Människonärhet, kreativitet och initiativrikedom kännetecknar hans person och hans arbetssätt. Mikael är en av initiativtagarna till den ekumeniska bön som arrangeras i olika kyrkor i Västerås, liksom till den uppskattade “korsvandringen”, där man går runt i staden och ber för strategiska platser och byggnader.

 
Jonatan Risberg högupplöstJonatan Risberg
Jonatan Risberg är en 22-årig, helhjärtad vardagsevangelist med rötterna i Ånge Pingst-församling. Driven av en ständig längtan att göra Jesu kärlek och kraft tillgänglig för dem han möter, sprider han evangeliet i ord och handling såväl på gator och torg som genom sitt arbete som manusförfattare och filmregissör. Jonatan vill se kristenheten i Sverige omvänd och upprättad, och drömmer om att få breda ut Guds rike inom filmindustrin.  

carolyn arthur högupplöstMediaServe
Årets organisationsstipendium tilldelas missionsarbetet MediaServe, som arbetar aktivt i tolv länder. Genom att förse lokala evangelister och församlingar med biblar och annan kristen litteratur, bidrar man till att göra Jesus känd, trodd och efterföljd i länder och områden där tron kostar som mest. Organisationen bygger alla insatser på upparbetade relationer och tydligt definierade behov. Carolyn Arthur är Internationell direktor för MediaServe.

 

För mer information och bokning av intervjuer, vänligen kontakta:
Evangelistfondens sekreterare, Nils-Erik Karlsson, 070-886 21 19, nils-erik@evangelistfonden.se


Stafettväxling i Evangelistfonden

Roger Larsson lämnar över till Andréas Andersson

staffettväxlingenI samband med Evangelistfondens årsmöte överlämnade grundaren Roger Larsson ordförandeklubban till Andréas Andersson. Samtidigt fastslog styrelsen att årets stora stipendiehögtid kommer att äga rum lördagen den 11 oktober i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik.

Evangelistfonden grundades 2007 av Roger och Karin Larsson. Stiftelsen delar ut stipendier till personer och organisationer i Sverige och Norden som arbetar för evangeliets spridning. Dessutom samlar man varje år evangelis­ter över samfunds- och generationsgränserna till en evangelistweekend.

Efter sju år som ordförande lämnar nu Roger Larsson över klubban till Andréas Andersson, tidigare direktor för Sport for Life och numera egenföretagare och initiativtagare till missionsarbetet ISA60 International.

– Det är en stor ära att få förtroendet att leda styrelsens arbete, kommenterar Andréas Andersson. Vi har ett angeläget uppdrag och ett starkt team som kommer att bära arbetet tillsammans. Men vi är beroende av mycket förbön och engagemang från enskilda och församlingar.

En annan stor förändring är att den traditionsenliga stipendiehögtid, som tidigare legat på våren, flyttas till hösten. Årets stipendiehögtid kommer att äga rum lördagen den 11 oktober i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik.

Pressbilder kan hämtas på www.evangelistfonden.se och www.andreasandersson.net
För mer information och bokning av intervjuer, vänligen kontakta:
Evangelistfondens ordförande, Andréas Andersson, 073-984 07 87, andreas@evangelistfonden.se

Ladda ner pressreleasen som pdf

 


Ett rop om eld över Sverige

På Trunnagården i Orsa samlades under helgen den 13-15 september ett 60 tal både yngre och äldre evangelister, alla med en brinnande längtan om att Guds eld skall falla över Sverige. Helgen anordnades av Evangelistfonden, och fondens grundare, Roger Larsson, var den som inledde fredagskvällens samling. Hans budskap till dem som står i en evangelisttjänst var att alltid hålla elden på altaret brinnande. Han betonade också att det finns en mogen skörd i vårt land som är redo för att bärgas. I mötet medverkade också Curt Johansson som betonade vikten av att skördemännen har den rätta smörjelsen.

