Roger Larsson

I Roger Larsson förenas både den profetiska och evangelistiska tjänsten. Här möter vi profetens skarpa blick för individens, kyrkans och nationens tillstånd, samtidigt som vi möter evangelistens lidelse att göra Jesus Kristus känd för vår tids människor.Roger Larsson är född 1935. Han kommer ursprungligen från Bygdeå i Västerbotten och har sina rötter i Frälsningsarméns evangeliska väckelsemiljö, men han är inte på något sätt främmande för andra kristna traditioner. Hans passion är att över allt verka för en sund andlig enhet. Han vill se en kyrka som omvänder sig till sin ursprungliga kallelse och som blir en andlig kraft i det samhälle som håller på att falla sönder.Redan 1955 började han sin bana som evangelist i pingstförsamlingen i Ljungskile efter examen vid Bibelskolan vid Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Men han har blivit mest igenkänd iklädd vapenrocken som en frimodig förkunnare inom Frälsningsarmén, där han blev resande fältsergeant 1983 efter att ha arbetat bland annat som kårledare och ungdomssekreterare.År 1983 fick Roger Larsson en ny kallelse när han sökte Gud under bön på berget Kittelfjäll. Efter det har hans möten kännetecknats av en starkare Gudsnärvaro med såväl kraftfulla manifestationer som andaktsfull stillhet. Många har kunnat vittna om övernaturliga ingripanden, under och tecken liksom personliga hälsningar och tilltal från den helige Ande.Kallelsen till Roger Larsson kom från Herren med följande ord:“Jag har fört dig hit till helig plats. Du ska få en förnyad tjänst för Mig. Du ska gå härifrån bärande detta, du ska lägga dina händer på de sjuka och de ska resa sig upp från sina rullstolar och börja gå. Människor i tusental ska stå där och häpna, i förundran för att komma med förväntan och längtan efter att möta Mig, du ska gå in med helande ord där trasiga relationer råder bland folk. Jag ska lägga profetisk kreativitet i din tjänst. Jag ska ge dig profetisk nådegåva, så att du med precision ska kunna tala in i människors situation. Du ska vara den som befriar dem med Mina ord. Du ska vara ödmjuk och böjd under Mig. Du ska söka min ledning i allt du gör. Varje dag ska du rena dig i Min närhet, Mitt blod, och då ska Jag vara med dig. Frukta inte du ska få se stora, märkliga ting.”

(Från “Tid att lyssna”, 2007).

Roger Larsson har en unik erfarenhet av väckelsemöten och kampanjer både i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Återkommande tema i förkunnelsen är: Evangeliet som ett Försoningens budskap och betydelsen för den troende att satsa på helgelse och överlåtelse till Jesus Kristus.

Tre böcker finns utgivna på svenska; Lova Herren vår befriare (1986), Undret som väcker oss alla (1988) samt den senaste Tid att lyssna (2007). Han har dessutom medverkat i tidningen Världen idag som krönikör.

Roger Larsson är gift med Karin sedan 1960. Han har två döttrar och två barnbarn. Han bor i Uppsala och tillhör Frälsningsarmén i staden.

Se även nedanstående länkar:

Roger Larssons väckelsemöten från 1983 och framåt. Historik

Milstolpar i Roger Larssons tjänst.    Händelser och milstolpar

 

 

 

 

 

 

 

 


“Det som ligger mig varmt om hjärtat nu är nöden för att den evangeliska förkunnelsen och den helige Andes smörjelse överförs till en ny generation av evangelister och profeter; som kan ta över när vi som är äldre inte orkar förkunna längre.”Roger LarssonKonstverk i blyinfattat glas av AnnaCarin Dahlberg. Originalet återfinns vid Frälsningsarmén i Uppsala.