Latest

Staffetpinnen förs vidare under Högtidsgala

Carl-Gustaf Severin från Heart och Evangelism tillsammans med Hedersstipendiat Birger Skoglund, Evangelistfondens grundare Roger Larsson pch Simon Ådal från EV Fonden. Foto: Johan Alp

Tillsammans med Heart of Evangelism har Evangelistfonden anordnat en Evangelistgala på Livets Ord i Uppsala den 10-11 november 2021. Under dagarna samlades 20-30 evangelister för att inspirera och låta sig inspireras av varandra till fortsatt tjänst och väckelse i Sverige.

Galan började med lunch på onsdagen och följdes av ett par seminarier blandat med pauser för förtäring och tid för gemytliga samtal. Stefan Swärd, Kjell Karlsten och Anita Parsan höll uppskattade föredrag där de berörde ämnen som Evangelistens tjänst och hur vi når ut utanför kyrkans väggar med evangeliet.
Efter middagen hölls ett offentligt möte på Livets Ord kl. 19.00. Mötet öppnades av Pastor Jan Blom från Livets Ord och Andréas Andersson från Evangelistfonden. Therése Hörnqvist, från Livets Ord och Kenneth Lillqvist, från Heart of Evangelism ledde i hjärlig lovsång. Sebastian Staksen uppmuntrade alla Evangelister via videohälsning då han inte kunde närvara på grund av en långfilm han håller på spelar in.

Eldig Hedersstipendiat presenteras

En höjdpunkt under kvällen var när Andréas Andersson under fanfar presenterade 2020 års hederstipendiat, Birger Skoglund med motivationen: Få personer i vårt land har som Birger Skoglund förenat evangelistens glöd med profetens skärpa och herdens förkrossade omsorgshjärta, och under mer än 50 års trogen tjänst kommit att bli en andlig far för många kristna ledare och en general i Guds armé.
Birger Skoglund var oerhört tagen och uppmuntrad för det erkännande han fick i form av Hederstipendiet från Evangelistfonden och tackade särskilt sin fru som backat upp och uppmuntrat honom i alla år. Han höll en eldig apell om att predika Guds ord i tid och otid och utmanade alla samlade med den forkrosselse en Guds tjänare bör känna för var enskild som är så älskad av Gud men ändå håller på gå förlorad.

Evangelistkallelsen förs vidare

Efter Birger Skoglunds appel berättade Carl-Gustaf Severin om hur Gud grep tag i hans hjärta i hans ungdom, och kallade honom till tjänst som Evangelist under ett av Birger Skoglunds väckelsemöten. Efter det har Carl-Gustaf predikat i över 60 länder och glädjer sig över att han nu kan vara till hjälp för en yngre generation Evangelister som Sebastian Stakset. Vidare berättade Carl-Gustaf över hur Stakset i sin tur har kunnat vara till hjälp för en “fjärde generation” Evangelister, som Betz, som Gud befriat från ett liv i tung kriminalitet till ett radikalt liv tillsammans med Jesus.

Tung kriminell i över 25 år

Även Betz Huafan vittnade själv om hur han, efter att ha levt som tung kriminell i över 25 år, mötte Jesus – när han satt inlåst i en säkerhetsbunker på en av Sveriges säkraste anstalter – och befriades från all mörker som försökte kväva honom. Han poängterade dock att det inte var förränn han gav sig 100% till Gud som han blev helt och hållet fri. Han berättade om hur den frid som Gud gett honom var mycket mer värd än något annat och hur det har lett honom in i ett liv av att förlösa andra in i den frihet han själv har fått del av.

Delar ut stafettpinnar i form av ljus

I slutet av kvällsmötet offentligjordes det att Evangelistfonden kommer att avsluta sin verksamhet under 2021. Stafettpinnar i form av ljus delades ut till både Heart of Evangelism och EV fonden som även kommer att få dela lika på de kvarvarande tillgångarna som Evangelistfonden lämnar efter sig. Roger Larsson som grundade Evangelistfonden tillsammans med sin hustru Karin hyllades från scenen när har tog emot en blomesterbukett. Kvällen avslutades i med förbön för EV Fonden och Heart of Evangelism samt för väckelse i Sverige.