Foto: Evangelistfonden

Foto: Evangelistfonden

Speciellt inbjudna talare till helgen var Arne Höglund, mångårig och erfaren riksevangelist i Svenska Missionskyrkan, och Klas Lindberg, författare och präst i Svenska Kyrkan. Under lördagsförmiddagen undervisade Klas Lindberg utifrån sin bok ”Konsten att tala så att folk vill lyssna”. Han gav många belysande exempel på vad en evangelist och predikant bör tänka på när han eller hon vill förmedla ett budskap som berör dem som lyssnar.

Under eftermiddagen intervjuade Nils-Erik Karlsson Arne Höglund som utifrån sin gedigna och långa erfarenhet som evangelist frikostigt delade med sig av det han lärt sig under åren. Han besvarade frågor som ”hur undviker man att bli utbränd i tjänsten?” och ”hur kan man förena familjelivet och den krävande tjänsten?” Et råd Arne Höglund gav till alla blivande evangelister var: förbered er väl i bön inför varje framträdande och profilera Jesusgestalten.

Senare under eftermiddagen hölls också en paneldebatt som leddes av Andréas Andersson, och där fyra av deltagarna svarade på frågor och berättade om det arbete de står i. De fyra var Maria Ceder, Joel Sjöberg, Marina Bratterud och Birger Borgemo. De var alla eniga om hur nödvändigt det är att nå den unga generationen med evangelium vilket inte är lätt, men med helig kreativitet och uppriktig kärlek till människor når man långt

Dagen avslutades med ett offentligt väckelsemöte i Trunnagårdens kyrka där Guds ande kom att beröra många, både konferensdeltagare och mötesbesökare. De som talade var Maria Ceder som vittnade om hur viktigt det är att vi visar äkthet i vår tro när vi försöker nå ut med evangeliet i vår omvärld. Morgan Carlsson talade över berättelsen i 2 Sam 6. Den handlar om hur Israels barn försöker att föra Guds ark till templet i Jerusalem. Även om fel begicks så lyckades man trots att man mötte föraktfullt motstånd och opposition. Under dans och glädje kunde kung David tillsammans med folket föra arken – som uppenbarar Guds härlighet – till dess rätta plats.

Lovsången hade stor plats under hela konferensen och leddes i de olika samlingarna av Stefan Jernsand och Ronny Andersson.
I söndagens avslutning gudstjänst predikade Arne Högland om Mose som trots att han var åttio år antog Guds kallelse att föra Guds folk ut ur Egypten och fick höra orden: ”Drag vidare”. Det var också den uppmaning Arne Höglund gav till de församlade evangelisterna.


Evangelistweekend 2013

Årets Evangelistweekend kommer att hållas den 13-15 september på den vackert belägna Trunnagården i Orsa.trunnagarden

Helgen är till för både blivande och etablerade evangelister i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förra året var vi ett sjuttiotal personer som samlades till denna inspirationshelg, där den helige Andes närvaro, stunder av gemenskap och betjänade blev en stor uppmuntran för alla dem som på olika sätt är kallade att gå ut med de goda nyheterna.

Syftet med helgen är att Du ska bli bättre rustad som Evangelist och kunna utföra Din tjänst. Vi tror att det också är viktigt att unga och äldre evangelister får träffas och knyta kontakter och i bön och förbön betjäna varandra. Därför läggs fokus på gemenskap, bön och tid till att lära känna varandra, förutom undervisning och seminarier. Vi tror att den helige Ande ska få utföra sitt verk i varje deltagare under den här helgen.

Deltagaravgiften är även detta år 1100 kronor men kommer, liksom förra året, att subventioneras med 500 kronor av Evangelistfonden. Varje deltagare betalar alltså 600 kronor för hela helgen. I avgiften ingår mat, logi, sänglinne och städning.

Plats: Trunnagården
Datum: 13-15 september 2013
Pris: 600 SEK (inkl kost och logi)

Praktisk information samt program för Evangelistweekenden finns här

Varmt välkommen!

