11931098_191911874476712_1946291347_n » 11931098_191911874476712_1946291347_n

Christian och Charlotta Alderblad från Teen Challenge håller Tack tal