Årets hedersstipendiat utsedd

Ett andligt kraftverk som under ett halvt sekel omvandlat rörelseenergi till väckelsevågor, i Sverige och utöver världen. Så skulle man kunna beskriva mottagaren av Evangelistfondens heders­stipendium 2020.

– Denne ödmjuke och energiske Herrens tjänare kan med rätta säga som Paulus: ”[Guds] nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig”, säger Andréas Andersson, ordförande i Evangelistfonden.

Stipendieutdelningen äger rum på en evangelistgala som anordnas av Heart of Evangelism i samarbete med Livets Ord och Evangelistfonden den 11-12 november i Uppsala.

Birger Skoglund, foto: privat

Birger Skoglund, Årets Hedersevangelist
Många är de evangelister och pastorer som har upplevt en kallelse till tjänst på ett av Birger Skoglunds möten. Med okuvlig optimism och ett grundmurat förtroende för Herren har han tjänat som pastor och bibellärare i flera pingstförsamlingar och farit land och rike runt som evangelist.

Sedan 1987 har han rest på heltid; först i 17 år för IBRA:s räkning och därefter genom Trosgnistans nätverk. Tillsammans med Göran Duveskog håller han stora möteskampanjer och pastorskonferenser i Afrika. Han har även skrivit flera uppskattade böcker. Birger och hustrun Maryann bor i Örebro.

Juryns motivering lyder:

Få personer i vårt land har som Birger Skoglund förenat evangelistens glöd med profetens skärpa och herdens förkrossade omsorgshjärta, och under mer än 50 års trogen tjänst kommit att bli en andlig far för många kristna ledare och en general i Guds armé.

 

Jubileumskväll för 2019 års evangelister i Uppsala

2019 års evangelister tillsammans med Andréas Andersson. Fotograf: Johan Alp

För tolfte året har Evangelistfonden delat ut stipendier till årets evangelister – till en prissumma av 20 000 kr per stipendiat. Lördagen 9 november, 2019 uppmärksammades evangelistens tjänst i Frälsningsarmén i Uppsala – detta på samma plats där det en gång startade!

– Jag är oerhört glad över att vi har kunnat dela ut stipendier under så många år menar Roger Larsson, som grundade Evangelistfonden tillsammans med sin fru, Karin Larsson. Roger påpekar att evangelistens tjänst är i fokus idag på ett helt annat sätt än när de tog initiativet till att starta Evangelistfonden.

Högtiden började när stipendiaterna tågade in till musik spelat av FA Brass från Västerås. Kårledare, Christer Svensson, hälsade alla välkomna och lämnade ordet över till Andréas Andersson, Evangelistfondens ordförande. Han öppnade kvällen och berättade om Evangelistfonden, vars målsättning är att uppmuntra och lyfta fram evangelistens tjänst.
Kvällen inramades med lovsång och musik under ledning av Frida Björk med team och med sång av Daniel Wiklund.

Förre-detta kriminell rappare

Sebastian Stakset, årets evangelist, är ett välbekant namn för många. Från att ha levt ett kriminellt liv lastad av droger överlät sig Sebbe Staxx (då känd från bandet Kartellen) till Jesus.
-Livet med Jesus är det verkliga livet, det var först när jag slutade kompromissa med min tro och samtidigt fick hjälp i bön som jag blev fri från drogerna och mitt gamla liv, menar Sebastian Stakset.
Sebastian har hunnit med mycket för Gud de tre åren han har verkat som evangelist. Han har varit ute i kyrkor och berättat vad Jesus har gjort i hans liv och skrivit låtar som handlar om kärlek och förlåtelse. Han har hållit tältmöten tillsammans med Carl-Gustav Severin och Hans Weichbrodt och även varit med i SVTs program Uppdrag granskning. Genom allt detta och på grund av sitt vittnesbörd har många gett sina liv till Jesus.
– Jag vill starta en ”Kärleksrevolution” i det här landet och dela med mig av den kärlek som jag själv har fått möta, för jag vet att den är oemotståndlig, säger Sebastian Stakset.