Roger Larsson

 

Presentationer av medverkande i Evangelisthelgen i Orsa 2013

 

Roger Larsson

Roger Larsson

Roger Larsson

Roger Larsson är Evangelistfondens grundare och ordförande och den som inbjuder till Evangelistweekenden. Han har varit verksam som evangelist sedan 1983. Han har under dessa 30 år haft möten och väckelsekampanjer över hela Sverige men även i Norge, Finland och Danmark. År 2007 tog han initiativet till att starta Evangelistfonden med syftet att lyfta fram och betona hur viktig evangelisttjänsten är för att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus i en alltmer sekulariserad och gudsfrånvänd värd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Andersson

Andréas Andersson

Andréas Andersson

Andréas Andersson kommer att vara Evangelisthelgens värd. Till vardags är han ledare för organisationen Sport for Life där han ständigt kommer i kontakt med många unga människor och idrottsintresserade. Han tillhör även Evangelistfondens styrelse. Sin andliga hemvist har han i Mellringekyrkan i Örebro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas Lindberg

Klas Lindberg

Klas Lindberg

Efter att ha läst teologi vid Uppsala universitet blev Klas Lindberg prästvigd 1979. Han har sedan dess arbetat som präst och pastor framför allt i Stockholm, men har även predikat i många andra sammanhang, alltifrån illegala församlingar på Kuba till kåkstäder i Sydafrika. Det viktiga är, säger han, det personliga mötet både med Gud och med människor. Därför har han försökt att nå utanför kyrkans väggar. Han har sökt sig till gator och torg, skolor och universitet, fängelser och sjukhus och barer.

Parallellt med sin tjänst som pastor i Bethlemskyrkan studerade han under 2000-talet retorik vid Södertörns högskola och har även skrivit en bok med titeln “Konsten att tala så folk vill lyssna”. Idag undervisar han präster och pastorer i ämnet retorik. Vi har världens bästa budskap säger han, men vi måste bli bättre på att förmedla det. Under Evangelistweekenden kommer han att tala över ämnet “Att predika fängslande och befriande”.

 

 

Foto: Lotten Höglund

Arne Höglund

Arne Höglund

Arne Höglund är en i raden av framträdande evangelister med bred ekumenisk förankring som påverkat vårt land. Med en livslång kallelse som grund har han genom sång och musik och Ordets förkunnelse målmedvetet presenterat den Jesus, som är svaret på nutidsmänniskors djupaste längtan. Sin evangelisttjänst började han i Västerbotten och kom sedan att vara riksevangelist i 30 år inom sitt samfund, Svenska Missionskyrkan. Efter sin pensionering har han under sju år arbetat i turistkyrkan på Kanarieöarna tillsammans med sin hustru Lotten. Under Evangelistweekenden kommer han att predika i söndagens gudstjänst men också under ett panelsamtal dela med sig av sina erfarenheter och ge praktiska råd till nyblivna evangelister, allt för att de ska kunna bli bättre rustade för sin tjänst.

 

 

 

 

 

Curt Johansson

Curt Johansson

Curt Johansson

Curt Johansson började sin predikantbana som evangelist i Hälsingland på 1960-talet. 1970 for han till Kenya som missionär och arbetade där i nio år. Han har fortsatt sin internationella verksamhet genom att hålla kampanjer och pastorsseminarier på olika håll i världen. Från 1991 är han missionsföreståndare för Trosgnistans mission vars arbete idag når ut till ett femtontal olika länder. Vid sidan om detta är han även föreståndare för Betelförsamlingen i Runemo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Carlsson

Morgan Carlsson

Morgan Carlsson

Morgan Carlsson började sin tjänst som pastor och predikant 1993. Idag är han, tillsammans med sin fru Maria, verksam både nationellt och internationellt. 1999 startade han en församling i värmländska Hagfors där han och hustrun Maria nu är pastorspar. Morgan är en stark förkunnare och har en profetisk tjänst präglad av både ödmjukhet och radikalitet. Han vill se människor frälsta, helade och befriade.

