Årets Organisation, Mediaserve. Carolyn Arthur, Internationell direktor för Mediaserve » Årets Organisation, Mediaserve. Carolyn Arthur, Internationell direktor för Mediaserve