Missionerande Evangelistorganisation

Marcus Ringbäck fick som representant för “Life Mission” ta emot priset som Årets organisation. Marcus och hans kollegor Carlos Recinos och Marcus Palmblad håller kampanjer i Europa samt i Asien med fokus på onådda folkgrupper. De ser människor frälsta, helade och befriade under dessa kampanjer. Församlingar startas och växer där de går fram. De tar även med personer som önskar komma ut i evangelistens tjänst. De stödjer lokala evangelister som är bekanta med språket och kulturen de bor i.
Kvällen avslutades med ett panelsamtal där stipendiaterna pratade om hur vi presenterar evangeliet för dagens människor på bästa möjliga sätt. Det som förenade evangelisterna var att de ansåg att evangeliet är öppet för svensken. Tidigare års stipendiater medverkade i förbön för årets stipendiater och för alla som ville överlåta sig Jesus och evangeliets spridning.

Vänsterradikal omvänder sig till Jesus

Linda Bergling blev radikalt frälst 1973 under Jesusväckelsen. Hon började resa som evangelist under 80-talet. Hon startade församlingen arken och bibelskolan ”Jesus helar och upprättar” med sin man Gunnar Bergling 1985. Fylld av Jesu kärlek har pastor Linda Bergling förkunnat evangeliet, bedrivit omfattande missionsarbete, byggt församling, bibelskola, helandecenter samt författat böcker. Hon har under 40 års troget arbete i Guds rike, betjänat och sett människor bli helade och upprättade. 
Text: Daniel Frampton, Johan Winbo
Foto: Johan Alp
 

Årets stipendiater utsedda

En oförtröttlig Gudsrikes-entreprenör, en rappande Jesus-magnet och en missionsorganisation som når de onådda. Det är stipendiaterna som kommer att erhålla 20 000 kronor var, när Evangelistfonden för tolfte året bjuder in till stipendiehögtid.

Ett signum för årets stipendiater är deras smittsamma Kristus-kärlek och betoningen på att Jesus inte bara räddar oss från evig död, utan också förvandlar vårt liv här och nu. Jesus helar oss, upprättar oss och bryter varje mörkrets boja. Det är ett attraktivt och livsförvandlande evangelium som Sverige och världen behöver mer än någonsin, säger Andréas Andersson, ordförande i Evangelistfonden.

Stipendiehögtiden äger rum lördagen den 9 november kl 19 i Frälsningsarmén i Uppsala, och föregås av en bönegudstjänst kl 12 samma dag.

Linda Bergling, foto: privat

Linda Bergling, Årets Hedersevangelist

Få personer har som Linda Bergling förkroppsligat den bibliska helandetjänsten. Driven av kärleken till Jesus, och i lydnad mot Herrens tilltal att hela sjuka och brustna hjärtan, har hon under 40 års trogen tjänst förkunnat evangeliet och byggt församling. Som en god byggmästare har hon skapat såväl en bibelskola och ett helandecenter som ett omfattande missionsarbete. Därtill är hon en ofta anlitad talare och har skrivit flera böcker.

 

Sebastian Stakset, foto: privat

Sebastian Stakset

Sebastian Stakset, Årets Evangelist

Efter omvändelsen från ett liv i kriminalitet och droger till ett liv som Jesu lärjunge, har Gud rest upp Sebastian Stakset som ett unikt redskap för väckelse. Med orubblig tro, radikal kärlek och ett språk och en ton som går rakt in i svenskens vilsna och sargade hjärta, förlöser han stora skaror av människor in i Guds rike. Om detta vittnar bland annat sommarens tältmötessatsning i regi av Heart of Evangelism, som Stakset har grundat.