 

 

 

Maria och Jakob Ceder

Maria och Jakob Ceder

Maria Ceder

Maria Ceder bor i Bergsjö i Hälsingland tillsammans med sin man Jakob och två söner och är med i församlingen Nordanstigs Kristna Center. Hon har tidigare arbetat på ett flertal platser i vårt land som ungdomspastor. Maria brinner för att ge Jesus till framför allt den unga generationen och hon kommer att dela med sig av sin inspiration vid några tillfällen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation av sångare och musiker: Team Worship Sweden

Team Worship Sweden. Bild från vänster: Ronny Andersson, Jenny Rydén och Stefan Jernsand

Team Worship Sweden. Bild från vänster: Ronny Andersson, Jenny Rydén och Stefan Jernsand

Ronny Andersson
Ronny Andersson är ursprungligen från Gävle men har nyligen flyttat till Småland. Han är sångare, musiker, låtskrivare och musikproducent. Han vill se ett förvandlat Sverige och att människor finner sin fulla potential i Jesus Kristus.

Stefan Jernsand
Stefan Jernsand är också han sångare, musiker, låtskrivare och musikproducent. Han är från Göteborg men är numera bosatt i Småland. Han vill se en förändrad andlig atmosfär i Sverige och att Kristi kropp reser sig i Andens enhet och kraft. Han vill även se att kristna artister kommer ut i Andens frihet.

Jenny Rydén
Jenny Rydén är fyrabarnsmor och tillsammans med sin man Mattias pastorspar i pingstförsamlingen i Bor. Hennes passion är att människor ska få ett möte med Jesus och lära känna den sanna friden och glädjen som bara finns hos Gud. Hon är både sångerska och låtskrivare.


2013 års stipendieutdelning 16 mars i Jönköping

Lördagen 16 mars hölls  Evangelistfondens årliga stipendieutdelning där fem stipendier på 15 000 SEK vardera, delades ut. Det var sjätte gången som Evangelistfonden delade ut stipendier.

 

2013 års stipendiater. Från vänster: Marina Bratterud, Lennart Henricsson, Arne Höglund, Håkan Axéll och Jonas Andersson. Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

2013 års stipendiater. Från vänster: Marina Bratterud, Lennart Henricsson, Arne Höglund, Håkan Axéll och Jonas Andersson. Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets Hedersevangelist: Arne Höglund, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Årets Hedersevangelist: Arne Höglund, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets hedersevangelist, Arne Höglund:

Arne Höglund är en i raden av framträdande evangelister som med djup ekumenisk förankring har påverkat vårt land. Med en livslång kallelse som grund har han genom sång och musik och ordets förkunnelse målmedvetet presenterat den Jesus, som är svaret på nutidsmänniskors djupaste längtan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Evangelist: Marina Bratterud, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Årets Evangelist: Marina Bratterud, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets evangelist, Marina Bratterud:

Som en frimodig pionjärarbetare i Frälsningsarmén bryter Marina Bratterud ny mark för Guds rike. Hennes brinnande passion för Jesus har fört henne till många olika mötesplatser i vårt samhälle där hon använder sången och musiken som ett viktigt verktyg för att skapa en miljö där evangeliet kan påverka människors liv.

 

 

 

 

 

Årets Evangelist: Jonas Andersson, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Årets Evangelist: Jonas Andersson, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets evangelist, Jonas Andersson:

Med stark tro att evangeliet aldrig sviker har Jonas Andersson i snart tio år förkunnat om Jesus i många av världens länder. I skiftande kulturer och kontexter följer han kallelsen att vinna människor och ser resultat av ett strategiskt missionsarbete där en tydlig evangelistgåva gör att individer öppnar sina hjärtan och skaror omvänder sig och tar emot frälsning och helande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Evangelist: Lennart Henricsson, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Årets Evangelist: Lennart Henricsson, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets evangelist, Lennart Henricsson:

