Latest

Retreat med Roger Larsson

På nationaldagen är alla som önskar hjärtligt välkomna på retreat tillsammans med Roger Larsson och Linda Berling på Sjöhamra gård i Åkersberga. Mer info och anmälan på finns på Arkens hemsida. Välkomna!

2016 års stipendiater tar emot 20 000 kronor var

2016 års stipendiater. Foto: Evangelistfonden, Anders Gårdestig

2016 års stipendiater. Foto: Evangelistfonden, Anders Gårdestig

Evangelistfondens stipendiehögtid 2016 arrangerades i Borlänge 12 november. Det årliga evenemanget som nu hölls för nionde året har sedan starten delat ut 38 stipendier för att stödja och uppmuntra evangelister och skapa nya möten mellan generationer. Vid årets festhögtid som hölls i Östermalmskyrkan i Borlänge utdelades tre stipendier där varje pris var på 20 000 SEK. De tre priskategorierna var Årets evangelist, Årets organisation och Årets hedersevangelist. Prisutdelare var Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson som inledde kvällen med uppmaningen att nu är det tid för allt Guds folk att fira evangeliet och ge utrymme för evangelisterna som är de goda nyheternas budbärare.

Årets evangelist
Årets evangelist Ann-Sofi Rosqvist är ungdomspastor i församlingen Arken i Kungsängen. Hon började vittna om sin tro som tonåring på sin skola och har idag utvecklats till ett föredöme för unga kristna. Under en tid som missionär var hon med och startade en församling i Minsk i Vitryssland.
– Jag är förundrad över Jesus som fångade mitt unga hjärta med sin kallelse och min kärlek till honom fördjupas varje dag. Nu får jag själv vara en mentor för ungdomar som söker sig fram till en stabil gudstro. Vi kristna har fått en möjlighet att vara med och förändra människors liv när vi förmedlar Guds ord till dem, sa Ann-Sofi Rosqvist.

Vision för att ge evangeliet till arabvärlden
Årets organisation är Föreningen Global gemenskap som driver en verksamhet för arabisktalande och nysvenskar i samarbete med Centrumkyrkan i Sundbyberg. Merzek Botros som leder verksamheten berättade om den klara visionen att predika det glada budskapet. Vårt mediaarbete når idag miljontals arabisktalande i Mellanöstern med evangeliet via olika kanaler. När de ser våra tv program söker de ofta kontakt och ställer sina frågor och då kan vi kommunicera ännu tydligare och ge respons till individernas specifika frågor om tro och religion. Merzek Botros tror att det kan komma en väckelse i Sverige och en avgörande fråga är hur kyrkorna lyckas med att förkunna för nyankomna muslimer. Svenska kristna ska vara stolta över att de tror på Gud och de ska inte skämmas för det. Korset finns på vår flagga och Global gemenskap har ett arbete som ligger i tiden. Samtidigt är det en ödestid, om inte vi får se en stark våg av omvändelser av muslimer inom två år så kommer Islam att sprida snabbt i Sverige och vi har nu en andlig kamp som de kristna måste vinna genom evangeliets kraft. Merzek Botros uppmanar till att frimodigt vittna för muslimer och menar att det finns många ingångar till vittnesbördet då muslimer ofta har en positiv syn på Jesus och att de även tror på att det kan hända under när de kristna ber till Gud.

Uthållig missionspionjär med stark kallelse
Curt Johansson blev frälst på ett väckelsemöte i Jönköping. Strax därefter fick han en vision från Gud som kallade honom till missionsfältet och till Afrika. Han verkade först som evangelist i Sverige och 1969 startade han tillsammans med sin bror Ove Johansson och missionären Bengt Sundh Missionsorganisationen Trosgnistan. Smålandskonferensen arrangerades första gången 1970 och har alltsedan dess vuxit till en av landets stora kristna konferensveckor med ett starkt missionsfokus. Idag finns det tusentals församlingar i Trosgnistans nätverk bara i Afrika och 700 i Indien.

    – Idag vill jag vara med i den stora slutstriden. Gud ger mig nåd nu på äldre dagar att få hjälpa till att överföra missionsvisionen till nästa generation. När man ser att en maratonlöpare som har sprungit fyra mil komma in på upploppet med benen fulla av mjölksyra och ändå lägga in en spurt då ger dig mig tro att löpa sista sträckan mot målsnöret, sa Curt Johansson.
    – Han poängterade även att bönelivet är den enda nyckeln att få genombrott för Guds rike och tycker det är en sorg att bönen har kvävts i så många kyrkor. Detta har skapat en trötthet, en modlöshet och depression bland de kristna. – Men det finns en andlig smörjelse från Gud som bryter igenom betrycket och jag ser nu ingen annan möjlighet än genom uthållig bön där vi kristna gemensamt ber till Gud i ett ackord. Ungdomarna som överlåter sig till Gud nu kommer att få en dubbel arvslott av den smörjelsen och de kommer resa sig i en vacker andlig excellens och förkunna budskapet om Jesu snara tillkommelse.