 

Marcus Ringbäck, foto: Life Mission

Life Mission, Årets Organisation

Trots att Life Misson är en relativt ung missionsorganisation har de redan gjort stort avtryck i många människors liv. De predikar evangeliet och tränar lärjungar främst i östeuropa bland turkiska/romska folkslag och i 10/40 fönstret. Bland annat genomför de evangelisationskampanjer i samarbete med lokala församlingar och tränar kristna ledare. De anordnar också teamresor samt understöder och sänder ut nationella evangelister.

Festkväll för 2018 års evangelister i Klara kyrka

2018 års evangelister tillsammans med Roger Larsson. Foto: Evangelistfonden, Fotograf: Johan Alp

För elfte gången har Evangelistfonden under högtidliga former delat ut stipendier till Årets evangelister.
Lördagen 17 november, 2018 i S.ta Clara kyrka i Stockholm blev en segerkväll för den utåtriktade tjänsten då årets pristagare hedrades för sina insatser.
– Ingen kan ensam förändra hela världen. Men om vi alla vinner en människa för Kristus, så kommer den människans hela värld att förändras, sa Carl-Gustaf Severin, årets hedersevangelist.

Med psalmen “Helig, helig, helig Herre Gud allsmäktig” inleddes Stipendiehögtiden.
Kvällen inramades med lovsång och instrumental musik under ledning av Stina Brockman, Lars Gustafsson och Seth Olofsson.
Andréas Andersson som är Evangelistfondens ordförande öppnade kvällen med information om Evangelistfonden vars målsättning är att uppmuntra och lyfta fram evangelistens tjänst som ett föredöme i den kristna församlingens missionsuppdrag.

Från Iran till Sverige

Årets evangelist Annahita Parsan flydde 1984 från Iran. Idag är hon ledare för den persisktalande församlingen i Hammarbykyrkan och en av Sveriges mest välkända präster. Efter en lång och smärtsam resa genom livet där hon varit flykting, fått utstå misshandel och förtryck har hon med Guds hjälp blivit upprättad till den fruktbärande tjänst för kyrkan som hon står i idag.
– Jag är så tacksam till Gud för allt som han har gjort. När vi som kristna talar om Jesus, om korset och om blodet då vinner vi seger. Vi behöver inte ens tala om andra religioner för de har ingen kraft, det är Jesus som har all makt. Ett problem idag är att en del kyrkor sover och följer inte längre evangeliet. I Sverige kan det bli väckelse först när de kristna vaknar upp, sa Annahita Parsan.

Turnerande väckelserörelse

Cornelia Forsberg och Sanna Välipakka fick som representanter för “Hope for this Nation” ta emot priset till Årets organisation. Organisationen åker runt i landet i samarbete med olika kyrkor för att evangelisera, predika och hålla lovsångsgudstjänster.
– När vi lovsjunger Gud så kommer han och tronar på den sången, Gud bebor vår lovsång. Idag är tiden inne för tecken och under, helanden och att Gud ska manifestera sin kraft. När vi går ut för att tala om Jesus, står enade som kristna då kan ingenting hindra oss för då kommer Gud med sin mäktiga kraft, sa Cornelia Forsberg.
Före stipendiehögtiden hölls en bönegudstjänst i Citykyrkan där Sanna Välipakka sjöng en sång som hon har skrivit “Vårt land ska bli helig mark” som är ett profetiskt tilltal om Guds planer för Sverige.
– Jesus vi lyfter upp vårt land. Du är solen som går upp och lyser över oss, Ande du är vattenströmmarna som renar oss och förnyar oss. Vårt land ska bli helig mark, Jesus du är kung här.
Hope for this Nation är baserad i Göteborg men åker runt till olika platser som ett teamarbete i samverkan med lokala församlingar i god ekumenisk anda.