Lennart Henricsson har genom ett mångårigt barn- och ungdomsarbete inom OAS-rörelsen fungerat som en brinnande och kreativ evangelist. Med hjälp av rockkonserter och evenemang är han en inspiratör som gör Jesus känd i det moderna samhället både utanför och innanför kyrkans väggar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Axéll från LP-Ung och SPIK: Årets Organisation, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Håkan Axéll från LP-Ung och SPIK: Årets Organisation, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

 

Årets organisation, LP-ung och SPIK:

LP-ung och nätverket SPIK arbetar för att visa den positiva kraften som kommer när unga människor gör aktiva, ansvarsfulla val och lever helnyktert. Organisationen är gränsöverskridande och verkar för en kristen livsstil i skolor, idrottsföreningar och kyrkor och är en röst till samhället att den goda förebilden alltid är den rätta investeringen till nästa generation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera bilder från 2013 års stipendieutdelning finns här

 

Klicka här för motiveringar till 2013 års stipendier

Klicka här för att läsa om kvällen i Världen Idag

Klicka här för att läsa om kvällen i Dagen

Fri publicering av bilder vid angiven byline:

FOTO: Evangelistfonden, T.Hvitfeldt

Evangelistweekend på Trunnagården i Orsa – oktober 2012

Fotograf: Mats Andersson

 

Ett sjuttiotal evangelister var i helgen samlade till en gemenskapshelg på Trunnagården i Orsa. Inbjudare var Evangelistfondens grundare Roger Larsson. Speciellt inbjuden talare var Emmanuel Minos från Norge. Det var femte gången som en helg av detta slag hölls. Under dagarna fick unga, blivande evangelister från både Sverige och Norge möjlighet att träffa och lyssna till äldre erfarna evangelister.

Redan i fredagskvällens möte kändes Guds Andes närvaro på ett påtagligt sätt. Roger Larsson talade om tre väsentliga ”f” som måste vara vägledande i evangelistens tjänst: frälsning, fascination, frimodighet och förväntan. Han betonade även att vi står inför en skördetid av stora mått. Fälten har vitnat till skörd och skörden måste bärgas. I detta möte medverkade också Curt Johansson och han underströk att i denna tid behövs män och kvinnor som likt Isaskar har förmåga att tyda och förstå tidens tecken.

Under lördagsförmiddagen hölls två seminarier. I det första delade Gunilla Gniste med sig av de erfarenheter hon och hennes man Håkan gjort som församlingsledare i Uddevalla. Som nya i staden gav de sina liv till platsen. Det beslutet och den överlåtelsen har varit nyckel till den fruktbärande verksamhet de fått se och också det som burit dem under prövosamma tider. Hon betonade också hur viktigt det är att kristna och församlingar på en plats finner varandra för att utöva inflytande i staden.

I det andra seminariet talade Markus Blom om nödvändigheten för en evangelist att ha en klar vision och följa den samtidigt som han betonade att elden och passionen måste finnas där hela tiden. Han pekade också på det faktum att under och tecken är det som drar människor till Jesus.

På eftermiddagen hölls ett panelsamtal då en grupp evangelister fick svara på frågor kring det som har med deras tjänst att göra, och hur de ser på det andliga läget i Norge och Sverige. Alla var överens om att läget är allvarligt, framför allt på grund av den förlamande apati och likgiltighet som mer och mer smyger sig in i församlingslivet. Trots det så ser man idag positiva tecken. Öppenheten och intresset för andliga ting blir större och större bland ofrälsta människor. Mot slutet av samtalet fick även flera i publiken möjlighet att yttra sig, och samtliga var totalt eniga om en sak; evangelistens tjänstegåva behövs.