Efter prisutdelningen följde ett panelsamtal med pristagarna om evangelistens uppdrag av nå ut med budskapet i det moderna samhället. En musikgrupp från Församlingen Immanuel ledde högtiden med psalmer och lovsånger.

cropped-evengelistfonden_webbanner_rätt-adress.png

Årets stipendiater utsedda

En ständigt brinnande missionspionjär, en karismatisk och outtröttlig ungdomspastor samt en organisation med ett banbrytande arbete bland muslimska flyktingar. Den trion som kommer att föräras var sitt stipendium à 20 000 kr när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.

– Det finns någonting gränslöst över årets stipendiater, säger Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson. De rör sig obehindrat mellan olika kulturer och generationer, och förmedlar evangeliet med tydlighet, mod och skärpa.

Stipendiehögtiden äger rum i Immanuelskyrkan i Borlänge lördagen den 12 november kl 18.00.

 

curtjohansson-44454

Foto: Privat

Curt Johansson, Årets Hedersevangelist

Årets hedersstipendium går till Curt Johansson, grundare av Trosgnistans Mission och pastor i Betelförsamlingen i Runemo. Genom ett helhjärtat liv i missionens tjänst – bland annat nio år i Kenya tillsammans med familjen – har han gjort sig känd som en brinnande och orädd evangelieförkunnare med stor profetisk skärpa. Under Curts ledarskap har Trosgnistans arbete blomstrat till att omfatta ca 2 000 församlingar över hela Öst-Afrika.

 

ann-sofi_rosqvist_portrait_2

Foto: Privat

Ann-Sofi Rosqvist, Årets Evangelist

Ann-Sofi Rosqvist är ungdomspastor i församlingen Arken i Kungsängen, där hon tjänar tillsammans med sin man Mats. Drivkraften i hennes liv och tjänst är att sprida evangeliet till människor som ännu inte känner Jesus. Efter att ha gått evangelistlinjen på Arkens bibelskola, verkade Ann-Sofi under några år som missionär i Minsk i Vitryssland. Där var hon med och planterade en församling, som än idag är Arkens dotterförsamling.

 
 
 
 
 
 
 

merzek_portrait_2

Foto: Privat

Global gemenskap, Årets Organisation

Global gemenskap är ett center som leds av Merzek Botros, pastor i den arabisktalande gruppen i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Centret anordnar bland annat språkundervisning, familjerådgivning, bibelstudier, läger och konferenser för nysvenskar. Man bedriver också ett stort mediearbete som når miljontals arabisktalande med evangeliet. Global gemenskap har på kort tid blivit ett nav i och en resurs för svenska församlingars flyktingarbete.

Download (PDF, 327KB)

Arne Höglund

Årets Hedersevangelist: Arne Höglund, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Årets Hedersevangelist: Arne Höglund, Foto: Evangelistfonden, T Hvitfeldt

Tidningen Dagen uppmärksammar Arne Höglunds bortgång i den här artikeln. Arne var under många år verksam som riksevangelist inom Svens­ka Missionsförbundet och fick  Evangelistfondens stipendium som Årets hedersevangelist 2013. Arne blev 83 år gammal. Vi sörjer med familjen och de närmast anhöriga.

Nyhetsbrev Vintern 2015

Download (PDF, 761KB)

Utdrag från Teologi och Ledarskap

Två av årets Stipendiater har med Roger Larsson skrivit i senaste numret i Teologi och Ledarskap. Här kan ni läsa dessa artiklar!

Download (PDF, 2MB)

Årets fyra evangelister fick pris i Uppsala

Årets Stipendiater 2015, foto: Samuel Lyredal

Årets Stipendiater 2015, foto: Samuel Lyredal

Evangelistfondens festhögtid 2015 hölls lördagen 24 oktober i Uppsala. Det var nu åttonde gången som Fonden delade ut stipendier till evangelister verksamma i Sverige.

Efter en inledningshälsning av Korskyrkans pastor Sune Nordin hämtat från Jesu ord ”ni är världens ljus” startade Evangelistfondens festkväll inramad med mycket sång och musik.