Missionspionjär hedrades

Som ledare för Livets Ords missionsarbete Ryska inlandsmissionen har Carl-Gustaf Severin sedan 1980-talet gjort en historisk insats för att bryta igenom med evangeliet i gamla Sovjetunionen. Han blev brinnande för Gud som tonåring och började med att predika på sin skola i Småland.
Idag brinner han för att resa upp en ny generation av unga evangelister.
– När jag var på en missionsresa och såg hur kyrkorna blev fyllda av längtande människor, då hörde jag Andens tilltal som gav mig tro för Sverige:
“Det som händer här, det kommer också att hända i Sverige”.
– Evangelistens tjänst är nyckeltjänsten, nu kommer Gud att upprätta den tjänsten och då kommer vi att få se väckelse också i vårt land, sa årets hedersevangelist Carl-Gustaf Severin.
Evangelistfonden startades 2007 av Roger och Karin Larsson med syfte att stärka evangelisttjänsten i Sverige. I år delades det ut tre stipendier på vardera 20000 SEK.

Text: Samuel Wångehag, Evangelistfonden
Foto: Johan Alp

 

Årets Stipendiater Utsedda

En omåttligt populär missionspionjär, en själavinnande, iranskfödd präst samt en turnerande, lovsjungande väckelserörelse. Det är årets evangeliststipendiater, som kommer att föräras var sitt stipendium à 20 000 kr när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.

– Dessa eldsjälar är tydligt sända av Gud till Sverige för en tid som denna, för att förnya Kristuskärleken och missionsivern i hela Kristi kropp, säger Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson.

Stipendiehögtiden äger rum i S:ta Clara kyrka i Stockholm lördagen den 17 november kl 18. Nytt för i år är att högtiden föregås av en offentlig bönegudstjänst för Sverige, som hålls i Citykyrkan samma dag kl 12.

 

Carl-Gustaf Severin, foto: privat

Carl-Gustaf Severin, Årets Hedersevangelist


Ända sedan han som 20-åring sändes ut som evangelist av sin hemförsamling i Kungälv har Carl-Gustaf Severin stått i evangeliets tjänst. Med sin humor och värme har han blivit en våra mest älskade missionärer, pastorer och bibellärare. I Ryssland, Asien och Europa har han fått se tusentals nya församlingar starta. Och som ”pensionär” har han startat en evangelistskola med Sebastian Stakset för att rusta en ny generation svenska evangelister.

 

 

Annahita Parsan, foto: privat

Annahita Parsan, Årets Evangelist


Iranskfödda Annahita Parsans dramatiska livsberättelse, skildrad i boken ”Flykten till livet”, har rönt stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Hennes liv vittnar lika starkt som hennes ord om Jesu livsförvandlande kärlek och förlåtelse. Som präst i den farsitalande gemenskapen i Hammarbykyrkan förkunnar hon frimodigt evangeliet, och har fått se hundratals muslimer omvända sig till Jesus Kristus.

 

 

Sanna Välipakka & Cornelia Forsberg, foto: Hope for this Nation

Hope for this Nation, Årets Organisation


Hope for this nation är en ekumenisk rörelse som bär väckelsens vind från ort till ort. Tillsammans med lokala församlingar håller det kringresande teamet lovsångssatsningar, som kombineras med seminarier och evangelisation. Många vittnar om den påtagliga Gudsnärvaron där Anden har frihet att verka, med under och tecken som följd. På plats efter plats blir frukten förvandlade liv och förnyade församlingar.

 

Download (PDF, 228KB)

2017 års stipendiater hyllades i Falun

Hedersstipendiat Carl-Olov Hultby, Årets Evangelist Cilla Eriksson och Mats Nyholm från Årets Organisation, Alpha Sverige

2017 års stipendiater. Foto: Evangelistfonden. Fotograf: Anders Gårdestig

Vid en högtidlig festhögtid i Lugnetkyrkan i Falun lördagen den 18 november delade Evangelistfonden för tionde året ut sina priser till olika kategorier av evangelister.
I år delades tre stipendier ut på 20 000 SEK vardera. Hederspriset tilldelades Carl-Olov Hultby som varit resande evangelist i över 40 år och som fortsätter i sin tjänst med oförminskad energi.