På lördagskvällen hölls en offentlig gudstjänst i Trunnagårdens kyrka som präglades av en stark väckelseanda. Marina Bratterud och Ludwig Fontanac, som ansvarade för lovsången under helgen, lyfte hela församlingen i en mäktig tillbedjan inför Gud. I kvällens möte predikade Emmanuel Minos på sitt ödmjuka men övertygande sätt om hur aposteln Paulus verkade som evangelist och vilken strategi han använde sig av för att nå Korint och Efesus, med evangeliet, två av den tidens verkliga storstäder, Roger Larsson ledde sedan avslutningen av mötet där ett stort antal deltagare liksom mötesbesökare kom fram för förbön och för att på nytt inviga sina liv till förnyad tjänst.

Helgen avslutades med en söndagsgudstjänst med nattvardsfirande där Emanuel Minos predikade.


2012 års Evangelistweekend

I år kommer evangelisthelgen att hållas i Dalarna på den vackert belägna Trunnagården i Orsa från fredagen den 12 till söndagen den 14 oktober. Över 90 evangelister från hela Norden har bjudits in för att delta under den här helgen.

Trunnagårdens huvudbyggnad, foto: trunnagarden.nu

Till skillnad från tidigare år vänder sig årets evangelisthelg till både etablerade och blivande evangelister. Helgen kommer att vara en mötesplats för evangelister från hela Sverige där de får vara tillsammans med evangelister från Norge och Finland. Det kommer att vara en plats där yngre och äldre kan mötas, och en plats där man kan knyta kontakter, byta erfarenheter, hämta inspiration, be för varandra och söka Gud tillsammans för väckelse i Norden.

Hedersevangelist Emanuel Minos m.fl kommer att medverka, foto: Torbjørn Greipsland, KPK

 

Mer information angående helgen finns här

 

 

 


2012 års stipendieutdelning 3 mars i Västerås

Lördagen 3 mars hölls  Evangelistfondens årliga stipendieutdelning där fyra stipendier på 15 000 SEK vardera, delades ut. Det var femte gången som Evangelistfonden delade ut stipendier.

Från vänster: Simon Manfredsson, Marcus och Hanna Bloom, Aase och Emanuel Minos, Peter Paulsson från Open Doors samt Karin och Roger Larsson. Foto: Copyright Thommy Jakobsson

Pastor Daniel Alm välkomnade alla närvarande och Nils Erik Karlsson från Evangelistfonden öppnade kvällens festhögtid med bön. Därefter tågade alla stipendiater in i kyrkosalen till “Crown him with many Crowns”. Roger Larsson talade bland annat om vikten av Evangelister i Sverige och Norden idag. Emanuel Minos höll mot slutet av högtiden en kort men gripande predikan om “Väckelsen i Samaria”, där han med personligt vittnesbörd levandegjorde bibeltexterna från Joh 5 och Apg 8. Sång och musik hölls av  Gospelkören Real Life,  Elenora Lahti,  Torbjörn Frisk, Sylvia Östersjö, Stefan Karlsson samt Daniel Viklund.

Klicka här för motiveringar till 2012 års stipendier

För bildreportage från festhögtiden klicka här

 


Stipendieutdelning i Västerås 3 mars

Pingstkyrkan i Västerås

Evangelistfondens stipendieutdelning 2012 kommer att hållas i Pingstkyrkan i Västerås, lördagen den 3 mars kl. 18.00. Sammanlagt kommer fyra stipendier  att delas ut i kategorierna: Årets Hedersevangelist, årets organisation samt två stipendier till årets Evangelist.


Inspirationshelg för unga evangelister

foto: Samuel Östersjö

Under helgen 23-25 september 2011, samlades ett 40-tal evangelister från olika delar av Sverige och från Norge till en inspirationshelg på Elimgården i Klacka Lerberg i det höstfagra Bergslagen. Bakom inbjudan stod Evangelistfonden med dess grundare Roger Larssson. Det var fjärde gången som en helg av detta slag anordnades.

Efter ett inledande kvällsmöte på fredagen följde ett späckat seminarieschema under lördagen med flera talare. Redan i fredagskvällens möte slog Roger Larsson an tonen genom att tala om elden som renar och helgar.