Kvällens musikinslag varierade mellan Gospelkören Renewed från Korskyrkan, den klassiske gitarristen Robert Karlsson samt Helena Appelros med solosång.

Under kvällen delade Evangelistfonden ut sina fyra stipendium som var för sig består av 15000 kronor samt ett diplom. Kategorierna var Årets evangelist med två separata utmärkelser, Årets organisation samt Årets hedersevangelist.

Årets Organisation: Teen Challenge, Christian och Charlotta Alderblad. foto: Samuel Lyredal

Årets Organisation: Teen Challenge, Christian och Charlotta Alderblad. foto: Samuel Lyredal

Teen Challenge Sverige fick priset i kategorin som Årets organisation och det var verksamhetsledaren Christian Alderblad som tillsammans med sin hustru Charlotta tog emot priset i årets ceremoni. Organisationens fyra ledord lyftes fram som kännetecknande för organisationen: lärjungaträning, socialt arbete, mission samt evangelisation.

– Fortsätt att drömma om framgång för Guds rike, en dag så kan drömmen komma att slå in sa Christian Alderblad som anknöt till de drömmar han hade som ung att tjäna Gud i sin kallelse och att det nu har förverkligats när han får verka som ledare i Teen Challenge.

Folkkär hedersevangelist

Årets Hedersevangelist: Carl-Erik Sahlberg. foto: Samuel Lyredal

Årets Hedersevangelist: Carl-Erik Sahlberg. foto: Samuel Lyredal

Carl-Erik Sahlberg blev 2015 års hedersevangelist för Evangelistfonden. I presentationen av honom lyftes särskilt fram det mångåriga arbetet i S:ta Clara kyrka i Stockholm dit Carl-Erik Sahlberg kom som präst 1989. Carl-Erik Sahlberg har verkat somt en herde med evangelistiskt stråk och han har under åren fått resa upp en mängd olika diakonala, evangeliserande och sociala projekt som har gjort S.ta Clara kyrka känd i hela landet.

I sin appell gav Carl -Erik Sahlberg tre råd till den som är ung och står i starten för sin tjänst som evangelist. Han vittnade om hur Gud var den som vi kan tro på och att han var den som gjorde många under i hans arbetsmiljö. Så småningom förändrades situationen i S.ta Clara kyrka som han beskrev från att ha varit ett Nasaret där det inte fanns så mycket tro på Guds ingripanden till att bli som ett Kapernaum, en miljö och gemenskap däör kyrkan kommit i en positionen av tro så att många mirakel kunde ske.

– Var enkel, var äkta och ge inte upp, detta är de tre råden! Använd inte bara lärda och förberedda fraser utan tala hjärtats språk, det som kommer från dig själv och uttrycker vem du är. Då kommer du att nå människor höga och låga, detta språket som är kärlekens dolda språk det kan alla förstå.

Två unga evangelister

Årets Evangelist: Emilia Tellebo. foto: Samuel Lyredal

Årets Evangelist: Emilia Tellebo. foto: Samuel Lyredal

I år så var det två evangelister som fick pris i kategorin Årets unga evangelist, en kategori som delas ut till yngre evangelister som står i starten för sin tjänst för Guds rike.

Emilia Tellebo studerar till pastor på Akademi för ledarskap och teologi. Hon fick utmärkelsen för sitt naturliga sätt att i vardagen dela med sig av medmänsklighet, kärlek och då även förmedla evangeliet.

– Sluta aldrig fascineras över Jesus. Se upp till honom då ser du honom som den som han är att han är fylld av kärlek och att han alltid är närvarande, sa Emilia Tellebo.

Den andra pristagaren som fick pris som årets evangelist var Anton Karlsson, en ung smålänning som redan hunnit med både att starta församlingar, arbeta som ungdomspastor och leda utlandskampanjer i organisationen ”Gå ut mission”.

Årets Evangelist: Anton Karlsson. foto: Samuel Lyredal

Årets Evangelist: Anton Karlsson. foto: Samuel Lyredal

– Jag är en helt vanlig kille som aldrig trodde att jag skulle bli missionär. Genom att jag fick andliga mentorer och tränades av etablerade missionärer som jag kunde se upp till så föddes min längtan att själv bli förkunnare och missionär.

Roger Larsson höll mot slutet en avslutningshälsning samt en sedvanlig kraftfull förbönsstund för stipendiaterna.

– Ni är segervinnare! Svenska folket väntar på er och det budskapet som ni har fått. Det finns en stor andlig hunger ute bland folket. Ni går ut med väckelsearvet och kommer att vara trovärdiga vittnen för evangeliet.

Evangelsitfonden 2015 annons

Download (PDF, 1.51MB)