Med trumpetfanfarer, lovsånger och läsarsånger inramades Årets Stipendiehögtid.
Lugnetkyrkans pastor Magnus Davidsson hälsade välkommen till EFK-församlingens rymliga och toppmoderna nya lokaler alldeles intill Faluns skidstadion.
Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson var konferencier för festkvällen som förutom stipendiehögtiden även innehöll ett panelsamtal om evangelisternas utmaningar i det moderna samhället.
Kvällens musiker var Ecke Bergman med band som spelade väckelsesånger samt bröderna Granath från Falun som ledde församlingen i lovsånger.

Ung entreprenör för evangeliet

Kvällens första pris: Årets evangelist, togs emot av Cilla Eriksson i Falun. Hon har under sina fyra år som troende kristen redan hunnit att starta flera modiga initiativ för Guds rike. Cilla blev kristen genom en Alphakurs i Falun dit hon i början gick med många förutfattade meningar om kyrkan.
Efter sin omvändelse har hon blivit mest känd som ”Cykel-Cilla” för sitt projekt att cykla i USA för att samla in pengar för människor som blivit offer för trafficking.
– Några dagar efter att jag blivit döpt fick jag en vision från Gud att jag skulle använda de gåvor som jag har fått av honom. Jesu närvaro blev så verklig för mig och jag förstod att Gud ville visa att vi alla kristna har en uppgift på de områden där vi får en brinnande passion. För mig har det bland annat varit att som entreprenör arbeta med olika välgörenhetsprojekt och att finna vägar för Guds rike i idrottsvärlden, sa Cilla Eriksson.

Alphakurser – viktigt redskap för Gud

Varje år delar Evangelistfonden ut ett stipendium till årets organisation. 2017 uppmärksammas Alpha Sverige som representerades av Mats Nyholm, samarbetskyrkopräst från Västerås som varit mycket engagerad med Alphaarbetet. Mats Nyholm kommer inom kort att tillträda tjänsten som ny direktor i St:a Klara kyrka i Stockholm.
Allt fler växande kyrkor i Sverige i olika samfund, både svenskkyrkliga och frikyrkliga arbetar strategiskt med Alpha och registrerar sina kurser via Alpha Sverige.
Till en Alphakurs får man komma och dela en måltidsgemenskap. Lyssna till föredrag om den kristna tron och sedan samtala i smågrupper om det som man har fått lära sig.
– Alphakurserna är inte det enda sättet som vi kan evangelisera, men idag kanske det är det bästa av de redskapen som finns för att sprida det glada budskapet. Nu finns det mycket bra och moderna filmer som de församlingar som registrerar sina kurser kan använda gratis. Nu ökar antalet Alphakurser i Sverige och över hela världen, berättade Mats Nyholm.

Folkkär evangelist och folktalare

Carl-Olov Hultby är årets hedersevangelist. Som tonåring upplevde han kallelse till evangelisttjänsten när han lyssnade till riksevangelisten Åke Joelsson och såg honom i aktion.
– För mig var det så betydelsefullt att få se de erfarna evangelisterna i sin tjänst, det som tände mig var deras djupt evangeliska förkunnelse. Jag har aldrig blivit uttråkad av att förkunna om Jesus, det är det mest spännande som finns i hela livet. Nu vill jag även få vara med och hjälpa yngre troende att lära sig uttrycka sin inre glöd genom att upptäcka, bekräfta, träna och uppmuntra, sa Carl-Olov Hultby.
Redan 1972 började han som ungdomspastor i Sala, från 1975 har han varit resande förkunnare först på distriktsnivå och mellan 1986-2011 som riksevangelist i Svenska Missionskyrkan.
Evangelistfondens motivering lyfte fram att Hultby förkroppsligar den dynamiska tradition av evangelister som verkat i Sverige med Jesuscentrerad förkunnelse och en förmåga att få kontakt med medmänniskor och åhörare för att väcka törsten efter den klara källan med friskt vatten som finns att få hos Jesus.
– När man talar med unga människor om vad de vill göra i livet så önskar de ofta få ett arbete som är kreativt, få resa runt och se olika städer, kanske få stå på en plattform och uttrycka något som man brinner för. Där ser vi ju att evangelistens tjänst kan vara aktuell då den uppfyller alla dessa kriterier. Idag är jag tacksam att jag valde att bli evangelist och att Gud valde mig till den här tjänsten, sa Carl-Olov Hultby.