– Elden är nödvändig för dem som vill tjäna Herren och den måste få vara drivkraften. Elden måste alltid finnas med, och elden på altaret får aldrig slockna, poängterade Roger Larsson. De orden kom sedan att prägla hela helgen. Redan från första början märktes en stor andlig hunger och förväntan hos dem som var med.

Lördagens förste talare var Jonathan Svensson som talade om vikten av att lära känna Fadern och Faderns kärlek. Det räcker inte med att känna Gud, vi måste också bli delaktiga av hans natur som är kärlek. Och när det sker öppnas nya dimensioner i vår tjänst, vilket han själv kunde vittna om från sin tid i USA, då Gud på ett förunderligt sätt öppnade en möjlighet för honom att betjäna människor i ett storstadsghetto.

Näste talare var Andréas Andersson, som till vardags arbetar för ”Sport for Life” . Han poängterade att vi i vår tjänst kan vänta oss lidande och motgång. Bibeln lovar oss faktiskt det. Jesus har inte lidit för oss för att vi ska slippa lida. I stället är det så att vi genom att lida och lyda blir användbara och kan föra Guds rike framåt. Det är först i vår svaghet som vi blir starka. Avslutningsvis underströk han detta genom att citera gudsmannen Oral Roberts som levde efter devisen: ”Lyd Gud, och förbli liten i dina egna ögon!”

Siste talare innan lunchuppehållet var pastor Jan Lindhé från Citykyrkan i Örebro som talade över ämnet ”Sverige i tiden” . Han betonade hur allvarligt läget idag är för den kristna församlingen och vilka faror som hotar. Varje vecka läggs en församling ner i vårt land trots alla program om församlingstillväxt man sysslar med! Många kristna ledare anpassar sig tyvärr på ett aningslöst sätt till samhällets normer och står inte upp för vad Ordet säger. De försöker också att skapa en enhet som inte är en andlig enhet, poängterade han.

Efter lunch undervisade Magnus Henricsson om David, en man som Bibeln beskriver som ”en man efter Guds hjärta”. David begick stora och allvarliga misstag i sitt liv, men han hade ett hjärta som var ödmjukt vilket blev hans räddning. Hans förkrosselse inför den levande Guden var djup och äkta och Gud upprättade honom. Psalm 51 visar hur djup Davids ånger och förkrosselse var. Är vi villiga till samma förkrosselse i våra liv, inte minst i en tid som kommer att kräva det?

Dagens siste talare var Nils-Erik Karlsson från evangelistfondens styrelse vars ämne var ”Öva dig i gudsfruktan”. Det var ett av de goda råd Paulus gav sin unge medarbetare Timoteus inför hans framtida tjänst. Denna gudsfruktan är inget som plötsligt bara finns där, den kommer genom övning, och den gör oss ödmjuka och beroende av Gud. Men var finns denna gudsfruktan idag i våra församlingar, och var finns vördnaden och respekten för det gudomliga? Våra liv och vår tjänst måste vara präglade av gudsfruktan så vi kan stå emot all ytlighet som tränger sig på. Det är tid att på allvar inse att Gud är Gud.

I kvällssamlingen talade Roger Larsson om evangelistens tjänst och uppdrag och om behovet av brinnande evangelister som vågar träda fram med Josuas frimodighet i en tid som denna. Evangelisten är en gåva till ett utarmat och hungrande folk, sa han bland annat. Hans rannsakande ord ledde till förkrosselse och rop till Gud. I avslutningen av samlingen föll Guds ande på ett påtagligt sätt och många fick uppleva ett möte med den levande Guden till förnyelse i sina liv och i sin tjänst.

Helgen sista samling hölls på söndagen och också då talade Roger Larsson, denna gång om vikten av att vara fruktbärare. Förutsättningen för detta är att allt eget får dö. I samtliga samlingar ledde Maria Smeds lovsången och Ludwig Fontanac medverkade vid några tillfällen med solosång.