Under förbönsstunden deltog lokala ledare från olika kyrkor i Falun. Stipendiaterna inneslöts i förbön för deras fortsatta tjänst för Guds rike. Roger Larsson bad om inre samling för de kristnas bönetjänst så att församlingarna kan få en yttre slagkraft.
Evangelistfonden grundades av evangelisten och frälsningssoldaten Roger Larsson tillsammans med sin fru Karin år 2007. Fondens målsättning är att aktualisera, stödja och uppmuntra evangelisttjänsten i Sverige.

Fler bilder från stipendiehögtiden i Lugnetkyrkan i Falun finns här.

Årets Stipendiater Utsedda

En företagsam, cyklande finlandssvenska, en folkkär sångarevangelist med bra glid samt en organisation som lärt oss måltidsgemenskapens betydelse i evangelisation. Det är årets evangeliststipendiater, som kommer att motta var sitt stipendium à 20 000 kr när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.
– En sak som förenar årets stipendiater är att de har hittat kreativa och engagerande uttryckssätt för evangeliet som går hem både innanför och utanför kyrkans väggar, konstaterar Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson.
Stipendiehögtiden äger rum i Lugnetkyrkan i Falun lördagen den 18 november kl 18.00.

 

Carl-Olov Hultby, foto: privat

Carl-Olov Hultby, Årets Hedersevangelist

Få personer har fler strängar på sin lyra än evangelisten, sångaren och låtskrivaren Carl-Olov Hultby. Som mångårig riksevangeliet inom Missionskyrkan och senare Equmenia­kyrkan, har han rest land och rike runt och förmedlat evangeliet i ord och ton till svenska folket. Han är också kaplan på resor till Israel och har gjort missionsresor till Afrika och Asien. Carl-Olov ingår i Evangelistkvartetten och har även gett ut två soloskivor.

 

 

 

 

 

 

Cilla Eriksson, foto: privat

Cilla Eriksson, Årets Evangelist

Falutjejen Cilla Eriksson, bördig från Österbotten i Finland, är en sprudlande evangelist och föreläsare, som använder sin idrottsbakgrund i Herrens tjänst. Efter att ha mött Jesus och låtit döpa sig 2013, startade hon projektet ”Ride of Faith, Hope and Love” ihop med Lugnetkyrkan. Under tre månader cyklade hon genom USA och samlade in pengar till offer för sextrafficking.

 

 

 

 

 

 

Carl-Henric Jaktlund. foto: Alpha Sverige

Alpha Sverige, Årets Organisation

Omkring 24 miljoner människor i 170 länder har genomgått en Alphakurs. Kursen har blivit ett av de viktigaste redskapen för församlingar världen över när det gäller att presentera evangeliet för människorna utanför kyrkväggarna. Alpha Sverige arbetar strategiskt, kreativt och outtröttligt med att utveckla konceptet – bland annat genom videofilmer – och sprida det till församlingar inom alla typer av samfund.

 

 

 

 

Download (PDF, 456KB)

 

2016 års stipendiater tar emot 20 000 kronor var

2016 års stipendiater. Foto: Evangelistfonden, Anders Gårdestig

2016 års stipendiater. Foto: Evangelistfonden, Anders Gårdestig

Evangelistfondens stipendiehögtid 2016 arrangerades i Borlänge 12 november. Det årliga evenemanget som nu hölls för nionde året har sedan starten delat ut 38 stipendier för att stödja och uppmuntra evangelister och skapa nya möten mellan generationer. Vid årets festhögtid som hölls i Östermalmskyrkan i Borlänge utdelades tre stipendier där varje pris var på 20 000 SEK. De tre priskategorierna var Årets evangelist, Årets organisation och Årets hedersevangelist. Prisutdelare var Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson som inledde kvällen med uppmaningen att nu är det tid för allt Guds folk att fira evangeliet och ge utrymme för evangelisterna som är de goda nyheternas budbärare. Årets evangelist Årets evangelist Ann-Sofi Rosqvist är ungdomspastor i församlingen Arken i Kungsängen. Hon började vittna om sin tro som tonåring på sin skola och har idag utvecklats till ett föredöme för unga kristna. Under en tid som missionär var hon med och startade en församling i Minsk i Vitryssland. – Jag är förundrad över Jesus som fångade mitt unga hjärta med sin kallelse och min kärlek till honom fördjupas varje dag. Nu får jag själv vara en mentor för ungdomar som söker sig fram till en stabil gudstro. Vi kristna har fått en möjlighet att vara med och förändra människors liv när vi förmedlar Guds ord till dem, sa Ann-Sofi Rosqvist. Vision för att ge evangeliet till arabvärlden Årets organisation är Föreningen Global gemenskap som driver en verksamhet för arabisktalande och nysvenskar i samarbete med Centrumkyrkan i Sundbyberg. Merzek Botros som leder verksamheten berättade om den klara visionen att predika det glada budskapet. Vårt mediaarbete når idag miljontals arabisktalande i Mellanöstern med evangeliet via olika kanaler. När de ser våra tv program söker de ofta kontakt och ställer sina frågor och då kan vi kommunicera ännu tydligare och ge respons till individernas specifika frågor om tro och religion. Merzek Botros tror att det kan komma en väckelse i Sverige och en avgörande fråga är hur kyrkorna lyckas med att förkunna för nyankomna muslimer. Svenska kristna ska vara stolta över att de tror på Gud och de ska inte skämmas för det. Korset finns på vår flagga och Global gemenskap har ett arbete som ligger i tiden. Samtidigt är det en ödestid, om inte vi får se en stark våg av omvändelser av muslimer inom två år så kommer Islam att sprida snabbt i Sverige och vi har nu en andlig kamp som de kristna måste vinna genom evangeliets kraft. Merzek Botros uppmanar till att frimodigt vittna för muslimer och menar att det finns många ingångar till vittnesbördet då muslimer ofta har en positiv syn på Jesus och att de även tror på att det kan hända under när de kristna ber till Gud. Uthållig missionspionjär med stark kallelse Curt Johansson blev frälst på ett väckelsemöte i Jönköping. Strax därefter fick han en vision från Gud som kallade honom till missionsfältet och till Afrika. Han verkade först som evangelist i Sverige och 1969 startade han tillsammans med sin bror Ove Johansson och missionären Bengt Sundh Missionsorganisationen Trosgnistan. Smålandskonferensen arrangerades första gången 1970 och har alltsedan dess vuxit till en av landets stora kristna konferensveckor med ett starkt missionsfokus. Idag finns det tusentals församlingar i Trosgnistans nätverk bara i Afrika och 700 i Indien.

    – Idag vill jag vara med i den stora slutstriden. Gud ger mig nåd nu på äldre dagar att få hjälpa till att överföra missionsvisionen till nästa generation. När man ser att en maratonlöpare som har sprungit fyra mil komma in på upploppet med benen fulla av mjölksyra och ändå lägga in en spurt då ger dig mig tro att löpa sista sträckan mot målsnöret, sa Curt Johansson.

Han poängterade även att bönelivet är den enda nyckeln att få genombrott för Guds rike och tycker det är en sorg att bönen har kvävts i så många kyrkor. Detta har skapat en trötthet, en modlöshet och depression bland de kristna.

    – Men det finns en andlig smörjelse från Gud som bryter igenom betrycket och jag ser nu ingen annan möjlighet än genom uthållig bön där vi kristna gemensamt ber till Gud i ett ackord. Ungdomarna som överlåter sig till Gud nu kommer att få en dubbel arvslott av den smörjelsen och de kommer resa sig i en vacker andlig excellens och förkunna budskapet om Jesu snara tillkommelse.

Efter prisutdelningen följde ett panelsamtal med pristagarna om evangelistens uppdrag av nå ut med budskapet i det moderna samhället. En musikgrupp från Församlingen Immanuel ledde högtiden med psalmer och lovsånger.